Aktualności podatkowe

04.06 Ile ma nowy prezes ZUS

Paweł Wypych został powołany na stanowisko prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dotychczasowa prezes Aleksandra Wiktorow została odwołana. Decyzję o zmianie na stanowisku prezesa ZUS podejmuje Prezes Rady Ministrów.

Paweł Wypych urodził się 20 lutego 1968 roku w Otwocku koło Warszawy. Jest absolwentem Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji oraz Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania w administracji publicznej w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego.

W latach 1987-1999 był instruktorem harcerskim, harcmistrzem w Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej.

Chcesz się dowiedzieć, ile ma nowy prezes ZUS? Pobierz jego oświadczenie majątkowe.

W 1996 roku został asystentem w Zakładzie Kryminologii Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. 3 lata później został dyrektorem w Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie Powiatu Warszawskiego. W roku 2002 objął stanowisko dyrektora Biura Polityki Społecznej w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy. Premier Kazimierz Marcinkiewicz powołał go na stanowisko sekretarza stanu i Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W latach 1990-2003 był radnym w Warszawie.

15 grudnia 2006 roku objął stanowisko głównego doradcy Prezesa Rady Ministrów w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Paweł Wypych jest żonaty, ma dwoje dzieci.

Źródło: ZUS

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz