Aktualności podatkowe

06.06 Pytania na egzamin dla księgowych

Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W związku ze zmianami formuły egzaminu wprowadzonymi znowelizowaną ustawą o rachunkowości oraz rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych Komisja Egzaminacyjna opracowała przykładowy zestaw egzaminacyjny.

Zestaw egzaminacyjny zawiera pytania testowe oraz zadania sytuacyjne obejmujące swoim zakresem poszczególne bloki tematyczne (rachunkowość, prawo podatkowe, ubezpieczenia społeczne oraz podstawy prawa) wraz z modelowymi rozwiązaniami zadań oraz prawidłowymi odpowiedziami na pytania testowe. Komisja zakłada, że możliwość zapoznania się z przykładowym zestawem pomoże osobom zdającym efektywniej przygotować się do egzaminu.

Przykładowy zestaw egzaminacyjny znajduje się w serwisie Ministerstwo Finansów, w dziale Rachunkowość, w zakładce Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Źródło: MF

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz