Cykl artykułów o cenach transferowych

Aktualności podatkowe

Od lipca usługi okołoubezpieczeniowe z wyższym VAT. Ceny ubezpieczeń mogą iść w górę

2017-07-06

Wymogi prawa europejskiego zmusiły do zmiany przepisów i usunięcia z ustawy o VAT przepisów zwalniających z podatku świadczenie usług związanych usługami ubezpieczeniowymi (np. usługi wyceny roszczeń, holowania pojazdów, call center, szacowania szkód i ich wartości, wykonywania technicznych działań związanych z obsługą ubezpieczenia, naprawy, wynajmu towarów zastępczych, rezerwacji i udostępniania miejsca w okresie realizacji szkody).

 

Od lipca usługi około ubezpieczeniowe z wyższym VAT. Ceny ubezpieczeń mogą się iść w górę
Źródło: YAY foto

 

Do tej pory zwolnieniu z VAT podlegało nie tylko świadczenie usługi ubezpieczeniowej, ale również usługi stanowiącej element usługi ubezpieczeniowej (ta sama zasada obowiązywała również w branży finansowej), który sam stanowi odrębną całość i jest właściwy oraz niezbędny do świadczenia usługi głównej - zwolnionej z podatku VAT. Takie brzmienie, na podstawie interpretowanych przepisów unijnych przyjął art. 43 ust. 13 ustawy o VAT.

W wyniku takich zapisów prawa polskiego, z opodatkowania zwolnione były zarówno usługi ubezpieczeniowe czy finansowe, ale również usługi pośrednictwa w świadczeniu usług oraz wszelkie inne usługi okołoubezpieczeniowe lub (okołofinansowe) o ile mieściły się w kategorii świadczenia usługi na rzecz klienta - ubezpieczającego - nawet jeśli usługa taka mogła być uznawana za odrębną całość, a jednocześnie była niezbędna do świadczenia usługi ubezpieczeniowej.

Zmiana przepisów jest wynikiem wykładni podjętej przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. W jej efekcie (wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z dn. 2 maja 2016 r., sygn. C-40/15) doszło do ustalenia, że usługi odrębne – stanowiące samodzielną całość nie mogą zostać uznane w świetle przepisów prawa europejskiego za usługi ubezpieczeniowe. Przed zmianą - usunięciem przepisów, były one zatem wprowadzone do polskiego systemu prawnego niezgodnie z literalnym brzmieniem prawa europejskiego i były niezgodne z jego wykładnią. Od 1 lipca 2017 r. usunięto zatem zapisy pozwalające na korzystanie ze zwolnienia z VAT.

Powyżej ustalona niezgodność przepisów krajowych i wykładni prawa europejskiego nie wpływa na prawo do stosowania zwolnienia z VAT w przypadku usług okołoubezpieczeniowych, których świadczenie odbywało się przed 1 lipca 2017 r. Tym niemniej jednak gdyby okazało się, że wykładania przepisów europejskich z pominięciem nieprawidłowo wprowadzonych przepisów polskich, jest dla podatnika korzystniejsza, to może on powoływać się bezpośrednio na brzmienie zapisów prawa europejskiego (zasada pierwszeństwa prawa europejskiego nad prawem polskim).

 

Piotr Szulczewski, VAT.pl

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz