Aktualności podatkowe

08.11 Jak rozliczyć zakup kasy fiskalnej?

e-porady PIT.plWe wrześniu zakupiłem kasę fiskalną za kwotę netto 1063,05 zł. Jest to pierwsza kasa zakupiona dobrowolnie.Wiem że mam prawo do jej odliczenia ale nie wiem jak to zrobić. Jakiego rzędu kwotę powinienem wpisać w deklaracji VAT? Czy jest to rozliczenie jednorazowe czy etapowe?

Przysługuje Panu ulga na zakup kasy fiskalnej. Podatnik, który rozpocznie ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w terminie, może od podatku należnego odliczyć kwotę wydaną na jej zakup zgłoszonej na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Wysokość ulgi wynosi 90% jej ceny, ale nie więcej jak 700 zł. Odliczenia kwoty wydatkowanej dokonujemy w składanie deklaracji VAT za okres rozliczeniowy (miesiąc/kwartał), w którym rozpoczęto ewidencjonowanie lub za okresy rozliczeniowe następujące po tym okresie.

Gdy w deklaracji kwota podatku należnego jest wyższa od kwoty podatku naliczonego, podatnicy mają prawo do odliczenia ulgi w do wysokości różnicy między podatkiem należnym, a naliczonym. Jeżeli różnica będzie mniejsza niż całkowita kwota ulgi, resztę można ująć w następnej deklaracji na tej samej zasadzie. Natomiast w przypadku gdy podatek naliczony jest wyższy lub równy należnemu, podatnik może odliczyć 25% kwoty przysługującej ulgi w przypadku deklaracji miesięcznych, i 50% w przypadku deklaracji kwartalnych.

Podstawa prawna:
Art. 111 ust. 4
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 2004-03-11
(Dz.U. Nr 54, poz. 535 )

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz