Aktualności podatkowe

08.11 Zasiłek chorobowy i macierzyński u współpracującej żony

e-porady PIT.plProwadzę działalność gospodarczą (pełen ZUS). W związku z tym mam pytanie. Zamierzam zatrudnić żonę, która obecnie jest w ciąży. Co będzie korzystniejsze, jeśli chodzi o zasiłek chorobowy i macierzyński, czy umowa o pracę z minimalnym wynagrodzeniem czy tez zarejestrowanie jej jako osoby współpracującej? Nadmieniam, iż mamy dwa różne adresy zameldowania. Żona nigdy nie pracowała, do tej pory wychowywała dziecko. Czyli wynagrodzenie "0", staż pracy "0".

Korzystniej będzie małżonkę potraktować jako osobę współpracującą i opłacać składkę od maksymalnej podstawy (w tym na ubezpieczenie chorobowe). Podstawę składek dla osoby współpracującej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy. Składka w nowej wysokości obowiązuje od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku. Nie może ona być jednak wyższa od kwoty odpowiadającej trzydziestokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok kalendarzowy.

Składka taka wpłynie na wymiar (wysokość) zasiłku macierzyńskiego. Co ważne jednak - ZUS nie chce akceptować tak ustalanej podstawy zasiłku i możliwy będzie konflikt z organem. Jak jednak stwierdził Sąd Najwyższy 21 kwietnia 2010 r. ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność (podobnie - osobę współpracującą) jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych (sygn. akt sygn. akt II UZP 1/10)

Po powrocie do pracy wartość podstawy składek może być obniżony do minimum.

Podstawa prawna:
Art. 18 ust. 8
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych z dnia 1998-10-13
(Dz.U. Nr 137, poz. 1887 )

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz