Aktualności podatkowe

Ostatnie dni na udzielenie zaległych urlopów za 2016 rok

2017-09-11

Tylko do 30 września pracodawcy mają czas na udzielenie pracownikom zaległych dni urlopowych nabytych jeszcze w 2016 roku. Niedotrzymanie tego terminu zagrożone jest karą grzywny.

 

Ostatnie dni na udzielenie zaległych urlopów za 2016 rok
Źródło: YAY foto

 

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek udzielenia pracownikowi urlopu w roku kalendarzowym, w którym nabył on do niego prawo. W wyjątkowych sytuacjach urlop ten może być udzielony w kolejnym roku kalendarzowym – jednak wyłącznie w terminie do dnia 30 września. Stąd też termin 30 września 2017 roku dotyczy zaległych urlopów nabytych w 2016 roku.

Warto mieć na uwadze, że niedotrzymanie powyższego terminu przez pracodawcę jest karalne. W myśl art. 282 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy nieudzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego pracownikowi, w terminie do 30 września następnego roku kalendarzowego stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracowniczym. Wykroczenie to jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 zł.

 

<< więcej o udzielaniu zaległego urlopu wypoczynkowego za 2016 rok

 

Iwona Maczalska, VAT.pl

 

 


Komentarze

Autor: Marek (13-09-2017 21:16:55)
Temat: Dobry żart
Chyba się rozsypię ze śmiechu. Od kilku lat urlopy zaległe są w firmie nieudzielane i nikt tego nie sprawdza.
Dodaj swój komentarz