Aktualności podatkowe

12.12 Papierosy droższe

Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w rozporządzeniu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.). Będą one polecać na podwyższeniu akcyzy. Projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie z dniem 14 stycznia 2008 r., następujących podwyżek akcyzy na wyroby tytoniowe:

a) na papierosy o 23,3%, co powoduje wzrost:
- stawki kwotowej z 80,87 zł/1000 szt. do poziomu 91,00 zł/ 1000 szt.,
- stawki procentowej liczonej od ceny detalicznej z 33,70 % do 37,92 % ,

b) na cięty tytoń do ręcznego sporządzania papierosów o 23,3 %, co wiąże się ze wzrostem:
- stawki kwotowej z 56,80 zł/ kg do 65,62zł/kg
- stawki procentowej liczonej od ceny detalicznej z 23,67 % do 27,34 %.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz