Aktualności podatkowe

13.01 Nowe składki ZUS społeczne 2011

Nikt się chyba nie zdziwi, że wraz z nowym rokiem rosną składki ZUS. W chwili obecnej znamy wysokość składek społecznych, czyli na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz wypadkowe. Nie znamy jeszcze podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, gdyż jest ona ustalana na podstawie komunikatu GUS - zostanie on ogłoszony 19 stycznia 2011 roku (wynosi ona 75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2010 r., włącznie z wypłatami z zysku).

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne w 2011 r. stanowi kwota nie niższa niż 2015,40 zł (60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na dany rok kalendarzowy).

W styczniu - grudniu 2011 r. składka na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż:

  • 393,41 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
  • 120,92 zł (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe
  • 49,38 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla nowych firm stanowi kwota nie niższa niż 415,80 zł (30% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2011 r.). Dla tych firm, którym przysługuje ulga w ZUS ,składki za miesiące styczeń-grudzień 2011 wyniosą:

  • 81,16 zł (tj. 19,52%) na ubezpieczenie emerytalne
  • 24,95 zł (tj. 6%) na ubezpieczenia rentowe
  • 10,19 zł (tj. 2,45%) na ubezpieczenie chorobowe

W grudniu 2010 r. oraz styczniu i lutym 2011 r. dla osób wymienionych w pkt. I i II podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8007,70 zł (tj. 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w trzecim kwartale 2010r.).

30,23 zł - tyle w 2011 roku wyniesie składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP.

 

 

Katarzyna Sudaj
PIT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz