Aktualności podatkowe

17.10 Uważaj na fikcyjne faktury

Prezydent podpisał 12 października ustawę z dnia 22 września 2006 r. o zmianie ustawy o kontroli skarbowej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Zgodnie z nowelizacją w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych pracownicy wywiadu skarbowego mają prawo do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom – wyłącznie w toku czynności podejmowanych w celu ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw skarbowych lub niektórych innych przestępstw (m.in.pranie brudnych pieniędzy, ochrony własności intelektualnej, korupcji w pionie Ministra Finansów.

Ponadto w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez wywiad skarbowy w celu wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów przestępstw, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może zarządzić niejawne nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi, jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz jeżeli inne środki okazały się bezskuteczne lub zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że będą nieskuteczne lub nieprzydatne. Może zatem zdarzyć się kontrolowane przekazanie fikcyjnej faktury czy podpisanie fikcyjnej umowy w celu wykrycia osób, które takich czynności dokonują.

Nowelizacja wejdzie w życie w terminie 21 dni od ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz