Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Okresy rozliczeniowe

1-miesięczny okres rozliczeniowy w 2016 roku

 

MIESIĄC Wymiar czasu pracy*

Styczeń

152 godzin

Luty

168 godzin

Marzec

176 godzin

Kwiecień

168 godzin

Maj

160 godzin

Czerwiec

176 godzin

Lipiec

168 godziny

Sierpień

176 godzin

Wrzesień

176 godzin

Październik

168 godziny

Listopad

160 godziny

Grudzień

168 godzin

Łącznie

2016 godzin

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2016 roku dla 1-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 8 – 16 = 152 godzin

Luty: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8 h) = 160 + 8 = 168 godzin

Marzec: (3 tygodnie x 40h) + (8 x 8h) - (1 x 8h) = 120 + 64 - 8  = 176 godzin

Kwiecień: (3 tygodnie x 40h) + (6 x 8h) = 120 + 48 = 168 godzin

Maj: (4 tygodnie x 40h) + (2 x 8h) - (2 x 8h) = 160 + 16 - 16 = 160 godzin

Czerwiec: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) =120 + 56 = 176 godzin

Lipiec: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) = 160 + 8 = 168 godziny

Sierpień: (4 tygodnie x 40h) + (3 x 8h) - (1 x 8h) = 160 + 24 – 8 = 176 godzin

Wrzesień: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) = 120 + 56 = 176 godzin

Październik: (4 tygodnie x 40h) + (1 x 8h) = 160 + 8 = 168 godziny

Listopad: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) - (2 x 8h) = 120 + 56 -16 = 160 godziny

Grudzień: (3 tygodnie x 40h) + (7 x 8h) - (1 x 8h) = 120 + 56 - 8 = 168 godzin

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj