Aktualności podatkowe

500 plus a adopcja

2016-01-20

Program „Rodzina 500 plus” nie odbierze dzieciom szansy na adopcję. Gdy rodzic porzuca dziecko sąd ma 24 godziny, by umieścić dziecko w pieczy zastępczej. W tym przypadku rodzic biologiczny nie otrzyma świadczenia wychowawczego. W przypadku dzieci adoptowanych świadczenie będzie przysługiwać rodzicom adopcyjnym na takich samych zasadach jak w przypadku dzieci.

500 plus a adopcja

Źródło: YAY foto

 

>>> Przysposobienie dziecka a ulga prorodzinna <<<

 

Świadczenie na drugie i kolejne dzieci rodzice dostaną niezależnie od dochodu, na wniosek składany co roku. Rodziny o niższych dochodach dostaną je także na pierwsze. Dzięki niewliczaniu tej kwoty do dochodu, nie stracą na tym korzystający z innych świadczeń i zasiłków.

Źrodło: MPiPS

 

Pobierz wniosek do programu Rodzina 500 Plus

 

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz