Aktualności podatkowe

20.12 Ostatni PIT-5 i PIT-5L

Dziś składamy po raz ostatni - miejmy nadzieję - PIT-5 czy PIT-5L. Od 2007 roku nie będzie już obowiązku składania comiesięcznych deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dotyczy to nie tylko PIT-5 czy PIT-5L, ale również comiesięczny PIT-4. Warto jednak dodać, że brak obowiązku składania deklaracji nie zwalnia od obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy czy pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych wypłat.

Tego rodzaju zmiany prawa należy jednak ocenić nad wyraz pozytywnie - im mniej deklaracji, tym mniej kłopotów dla podatnika. Pomyłka w naliczeniu podatku nie będzie powodować obowiązku złożenia korekty, ale po prostu obowiązek dopłacenia podatku. W ten sposób zniknie też problem - czy i w jakim rozmiarze karać podatników za nieprawidłowości w deklaracjach PIT-5, skoro są to tylko zaliczki, w sytuacji, gdy zeznanie roczne złożono prawidłowo. Ponadto im mniej deklaracji, tym tańszy pobór podatków (koszty druku i dystrybucji). Im mniej deklaracji, tym więcej drzew.

W roku 1992 powitaliśmy ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych jako ustawę zawierającą przepisy z jednej strony zbyt ogólne, aby stosować je z korzyścią dla podatnika w szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, z drugiej strony zawierającą dużo obowiązków umożliwiających nieustanną kontrolę podatnika na każdym kroku. Po 15 latach prawo zmienia się - fiskus ma teraz więcej zaufania do podatników i nie ma ani czasu ani pieniędzy na wykonywanie niepotrzebnej drobiazgowej kontroli.

Szkoda tylko, że w wyniku ponownego zdefiniowania pozarolniczej działalności gospodarczej mniej podatników może mieć szansę na skorzystanie ze zmian w charakterze osób samozatrudnionych.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz