Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

newsPIT

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco w podatkach.
Zamów bezpłatny biuletyn podatkowy.

Aktualności podatkowe


29.10 Data marży VAT w turystyce

"W procesie stosowania prawa należy zatem dokonywać wykładni mających w sprawie zastosowanie przepisów w taki sposób, aby realizować dyspozycje przepisów rangi ustawowej, regulujących co do zasady kwestię momentu powstania obowiązku podatkowego, tj. art. 119 ust. 1-2 ustawy o VAT. Występujące ewentualnie wątpliwości w tym zakresie, dotyczące dnia ustalenia marży, a tym samym momentu powstania obowiązku podatkowego, nie powinny być rozstrzygane na niekorzyść podatnika. Co do zasady dniem obliczenia marży może być dzień, w którym dana usługa została wykonana (zakończona i ostatecznie rozliczona)."

Taki wyrok wydał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w sprawie VIII Sa/Wa 119/08 9 lipca 2008 r.

Sąd uznał również, że "Na wysokość podstawy opodatkowania za dany okres rozliczeniowy, obliczanej w sposób przewidziany w art. 119 ust. 1-2 VATU, wpływają dodatnie i ujemne kwoty marży uzyskanej przez podatnika ze sprzedaży poszczególnych usług turystyki. W ten sposób realizowana jest zasada neutralności VAT."


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz