Wskaźniki
Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Okresy rozliczeniowe

2-miesięczny okres rozliczeniowy 2016

Miesiące Wymiar czasu pracy*

od 1 stycznia do 29 lutego

320

od 1 marca do 30 kwietnia

344

od 1 maja do 30 czerwca

336

od 1 lipca do 31 sierpnia

344

od 1 września do 31 października

344

od 1 listopada do 31 grudnia

328

Łącznie

2016

 

*Wymiar czasu pracy przy założeniu, że dniem wolnym od pracy dla pracownika jest sobota.

Uwaga! Jak liczyć wymiar czasu pracy?

Aby obliczyć wymiar czasu pracy należy:

  1. Pomnożyć liczbę 40 godzin przez liczbę pełnych tygodni przypadających w danym okresie rozliczeniowym,
  2. Dodać do otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego - przypadających od poniedziałku do piątku (liczba dni, które nie zmieściły się w pełnych tygodniach),
  3. Odjąć od otrzymanej liczby iloczyn 8 godzin i liczby dni świątecznych występujących w okresie rozliczeniowym w dniach innych niż niedziela.


Przykład:

Obliczanie wymiaru czasu pracy w 2016 roku dla 2-miesięcznego okresu rozliczeniowego:

Styczeń - Luty: (8 tygodni x 40h) + (2 x 8h) - (2 x 8h) = 320 + 16 – 16 = 320 godzin

Marzec - Kwiecień: (6 tygodni x 40h) + (14 x 8h) – (1 x 8h) = 240 + 112 – 8 = 344 godzin

Maj - Czerwiec: (7 tygodni x 40h) + (9 x 8h) - (2 x 8h) = 280 + 72 - 16 = 336 godzin

Lipiec - Sierpień: (8 tygodni x 40h) + (4 x 8h) - (1 x 8h) = 320 + 32 – 8 = 344 godziny

Wrzesień - Październik: (7 tygodni x 40h) + (8 x 8h) = 280 + 64 = 344 godzin

Listopad - Grudzień: (6 tygodnie x 40h) + (14 x 8h) - (3 x 8h) = 240 + 112 – 24 = 328 godzin

 

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. 21, poz. 94 z późn. zm.).


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj