Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Przekazanie znaku towarowego w formie darowizny bez podatku VAT - 2013.11.04

Sprzedaż wirtualnych przedmiotów opodatkowana 3% stawką ryczałtu - 2013.10.31

Pożyczka udzielona spółce przez udziałowców a przychód podatkowy - 2013.10.17

Przekształcenie s.k.a. w sp. z o.o. neutralne podatkowo - 2013.09.24

Kierowca posiadający własną firmę transportową rozliczy diety jeżdżąc autem - 2013.08.16

Płatność w ratach za udziały w spółce nie pozwoli opóźnić daty wystąpienia przychodu - 2013.08.13

Praw do wynalazku nie rozliczy się ryczałtem ewidencjonowanym - 2013.07.23

Łączenie umowy o zlecenie i działalności gospodarczej o tych samych przedmiotach - 2013.07.08

Budowa elektrowni wiatrowej – rozliczanie wkładu we wspólnym przedsięwzięciu - 2013.05.23

Rozliczanie najmu prywatnego mieszkania przez wspólnika spółki cywilnej - 2013.04.05

Zmiana proporcji zysku i udziałów w spółce a przychody wspólników - 2013.03.13

Zbycie wierzytelności aportem do spółki a podatek VAT - 2013.01.07

Płatnik nie pobierze zaliczki na podatek od zwrotu kosztów przejazdu członka zarządu - 2012.12.21

Skapitalizowane odsetki od pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika a podatki - 2012.12.18

Wypłata środków pieniężnych ze spółki a podatek dochodowy - 2012.12.07

Od zysków z zagranicznych papierów wartościowych zapłacisz podatek w Polsce - 2012.11.30

Dywidenda rzeczowa przychodem wypłacającej ją spółki - 2012.11.23

Data należnej zapłaty za przeniesienie udziałów bez znaczenia dla momentu rozliczenia przychodu - 2012.10.30

Wycena gruntu o znacząco podwyższonej wartości w stosunku do dnia jego wniesienia do spółki - 2012.10.05

Spółka z o.o. nie dziedziczy całości praw po swoich wspólnikach - 2012.09.27

Optymalizacja poprzez spółki komandytowo – akcyjne, czyli przychód z chwilą wypłaty dywidendy - 2012.09.19

Wpłaty na kapitał zapasowy S.A., a zaliczka na podatek dochodowy wspólników - 2012.09.07

Zyski komplementariusza w S.K.A. pobierane za świadczenia w naturze - 2012.09.07

Koszty uzyskania po umorzeniu udziałów otrzymanych w drodze darowizny - 2012.08.30

Umorzenie udziałów podmiotów powiązanych a dokumentacja podatkowa - 2012.08.28

Stały zarząd podmiotem może stanowić działalność gospodarczą w podatku VAT - 2012.07.27

Likwidacja spółki cypryjskiej nie podlega opodatkowaniu w Polsce - 2012.07.11

Dywidenda niepieniężna – skutki podatkowe - 2012.07.06

Rozwój firmy na Słowacji – opodatkowanie zysków zakładu - 2012.06.12

Dywidenda ze spółki z Luksemburga a podatek w Polsce - 2012.06.05

Nabycie praw do transmisji wydarzeń od podmiotu zagranicznego - 2012.05.11

Opodatkowanie udziału w sp. z o.o. objętego za wkład w postaci przedsiębiorstwa - 2012.05.10

Stowarzyszenie realizując cele statutowe nie odliczy VAT - 2012.05.08

Dopłaty po zniesieniu współwłasności stanowią przychód - 2012.04.20

Korekty sprzedaży i poziomu zysku przychodem podatkowym - 2012.04.04

Niepodzielony zysk spółki podlega podatkowi dochodowemu w chwili przekształcenia - 2012.03.28

Wartość udziałów powodujących agio w spółce cypryjskiej może być przychodem spółki - 2012.03.23

Spółka na Euro 2012 nie musi posiadać stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce - 2012.03.05

Udziały w spółce jawnej lub komandytowej w zamian za aport nieruchomości nie są przychodem - 2012.02.27

Wypłacone kwoty zysku po wystąpieniu ze spółki cywilnej nie są przychodem - 2012.02.27

Aport przedsiębiorstwa poza podatkiem VAT - 2012.02.17

Kantor rozliczy jako przychód z całej wartości waluty a nie tylko z tytułu prowizji - 2012.02.10

Wniesienie aportem majątku przedsiębiorstwa do spółki osobowej nie stanowi
przychodu dla wnoszącego
- 2012.02.09

Objęcie udziałów z tytułu wniesienia przedsiębiorstwa jako wkład do spółki komandytowej - 2011.11.17

Odszkodowanie w postaci wyrównania ilości przysługujących akcji zwolnione z podatku - 2011.10.24

Spółka z o. o. przejmuje numer NIP spółki cywilnej - 2011.10.19

Opodatkowanie przychodów uzyskanych w związku z wystąpieniem wspólnika ze spółki cywilnej - 2011.10.12

Miejsce opodatkowania zysków ze sprzedaży udziałów w polskiej spółce - 2011.10.05

Umowa cash poolingu nieopodatkowana - 2011.09.20

Działy specjalne produkcji rolnej prowadzone przez cudzoziemca a spółka cywilna i limit 1,2 mln euro - 2011.08.30

Opodatkowanie ryczałtem 8,5% najmu nieruchomości po likwidacji działalności - 2011.02.07

Sprzedaż gruntów leśnych to nie działalność rolna czy sprzedaż gospodarstwa rolnego - 2011.01.21

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz