Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Działalność gospodarcza

mikro / małe / średnie

 

  Mały podatnik VAT Mały podatnik PIT Mikroprzedsiębiorca
(UoSDG)
Mały przedsiębiorca
(UoSDG)
podmiot podatnik VAT podatnik PIT przedsiębiorca przedsiębiorca
wysokość limitu 1.200.000 euro
(w równowartości w złotych),
-  dla szczególnej grupy podatników  45.000 euro (w równowartości w złotych)*
1.200.000 euro
(w równowartości w złotych)
2 mln euro
(w równowartości w złotych)  
10 mln euro
(w równowartości w złotych) 
czego dotyczy limit osiągniętej w poprzednim roku podatkowym:
-  co do zasady wartości brutto -wraz z kwotą podatku - sprzedaży (wyższy limit),
-  ewentualnie wysokości prowizji i wynagrodzenia dla szczególnej grupy podatników* (niższy limit)
wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) osiągniętego w poprzednim roku podatkowym osiągniętego w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
-  rocznego obrotu netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych, lub
-  sumy aktywów bilansu sporządzonych na koniec jednego z tych lat
tak samo jak u mikroprzedsiębiorcy
po jakim kursie NBP przelicza się kwotę limitu na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego (kurs euro na dzień 01.10.2013 r.: 4,2230 zł),
dodatkowo kwota limitu podlega zaokrągleniu do 1.000 zł
tak samo jak u małego podatnika VAT w ostatnim dniu roku obrotowego wybranego do określenia statusu przedsiębiorcy (kurs euro na dzień 31.12.2013 r.:
4,1472 zł)
tak samo jak u mikroprzedsiębiorcy
liczba pracowników brak wymogów brak wymogów mniej niż 10 pracowników zatrudnionych średniorocznie (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych) mniej niż 50 pracowników zatrudnionych średniorocznie (w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych)

 

* dotyczy to podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzających funduszami inwestycyjnymi, będących agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 03-06-2011
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz