Aktualności podatkowe

Zobacz wszystkie zmiany VAT z 1 kwietnia 2011 roku

05.04 Zmiany w odliczeniu na zasadzie proporcji
Nowelizacja VAT od 1 kwietnia 2011 cz.10

Podatnicy którzy dokonują czynności opodatkowanych i nieopodatkowanych muszą zwrócić uwagę, że od 1 kwietnia 2011 inaczej liczy się proporcję dla dokonania rocznej korekty VAT.

Zmianie uległ wyłącznie przypadek, w którym wymiar czynności opodatkowanych do zwolnionych był wyższy niż 98%.

Zgodnie ze zmianą:

W przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;
  2. nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Dotychczasowe brzmienie przepisów nie wprowadzało limitu podatku naliczonego ponad 500 zł. Jeżeli podatek ten przekroczy tę kwotę – należy dokonać rozliczenia proporcji nawet jeśli jej wymiar mieści się w granicach 98% do 100% (oczywiście 100% wykorzystanie dla celó1) opodatkowanych nie wprowadza obowiązku proporcji).

Dotychczasowe przepisy zakładały:

Art. 98 ust. 10. w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

  1. przekroczyła 98 % - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2;
  2. nie przekroczyła 2 % - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2.

Nowe przepisy stosuje się począwszy od korekt dokonywanych za rok 2011.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz