Aktualności podatkowe

08.08 Pracownik na L4 – czy pracodawca może go skontrolować?

Iwona Karkus Możliwość skontrolowania zwolnień lekarskich dotyczy wszystkich osób przebywających na zwolnieniu chorobowym. To, że częste kontrole przeprowadza ZUS nie jest już nowością dla chorujących. Nie wszyscy jednak pamiętają, że takie samo prawo przysługuje również pracodawcy.

Pracodawcy chcący sprawdzić zasadność zwolnienia lekarskiego pracownika bądź jego prawidłowe wykorzystanie nie muszą czekać na interwencję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W określonych warunkach mogą zrobić to osobiście.


Kiedy kontrolować może pracodawca?

Zwolnienie lekarskie jest czasem uprawniającym do zwolnienia ze świadczenia pracy przeznaczonym na powrót do zdrowia. Niestety czasami czas ten nie służy leczeniu choroby, lecz wykorzystywany jest na prace domowe, czy wakacyjne wyjazdy. Aby zapobiec takim nadużyciom, ustawodawca wyposażył niektóre jednostki w prawo do sprawdzenia prawidłowości przyznania i wykorzystania zwolnienia lekarskiego.  Wśród nich znajduje się zarówno ZUS jak i pracodawcy przy czym kontrola zasadności orzeczenia o niezdolności do pracy pracownika leży w kwestii wyłącznie tego pierwszego.

W przypadku pracodawców prawo do przeprowadzenia kontroli dotyczy tych płatników składek, którzy zgłosili do ubezpieczenia chorobowego więcej niż 20 pracowników. Gdy liczba zatrudnionych jest mniejsza, pracodawca może jedynie skierować wniosek do ZUS-u o wszczęcie kontroli.

 

Kierunek prowadzonej kontroli

Jednym z podstawowych elementów prowadzenia kontroli zwolnień lekarskich jest ukierunkowanie działań. Zatem kontrola może dotyczyć dwóch kwestii:

  • prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich,
  • zasadności orzeczenia niezdolności do pracy.

Kontrola prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego ma na celu sprawdzenie, czy pracownik w okresie niezdolności do pracy nie wykonuje dodatkowej pracy zarobkowej bądź nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego w innym niezgodnym z przeznaczeniem celu. Zazwyczaj ma ona miejsce bez ustalania z góry stałego jej terminu. W przypadku nieobecności pracownika w domu wyznacza się kolejny termin i ponawia kontrolę.  Ten typ kontroli może być przeprowadzony przez pracodawcę.

Kontrola zasadności orzeczenia niezdolności do pracy to drugi rodzaj kontroli. W przeciwieństwie do pierwszego może być on wykonywany wyłącznie przez lekarza orzecznika ZUS. Polega ono na zbadaniu, czy pracownik powrócił już do zdrowia i może wrócić do pracy, czy może jednak zasadne jest dalsze jego przebywanie na zwolnieniu lekarskim.
 

Terminowe dostarczenie L4 płatnikowi składek

Jednym z powodów, które mogą skłonić pracodawcę do przeprowadzenia kontroli jest nieterminowe dostarczenie zwolnienia lekarskiego. Ustawa z 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r., Nr 77, poz. 512) nałożyła bowiem na pracowników obowiązek dostarczenia pracodawcy (płatnikowi składek) uzyskanego zwolnienia lekarskiego nie później niż w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.  Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje obniżeniem o 25% wysokości zasiłku jaki przysługuje za okres od 8 dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia dostarczenia zaświadczenia lekarskiego. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy niedostarczenie  zaświadczenia nastąpiło  z przyczyn niezależnych od pracownika.

Warto pamiętać, że na pracowniku ciąży również obowiązek zawiadomienia pracodawcy o swojej nieobecności. Musi to zrobić najpóźniej w drugim dniu nieobecności w pracy. Jeżeli pracownik nie jest w stanie sam powiadomić pracodawcy, musi to zrobić ktoś z jego bliskich.

 

Iwona Karkus
VAT.pl

 


Komentarze

Autor: mad (22-01-2015 11:58:08)
Temat: praca
Jestem na zw 5 dni kiedy pracodawca wysle mnie na badanie czy jestem zdolny do pracy...pokaż całą treść
Jestem na zw 5 dni kiedy pracodawca wysle mnie na badanie czy jestem zdolny do pracy zwiń
Dodaj swój komentarz