Aktualności podatkowe

10.12 Rozporządzenie w sprawie faktur – Ministerstwo uszczelnia błędy

Piotr Szulczewski Dnia 7 grudnia 2012 r. departament prawny Ministerstwa Finansów przekazał Ministrowi Finansów nową wersję przepisów o wystawianiu faktur VAT. Projekt jest odpowiedzią na luki, które mogły zaistnieć od 1 stycznia 2013 r.

Nowelizacja podatku VAT 2013

Przedstawiony do podpisu Ministra Finansów projekt rozporządzenia o zmianie rozporządzenia w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług wynika z nietypowej drogi legislacyjnej, jaka obejmie w przyszłym roku przepisy o podatku VAT. Nowelizacja ustawy o podatku VAT zawierająca m.in. zasady wystawiania faktur,  została bowiem przesunięta ze stycznia 2013 r. na kwiecień 2013 r. i odpowiednio styczeń 2014 r. Powstała zatem luka w stosowaniu przepisów w roku 2013. Brak przepisów mógł dotyczyć m.in. wystawiania faktur.

Proponowana dotychczas wersja rozporządzenia o fakturach, nie uwzględniała zmian w ustawie o podatku VAT, jakie mają obowiązywać od kwietnia 2013 r. Przedstawiony do podpisu Ministra projekt uwzględnia przesunięcie terminu wprowadzania zmian w ustawie o podatku od towarów i usług. Obowiązywać ma przez cały 2013 r., aż do wejścia w życie ustawy o VAT. Od 2014 r.  zasady wystawiania faktur wynikać już będą bezpośrednio z aktu ustawowego.

Rozporządzenie nie jest ostatnim aktem prawnym na drodze do eliminacji luk, jakie mogą zaistnieć w przyszłym roku. Brak bowiem nadal przepisów wykonawczych do ustawy o VAT w brzmieniu wprowadzanym nowelizacjami roku 2013.

Obecnie rozporządzenie zostało już podpisane i opublikowane. Dostępne jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.


Piotr Szulczewski
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz