Aktualności podatkowe

14.10 VAT 2014: Komis

Piotr Szulczewski

Zmianie podlegają zasady rozliczania umów komisu. Zasada szczególna obejmować będzie jedynie dostawę towarów przez komitenta komisantowi na podstawie umowy komisu. Zmianie ulega również termin, w którym w takiej sytuacji obowiązek podatkowy powinien zostać rozpoznany.

 W 2013 r. w przypadku wydania towarów przez komitenta na rzecz komisanta, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania przez komitenta zapłaty za wydany towar, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dostawy towarów dokonanej przez komisanta. Zasada ta pozwalała na odłożenie w czasie wykazania dostawy towarów wstawionych w komis do czasu faktycznego nabycia tego towaru przez osobę trzecią.

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2014 r. wskazują, że terminem powstania obowiązku podatkowego w takim przypadku będzie otrzymanie całości lub części zapłaty przez komitenta, w przypadku dostawy towarów przez komitenta komisantowi. Termin ten może zatem zostać jeszcze bardziej przesunięty w czasie.

Powyższa zasada uniezależnia w całości datę powstania obowiązku podatkowego od terminu wydania towaru osobie trzeciej.

 

Komitent wstawił do komisu komputer firmowy 20 V. Komisant dokonał jego dostawy 20 VII. Komisant (właściciel komisu) wypłacił komitentowi cenę obniżoną o kwotę prowizji 5 IX. 

Zasady 2013

Nowe zasady 2014

Obowiązek podatkowy powstaje nie później niż 30 dnia od dnia wydania towaru, w miesiącu VIII

Obowiązek podatkowy powstaje w okresie otrzymania płatności przez komitenta, w miesiącu IX

 

Zmianie ulega również termin rozpoznania dostawy towarów u komisanta, a to ze względu na zmianę zasady ogólnej. Dostawę należy rozpoznać w dacie dokonania dostawy towarów, a nie w dacie wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od dnia wydania towarów.

 

Komis kupna

W przypadku dostaw towarów dokonywanych na rzecz komitenta obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych, w okresie dokonania tej dostawy. Stąd też zmianie ulega zasada, w myśl której obowiązek podatkowy powstaje w terminie wystawienia faktury, nie później niż 7 dni od dnia wydania towaru, na rzecz zasady powstania tego obowiązku w terminie wydania towaru komitentowi.

 

Piotr Szulczewski

VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz