Aktualności podatkowe

17.01 Składki ZUS 2013 dla przedsiębiorców

Katarzyna Sudaj PIT.pl Kolejny rok z rzędu rosną obciążenia składkami ZUS przedsiębiorców. W 2013 roku przedsiębiorcy zapłacą większe składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Wzrost podstawy ubezpieczenia społecznego wynika z wyższego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prognozowanego w 2013 roku.

 

Zmiana wysokości podstawy wymiaru składek ZUS

Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zależy od wysokości prognozy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na rok, w którym składki będą obowiązywać. Wysokość tego prognozowanego wynagrodzenia ustala minister pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z ogłoszonym 27 grudnia 2012 roku w Monitorze Polskim obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (Monitor Polski 2012 r. poz. 1018 ) kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2013 wynosi 111.390 zł, a przyjęta do jej ustalenia kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 3.713 zł.

 

Ubezpieczenie społeczne ZUS 2013

Z powyższego wynika, że podstawa wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w 2013 roku wyniesie 60% z 3.713 zł czyli 2.227,80 zł miesięcznie. A to oznacza wyższe składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości:

 

Rodzaj składki Składka w 2012 roku Składka w 2013 roku Wzrost o:
emerytalna 412,97 zł 434,87 zł 21,90 zł
rentowa* 169,25 zł 178,22 zł 8,97 zł
chorobowa 51,83 zł 54,58 zł 2,75 zł
wypadkowa 1,93%** 40,83 zł 43,00 zł 2,17 zł
Fundusz Pracy 51,83 zł 54,58 zł 2,75 zł
SUMA 726,71 zł 765,25 zł 38,54 zł

* wysokość składki rentowej od lutego 2012 roku, po podwyżce z 6 do 8%

** składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,93% od 1 kwietnia 2012

 

W sumie w 2013 roku przedsiębiorca zapłaci prawie 40 zł miesięcznie więcej na składki ZUS społeczne. Nie zapominajmy, że do tego dojdzie jeszcze ubezpieczenie zdrowotne, które zapewne także wzrośnie.

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2013

 

Pamiętajmy, że wyższe składki ZUS przedsiębiorcy po raz pierwszy odczują na początku lutego, gdy będą płacili składki za styczeń 2013 roku.

 

Katarzyna Sudaj
PIT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz