Aktualności podatkowe

17.10 Współczynnik urlopowy na 2014 rok

Iwona MaczalskaWspółczynnik urlopowy służący do wyliczenia ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop wypoczynkowy wyniesie w 2014 roku 20,83.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.

Warto przypomnieć, że na mocy wyroku Trybunały Konstytucyjnego, sygn. TK 27/11 przywracającego zasady ustalania czasu pracy obowiązujące w 2010 roku, współczynnik urlopowy jest jednakowy dla wszystkich pracowników w ramach takiego samego etatu. Bez znaczenia jest zatem jaki dzień tygodnia wyznaczy pracodawca jako dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy.


Jak obliczyć współczynnik urlopowy obowiązujący w 2014 roku?

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.


Obliczając go należy pamiętać, że w roku 2014 występują:

 • 52 niedziele,
 • 52 wolne soboty,
 • 9 dni świątecznych przypadających od poniedziałku do piątku:
  • 1 stycznia – Nowy Rok,
  • 6 stycznia- Święto Trzech Króli,
  • 21 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy,
  • 1 maja - Święto Pracy,
  • 19 czerwca - dzień Bożego Ciała,
  • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,
  • 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
  • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia,
  • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia.


 

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2014 wyniesie 20,83. Wynika to z następującego obliczenia:


[365 dni - (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 250 : 12 = 20,83


W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2014 roku dla pracownika zatrudnionego na:

 • 1/4 etatu wyniesie 5,21 (1/4 x 20,83),
 • 1/3 wyniesie 6,94 (1/3 x 20,83),
 • 1/2 wyniesie 10,42 (1/2 x 20,83),
 • 3/4 wyniesie 15,62 (3/4 x 20,83).


Iwona Maczalska
VAT.pl

 


Komentarze

Autor: arch05 (23-09-2014 16:05:41)
Temat: Zapytanie
Dlaczego w wyliczeniu współczynnika wzięte jest 11 dni świątecznych, skoro wyżej jest mowa o 9 dniach (pon-pt)?
Dodaj swój komentarz