Aktualności podatkowe

11.03 Jak wyliczyć wynagrodzenie?

Ile płacimy na ubezpieczenie zdrowotne, a ile wynosi zaliczka na podatek dochodowy? Warto wiedzieć, jak obliczyć poszczególne składniki wynagrodzenia, zwłaszcza gdy chcemy sprawdzić, czy nasz pracodawca opłaca nam ZUS w prawidłowej wysokości.

Jeśli chcemy szybko sprawdzić, ile wynoszą poszczególne składniki wynagrodzenia, wystarczy skorzystać z  kalkulatora wynagrodzeń Bankier.pl. W pozostałych przypadkach obliczmy wszystkie składniki krok po kroku według naszego przewodnika.
 

Kliknij, aby przejść do kalkulatora


Zatrudniony na podstawie umowy o pracę

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego u jednego pracodawcy (kiedy pracuje w tej samej miejscowości, w której mieszka), na podstawie umowy o pracę można pokazać na trzy sposoby:

 • Płaca brutto, czyli pensja bez potrąceń na ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy. Taka kwota jest wpisywana w umowę o pracę. Zatem jeśli ktoś w umowie ma 2000 zł brutto, to po potrąceniach dostanie na rękę ok. 1460 zł.
 • Płaca netto to kwota, jaką pracownik otrzymuje na rękę. Jest to pensja brutto po odliczeniu składek do ZUS-u i zaliczek na podatek dochodowy (przy 2000 zł brutto płaca netto wynosi 1460 zł).
 • Całkowity koszt wypłaty. Rzadko kiedy pracownik zdaje sobie sprawę z tego, że koszt jego zatrudnienia to nie tylko kwota określająca płacę brutto, która widnieje na umowie o pracę. Do tego należy doliczyć część tych składek, które pracodawca opłaca za pracownika z własnych środków. W związku z tym zatrudniony z wypisaną do umowy pensją 2000 zł brutto kosztuje swojego pracodawcę 2369,60 zł.
 Kliknij, aby powiększyć
Wykres składników wynagrodzenia na przykładzie pensji brutto 2000 zł

W przypadku umowy na 2000 zł różnica pomiędzy tym, co pracownik otrzymuje na rękę, a tym, ile pracodawca musi zapłacić łącznie, wynosi 909 zł. Kwota ta jest sumą wszystkich składek, jakie za zatrudnionego musi zapłacić pracodawca.

Jak obliczyć składki ZUS i inne?

Kwotę składek, które odejmuje się od pensji brutto, teoretycznie opłaca pracownik. Jednak to pracodawca ma obowiązek obliczenia wszystkich składek i ich terminowej zapłaty do ZUS-u i US. W polskim prawie nie ma możliwości (będąc zatrudnionym na podstawie umowy o pracę) otrzymania całej pensji brutto (bez potrąceń) i samodzielnego odprowadzania składek przez pracownika.
 

Ważne!

Składki ZUS za pracowników opłacamy do 15. dnia każdego miesiąca. Jeżeli 15. dzień wypada w dzień wolny od pracy, to składkę należy opłacić w pierwszy następujący wolny dzień roboczy. Liczy się moment wyjścia pieniędzy z konta, a nie data złożenia przelewu. W związku z tym opłaty należy robić odpowiednio wcześniej. Zaliczkę na podatek dochodowy należy wpłacić do 20. każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni, czyli za styczeń do 20 lutego itd. (chyba że wybrało się rozliczenie kwartalne). Dowiedz się więcej ...

Jak płacić składki? Nie idź na pocztę, zapłać przelewem!Spójrzmy na składki opłacane "przez pracownika" i sposób ich obliczania (w rzeczywistości wszystkich opłat dokonuje pracodawca, pracownik nie musi się o nic martwić). W przykładzie przyjęto, że wynagrodzenie pracownika wynosi 2000 zł brutto.

Ubezpieczenia społeczne:

 • emerytalne 9,76% x 2000 zł = 195,20 zł
 • rentowe 1,5% x 2000 zł = 30 zł
 • chorobowe 2,45% x 2000 zł = 49 zł

 
Składki na ubezpieczenia społeczne (jakie płaci pracownik) to suma obliczonych kwot: 195,20 zł + 30 zł + 49 zł = 274,20 zł.

Następnie obliczamy zaliczki na podatek dochodowy. W tym celu od kwoty brutto należy odjąć sumę składek na ubezpieczenia społeczne:

2000 zł – 274,20 zł = 1725,80 zł.

Od tej kwoty odejmujemy koszty uzyskania przychodu, które w omawianym wypadku wynoszą 111,25 zł.

1725,8 – 111,25 zł = 1614,55 zł. Wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych = 1615 zł.
 


Zaliczka na podatek dochodowy i ubezpieczenie zdrowotne

Kwota 1615 zł jest dochodem pracownika, na podstawie którego obliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. W omawianym przypadku z uwagi na wysokość dochodu pracownika, który nie przekroczy 85 528 zł, podatnik znajduje się w I progu podatkowym, a co za tym idzie jego stawka podatku wyniesie 18%.

Jednak do prawidłowego obliczenia zaliczki na podatek dochodowy najpierw trzeba obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne, której część ten podatek pomniejsza. Oblicza się ją dwa razy:

 • pierwszy raz po to by obliczyć kwotę, jaką należy wpłacić do ZUS-u według stawki 9%,
 • drugi raz po to, by obliczyć kwotę, o którą pomniejszy się zaliczkę na podatek dochodowy według stawki 7,75%.

Podstawą jest dochód niepomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Zatem do kwoty 1615 zł znów trzeba dodać 111,25 zł (1614,55 zł + 111,25 zł = 1725,80 zł)

Obliczenie składki zdrowotnej:

 • składka zdrowotna wpłacana do ZUS-u: 1725,80 x 9% = 155,36 zł,
 • kwota, o którą pomniejszamy zaliczkę na podatek: 1725,80 x 7,75% = 133,74 zł – wynik zaokrąglamy do pełnych złotych, zatem wyniesie on 134 zł.
   
<< czytaj całość

Łukasz Piechowiak
Bankier.pl
l.piechowiak@bankier.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz