Aktualności podatkowe

Stawka VAT na 2012 r. już pewna?

data: 2011-12-30

Z informacji przekazanej przez wiceministra finansów, Dominika Radziwiłła, relacja długu publicznego do Produktu Krajowego Brutto (PKB) w 2011 roku nie przekroczy 54%. Oznacza to konkretną informację co do stawki podatku VAT w roku 2012 ...

Nadchodzi kwartał podwyżek

data: 2011-12-30

Podwyżka składki rentowej opłacanej przez pracodawcę, akcyzy na olej napędowy i papierosy, podwyżka VAT na ubranka - takie zmiany już na pewno czekają nas w przyszłym roku. Konsekwencją tych zmian mogą być inne podwyżki ...

Nowe wzory deklaracji akcyzowych na 2012 rok

data: 2011-12-29

Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie określające wzory deklaracji AKC-WW, AKC-EN, AKC-PA, INF-A - INF-D, INF-F, IN F-I - INF-K. Nowe druki zaczną obowiązywać 2 stycznia 2012 roku ...

Koniec ustawy antykryzysowej. Sprawdź co Cię czeka

data: 2011-12-29

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią koniec obowiązywania ustawy antykryzysowej. Sprawdźmy, jakie przywileje utracą pracodawcy oraz jakie konsekwencje i niespodzianki niesie za sobą wygaśnięcie ustawy ...

Za brak sprawozdania o odpadach zapłacisz tylko 500 złotych

data: 2011-12-28

Do 15 marca każdego roku firmy mają obowiązek przekazać dane o wytworzonych i przetworzonych śmieciach. Najmniejsze uchybienie terminowi, niezłożenie sprawozdania lub złożenie zestawienia niezgodnego ze stanem rzeczywistym było do tej pory zagrożone karą 10 tysięcy złotych. Od 20 lipca sankcja ta jest zamieniona na grzywnę w wysokości 500 zł ...

Sprzedaż gruntu z VAT-em tylko w ramach działalności gospodarczej

data: 2011-12-27

Zamierzając dokonać transakcji sprzedaży posiadanego przez siebie gruntu, trzeba liczyć się z wynikającymi z tego różnymi konsekwencjami podatkowymi, w tym także z tytuł podatku od towarów i usług. Nawet jeśli prowadzimy działalność gospodarczą ale sprzedajemy majątek prywatny nie doliczamy VAT-u ...

Współczynnik urlopowy w 2012 roku

data: 2011-12-27

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w przypadku niewykorzystania przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do ustalenia ilości przysługującego pracownikowi ekwiwalentu wykorzystuje się tzw. współczynnik urlopowy” ...

Jesteś podmiotowo zwolniony z VAT? Pamiętaj o prowadzeniu ewidencji!

data: 2011-12-23

Zdecydowana większość podmiotów wykonujących czynności podlegające VAT, może wybrać zwolnienie podmiotowe przewidziane w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT. Mogą zrobić to wówczas, gdy wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła określonych limitów kwotowych. Należy pamiętać, iż dla podatników rozpoczynających w trakcie roku działalność limit wyliczany jest proporcjonalnie do okresu prowadzonej w ciągu roku działalności ...

Coraz więcej Polaków zatrudnionych na czas określony

data: 2011-12-23

Z raportu Komisji Europejskiej wynika, że 27% pracujących Polaków jest zatrudnionych na podstawie umów tymczasowych. To najgorszy wynik spośród wszystkich państw UE. To dwa punkty procentowe więcej niż w Hiszpanii, w której bezrobocie przekracza 20% ...

Pobierz CIT na 2012 rok

data: 2011-12-22

Kilka dni temu pisaliśmy o nowym rozporządzeniu Ministerstwa Finansów, które określa nowe wzory deklaracji CIT m.in. CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z,CIT-11R, CIT-8/0, CIT-D. Będziemy ich używać od stycznia 2012 roku ...

Aktualne stawki kilometrówki i diety mają 5 lat

data: 2011-12-22

Kto jeszcze pamięta, kiedy ostatnio zmieniała się wysokość diety lub stawka za 1 km podróży służbowej? Chyba niewielu z nas, bo stawki tych wskaźników, obowiązujące do dziś, były ustalane w 2007 roku! Spójrzmy, jak kształtowały się one na przełomie ostatnich 10 lat ...

Pracodawca zawiadomi ZUS o zatrudnionym cudzoziemcu na ZUS ZUA

data: 2011-12-21

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów wydała projekt ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłożony przez ministra pracy i polityki społecznej. Projekt przewiduje m.in., że pracodawca musi powiadomić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o fakcie zatrudnienia cudzoziemca ...

Prezenty i wino dla kontrahenta: reprezentacja czy marketing?

data: 2011-12-21

Święta Bożego Narodzenia zbliżają się wielkimi krokami, warto więc pomyśleć o świętach nie tylko w domu rodzinnym ale i w firmie. To dobra okazja, by docenić pracowników i kontrahentów. Pokazać im, że relacje handlowe między nami są prawidłowe ...

Przygotuj się do inwentaryzacji

data: 2011-12-20

Na koniec okresu rozliczeniowego przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest do przeprowadzenia inwentaryzacji, w celu dokonania weryfikacji zapisów księgowych, co w rezultacie umożliwi wprowadzenie niezbędnych korekt zapewniających rzetelność prowadzonej ewidencji, a przez to zgodność ze stanem faktycznym. W jaki sposób przygotować się do tej skomplikowanej operacji ...

Jaki VAT na montaż drzwi wewnętrznych i ułożenie parkietu?

data: 2011-12-19

Obniżona od początku tego roku do wysokości 8% stawka VAT ma zastosowanie do obiektów budowlanych lub ich części, zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W myśl art. 41 ust. 12 ustawy o VAT stosowanie stawki obniżonej jest możliwe m.in. do dostawy, budowy, remontu ...

Zarabianie na płatnej toalecie a konsekwencje podatku VAT

data: 2011-12-16

Brudne, zaniedbane i cuchnące – taki obraz toalet miejskich zna większość Polaków. Mało kto zastanawia się nad tym, w jaki sposób zacząć na nich zarabiać. A jeżeli już ktoś się na to zdecyduje, to czy musi stosować kasę fiskalną ...

Jak Kowalski faktury kupuje

data: 2011-12-16

W dobie wszechobecnego kryzysu finansowego marzeniem każdego przedsiębiorcy wydaje się być osiąganie ogromnych zysków i płacenie relatywnie niskich podatków. By się ziściło, właściciele firm skłonni są nawet łamać prawo, czyli kupować fikcyjne rachunki i faktury. Zjawisko jest tak powszechne, że na rynku pojawiły się firmy, które wyspecjalizowały się w tego rodzaju „handlu”...

Będzie wyższa składka rentowa a mniejsza na Fundusz Pracy?

data: 2011-12-15

Zdaniem przedsiębiorców, skoro rząd podwyższa składkę rentową to powinien obniżyć składkę na fundusz pracy. Biorąc pod uwagę, że w 2012 roku wydatki na walkę z bezrobociem pozostaną na mniej więcej takim samym poziomie co w 2011 roku, nie ma żadnego uzasadnienia do tego, aby utrzymywać składkę na fundusz pracy w dotychczasowej wysokości...

Kupujesz usługi prawne? Zobacz jak rozliczyć podatki

data: 2011-12-14

Nasza spółka jest właścicielem budynku. Część pomieszczeń znajdujących się w budynku postanowiliśmy wynajmować innym podmiotom. W celu zawarcia odpowiednich umów najmu ponosimy koszty usług prawniczych. Co z kosztami w sytuacji, gdy usługa prawnicza nie doprowadzi do uzyskania przez nas przychodu ...

Kiedy umowy o dzieło są opodatkowane VAT?

data: 2011-12-14

Umowy o dzieło mogą stanowić korzystną alternatywę do standardowej umowy o pracę. Tak realizowana praca może jednak mieścić się w definicji samodzielnej działalności gospodarczej, a wtedy trzeba zapłacić VAT. Można jednak skorzystać ze zwolnienia ...

Świąteczne prezenty od pracodawców

data: 2011-12-13

Prawie połowa pracowników otrzymuje w okresie świątecznym prezenty od swoich pracodawców. Mają one różną formę - bony (talony) świąteczne do zrealizowania w wyznaczonych punktach, upominki rzeczowe, świadczenia pieniężne wypłacane w gotówce bądź w postaci kart przedpłacowych, nagrody. Wybór takich, a nie innych prezentów wynika m.in. z regulacji podatkowych ...

Refakturowanie usług pocztowych

data: 2011-12-13

Czas świąt to żniwa dla handlarzy internetowych. Sprzedaż prezentów świątecznych, wysyłanych głównie Pocztą rośnie kilkanaście razy. Handlujący w sieci powinni zwrócić uwagę na stawkę VAT stosowaną do przesyłek. Nie zastosują oni tego samego podatku co Poczta Polska. Na VAT mogą oni stracić nawet 23% podatku ...

Wzrost stopy bezrobocia w listopadzie

data: 2011-12-12

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca października) wyniosła w listopadzie 2011r. 12,1 proc. i w porównaniu do miesiąca poprzedniego wzrosła o 0,3 punktu procentowego ...

Kupiłeś auto osobowe na firmę? Pamiętaj o ograniczeniach

data: 2011-12-12

Zarówno ustawy o podatkach dochodowych jak i o podatku od towarów i usług przewidują zdecydowanie mniej korzystne rozwiązania dla posiadaczy samochodów osobowych. Jednocześnie, aby auto mogło być potraktowane jako ciężarowe i korzystać z przywilejów podatkowych, musi spełnić szereg drobiazgowych wymagań ...

Nowe deklaracje CIT na 2012

data: 2011-12-09

Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie określające wzory deklaracji CIT-6R, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, CIT-8, CIT-5, CIT-D, CIT-7 itd. Nowe druki zaczną obowiązywać 1 stycznia 2012 roku ...

PIP zmienia zdanie: zaległy urlop w 2012 r. jednak do końca września

data: 2011-12-08

Gorącą dyskusję wśród ekspertów wywołała informacja w prasie dotycząca stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, która uznała, że zaległy urlop z 2011 roku będziemy musieli wykorzystać jeszcze na starych zasadach, do końca marca 2012 roku. Portal PIT.pl już na początku listopada informował, że jest inaczej ...

Koniec podwójnych zaliczek

data: 2011-12-08

20 grudnia 2011 roku po raz ostatni zapłacisz zaliczkę na podatek w podwójnej wysokości. W 2012 roku przedsiębiorcy nie będą musieli już pamiętać o opłacaniu podwójnej zaliczki na koniec roku ...

Zakończenie umowy na czas określony w czasie urlopu wychowawczego

data: 2011-12-08

Przebywam na urlopie wychowawczym. Umowę o pracę mam zawartą do końca marca. Czy po zakończeniu umowy o pracę w dalszym ciągu będę mogła podlegać ubezpieczeniom z urlopu wychowawczego. Czy też ze względu na wygaśniecie umowy o pracę tym ubezpieczeniom nie będę podlegała? Kto powinien mnie wówczas zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego ..

Bilety wstępu na bal sylwestrowy, stawka VAT

data: 2011-12-08

Sylwester zbliża się wielkimi krokami. Wiele firm, szczególnie zajmujących się organizacją imprez, oferuje możliwość zakupu biletu na sylwestrową zabawę. Nie wszyscy z nich wiedzą jednak, jaką stawkę VAT wówczas zastosować...

Przyszłość systemu podatku VAT w UE

data: 2011-12-06

Wczoraj Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie przyszłości systemu podatku VAT. Określono w nim najważniejsze cechy, jakie powinny charakteryzować nowy system, oraz działania priorytetowe potrzebne do stworzenia prostszego, solidniejszego i wydajniejszego systemu podatku VAT w Unii Europejskiej ...

Marzec czy wrzesień? Do kiedy wykorzystać zaległy urlop?

data: 2011-12-06

Ciężko jest zgodzić się ze stanowiskiem PIP w sprawie wykorzystania zaległych urlopów do końca marca 2012 roku. Zgodnie ze stanowiskiem PIP, skoro określone zasady ustalania i przyznawania urlopu istniały w dniu 1 stycznia 2011, to z tym dniem pracownik nabył określony wymiar urlopu za dany rok i do tak ustalonego urlopu zastosowanie znajdą wyłącznie przepisy obowiązujące w chwili, w której pracownik uzyskał ten urlop ...

Bez VAT UE przy zawieszaniu działalności

data: 2011-12-06

W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej, podatnicy VAT czynni co do zasady nie mają obowiązku składania deklaracji podatkowych za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy. Od 1 kwietnia 2011 r. dotyczy to także podatników VAT-UE, jeśli ...

Pierwsze miesiące działalności spółki można rozliczyć później

data: 2011-12-05

Przedsiębiorcy bardzo często spotykają się z problemem ustalenia właściwego okresu czasu, przyjmowanego za rok podatkowy. Przemyślany dobór tego zakresu ma bardzo istotne znaczenie dla celów rozliczeń z organem podatkowym. Jeśli rozpoczynasz działalność w drugiej części roku, pierwsze miesiące możesz rozliczyć z następnym rokiem kalendarzowym ...

Pracodawca nie chce wydać RMUA

data: 2011-12-01

Pracodawca jest zobowiązany do wydawania co miesiąc ubezpieczonemu pracownikowi dokumentu, który poświadczy odprowadzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne. Najczęściej jest nim druk RMUA. Co jednak w przypadku, gdy nie możemy doprosić się od pracodawcy dowodu ubezpieczenia ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz