Aktualności podatkowe

Faktury: zmiany 2014

data: 2012-12-31

Zmiany w zasadach wystawiania faktur widoczne będą nie tylko od stycznia 2013 r., ale również od stycznia 2014 r. Zmianie ulegają głównie terminy, w jakich możliwe będzie wystawianie faktur VAT ...

Faktury VAT uproszczone - zmiany od stycznia 2013 r.

data: 2012-12-28

Zmiany dotyczące faktur VAT uproszczonych obowiązują od 1 stycznia 2013 r. Jeżeli cała wartość faktury (w kwocie brutto) nie przekroczy 450 zł lub 100 euro, możliwe jest wprowadzenie w fakturze mniejszej ilości informacji ...

Handel złomem a VAT - korzystny wyrok NSA dla Drop S.A.

data: 2012-12-27

18 grudnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wydał pozytywny wyrok dotyczący skargi kasacyjnej DROP S.A. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 4 lipca 2011 roku. Tym samym organy podatkowe w kontrolach będą musiały zacząć uwzględniać fundamentalny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 21 czerwca 2012 roku oraz ostatni wyrok z 6 grudnia 2012 roku w sprawie Bonik (C-285/11) ...

Podstawa opodatkowania – import
towarów 2014

data: 2012-12-24

W przypadku importu towarów podstawę opodatkowania opiera się o wartość ustaloną na podstawie przepisów celnych. Podstawą opodatkowania z tytułu importu towarów jest wartość celna powiększona o należne cło ....

W przyszłym roku szybciej zarejestrujesz firmę

data: 2012-12-21

Prezydent podpisał ustawę zmniejszającą formalności przy rejestrowaniu firmy przez przedsiębiorców. Zmiany zakładają skrócenie okresu oczekiwania na numer NIP oraz wyeliminowanie obowiązku informowania Państwowego Inspektora Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej o prowadzonej działalności ...

Przedsiębiorcy skorzystają z ulgi abolicyjnej

data: 2012-12-20

Prezydent podpisał ustawę o umorzeniu należności powstałych z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Obecnie ustawa czeka na publikację w Dzienniku Ustaw ...

Kiedy odliczyć VAT, gdy zaginął oryginał faktury?

data: 2012-12-18

W przypadku zaginięcia oryginału faktury zakupu towarów lub usług, a także w przypadkach, kiedy ulegnie on zniszczeniu, podstawą do odliczenia VAT-u jest posiadanie duplikatu faktury - po spełnieniu tego wymogu odliczenie podatku następuje w miesiącu otrzymania duplikatu. Jest jednak możliwość odliczenia w rozliczeniu za okres, w którym przedsiębiorca otrzymał fakturę ...

Faktury elektroniczne zmiany od stycznia 2013

data: 2012-12-17

Zmiany w zakresie faktur elektronicznych obejmują zarówno zasady wystawiania tych faktur, jak również zasady wyrażania zgody na tę formę dokumentowania sprzedaży czy też zasady przechowywania ...

Zmiany w VAT oznaczają dla firm zmiany w systemach księgowych

data: 2012-12-14

Zmiany dotyczące fakturowania, w tym wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych i faktur zbiorczych, oznaczają dla firm konieczność dostosowania swoich systemów informatycznych. Dzięki rozłożeniu w czasie wejścia w życie nowych przepisów przedsiębiorcy będą mieli czas na aktualizacje systemów i przeszkolenie pracowników nawet do 1 stycznia 2014 roku ...

Faktura wewnętrzna - zmiany VAT styczeń 2013

data: 2012-12-14

Od stycznia 2013 r. nie ma już obowiązku wystawiania faktur wewnętrznych. Brak obowiązku ich wystawiania nie oznacza, że podatnik nie może ich wystawiać – można bowiem kontynuować dotychczasowe zasady wystawiania dokumentów wewnętrznych dla celów księgowych ...

Nowy kalkulator podatku VAT

data: 2012-12-13

Przedstawiamy nowy bezpłatny kalkulator podatku VAT. Kalkulator pozwoli obliczyć stawki netto i brutto z faktur VAT ...

Faktury 2013 – zasady wystawiania

data: 2012-12-13

Zasady wystawiania faktur w 2013 r. wynikają z zapisów zmodyfikowanego rozporządzenia w sprawie ich wystawiania. W 2014 r. dokonana zostanie kolejna modyfikacja ...

Wynagrodzenie małżonka a koszt uzyskania przychodów

data: 2012-12-12

Wiele osób marzy o założeniu własnej firmy - szczególnie takiej, w której najbliżsi czynnie angażują się w prowadzoną działalność gospodarczą. Z tego też powodu małżonek często zostaje zatrudniony w firmie żony lub męża, bądź też w przypadku gdy już sam prowadzi własną działalność gospodarczą, podejmują ze sobą współpracę na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej jako odrębne podmioty gospodarcze. W zawiązku z tym pojawiają się jednak wątpliwości czy wynagrodzenie małżonka w obu tych przypadkach można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej ...

Rozliczanie kosztów związanych z użytkowaniem systemu telekomunikacyjnego

data: 2012-12-06

Wielu podatników posiada w swoich firmach systemy telekomunikacyjne, które wykorzystywane są do świadczenia usług na rzecz nabywców drogą elektroniczną. System telekomunikacyjny może być wykorzystywany do udostępniania materiałów w wersji elektronicznej, udostępniania aplikacji, umożliwia dostęp do bazy danych bądź publikację treści. Taki system często nie stanowi wyszczególnionego z nazwy składnika majątkowego ...

Od jutra niższe odsetki podatkowe

data: 2012-12-05

Rada Polityki Pieniężnej na dzisiejszym posiedzeniu podjęła decyzję o kolejnej obniżce stóp procentowych NBP, czego konsekwencją jest spadek odsetek podatkowych ...

Ubezpieczenie pojazdu a koszty uzyskania przychodu

data: 2012-12-05

Przedsiębiorca korzystający w swojej działalności z samochodów powinien ubezpieczyć swoją flotę pojazdów. Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia posiadaczy pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej (OC), dodatkowo można wykupić ubezpieczenie autocasco (AC) i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Czy uiszczone na ubezpieczenie składki mogą stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodów ...

Zwrot VAT zabezpieczeniem bankowym

data: 2012-12-05

Od 2013 r. zwrot VAT można będzie traktować jako formę zabezpieczenia kredytu bankowego. Podatnik ma prawo złożyć upoważnienie organowi podatkowemu, by ten zwrotu podatku nie dokonywał bezpośrednio na jego rachunek, lecz przekazywał go na rzecz banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej ...

Niższe limity zwolnień z kas fiskalnych 2013

data: 2012-12-04

Od stycznia 2013 roku zastosować należy nowe, niższe limity zwolnień z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasach fiskalnych. Wszystko to za sprawą rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie zwolnień z kas fiskalnych ...

Leasing – zmiany 2013

data: 2012-12-04

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadza od dnia 1 stycznia 2013 r. zmiany w zakresie rozliczania umów leasingu ...

Zakup serwera do firmy a jednorazowa amortyzacja

data: 2012-11-30

Prowadzimy działalność od 2002 r. Do celów podatkowych rozliczamy się z US na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie jesteśmy podatnikiem VAT. Przychód za poprzedni rok podatkowy nie przekracza limitu określonego w ustawie dla małego podatnika. W tym roku jesteśmy zmuszeni do zakupu nowego serwera dla prawidłowego funkcjonowania kancelarii. Jego wartość łącznie z oprogramowaniem wyniesie ok. 15.000 zł. Czy w takim przypadku możemy skorzystać z jednorazowej amortyzacji ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz