newsPIT

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco w podatkach.
Zamów bezpłatny biuletyn podatkowy.

Aktualności podatkowe


Zobacz wszystkie zmiany VAT z 1 stycznia 2013 roku

11.12 Ulga za złe długi – nie zapłacono mi za towar lub usługę – zmiany 2013 r.

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmianie ulegają zasady rozliczania ulgi za złe długi.

 

Przepisy przejściowe

Do wierzytelności powstałych przed 1 stycznia 2013 r. stosuje się zasady obowiązujące poprzednio, jednak nowe zasady stosuje się do tych wszystkich wierzytelności, których uprawdopodobnienie na starych zasadach nastąpiło po 31 grudnia 2012 r.

 

Od 1 stycznia 2013 r. nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, jeżeli wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.  Korekcie podlega uprawdopodobniona wierzytelność w zakresie:

  • Całej wartości podstawy opodatkowania,
  • Całej wartości podatku należnego
  • Części uprawdopodobnionej jako nieściągalna podstawy opodatkowania lub podatku należnego.

Stąd możliwe jest uprawdopodobnienie nieściągalności i korekta częściowo nieściągalnej wierzytelności.

 

Spełnienie dodatkowych warunków

Korekty dokonywać należy w rozliczeniu za okres, w którym nastąpiło uprawdopodobnienie nieściągalności, pod warunkiem, że do dnia złożenia przez wierzyciela deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie. Usunięto obowiązek przedstawienia uprzednio dłużnikowi wezwania z ostrzeżeniem o podjęciu procedury korekty.

Jeżeli nastąpi później uregulowanie wierzytelności lub sprzedaż wierzytelności, to czynność taka  zobowiązuje do zwiększenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku u osoby podejmującej procedurę w rozliczeniu za okres jej uregulowania lub zbycia. Zasadę stosuje się odpowiednio do części wierzytelności.

Zawiadomienie o korekcie przesyła się po 1 stycznia 2013 r. wyłącznie do urzędu skarbowego, nie należy o nim informować kontrahenta. Zawiadomienie dosyła się wraz z deklaracją podatkową, w której dokonuje się korekty podstawy opodatkowania i kwoty podatku. Zawiadomienie zawierać musi:

  • Kwotę korygowanej podstawy opodatkowania,
  • Kwotę korygowanej kwoty podatku należnego,
  • Dane dłużnika.

Zawiadomienia dokonuje się na druku, nie należy stosować formy dowolnej.


Piotr Szulczewski
VAT.pl

 

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz