Aktualności podatkowe

02.10 VAT 2014: Usługi budowlane i budowlano - montażowe

Piotr Szulczewski

W przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych dochodzi od 2014 r. do zmiany zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT.

 

Obowiązek podatkowy w 2013 r.

Obecnie standardowym momentem powstania obowiązku podatkowego jest data uzyskania całości lub części płatności, nie później jednak niż 30 dzień licząc od daty wykonania usługi.

Zaliczka otrzymana przed zakończeniem usługi wpływa na moment powstania obowiązku podatkowego w ten sposób, że jej uzyskanie w całości lub w części zobowiązuje do naliczenia w tym okresie podatku VAT z tytułu tej płatności. Wprawdzie w art. 19 ust. 13 pkt 2 ustawy nie zawiera pojęcia "zaliczka", jednak nie oznacza to, że dotyczy to tylko zapłaty po wykonaniu usługi (por. NSA, sygn. akt I FSK 1085/07).

Podatnik ma obowiązek wystawić fakturę z tytułu usługi budowlanej nie później niż w dacie powstania obowiązku podatkowego. Faktura nie może być również wystawiona wcześniej niż 30 dni przed dniem powstania tego obowiązku. Samo wystawienie faktury nie powoduje obowiązku naliczenia VAT o ile faktura ta wystawiana jest przed powstaniem obowiązku podatkowego.

 

Obowiązek podatkowy od 2014 r.

Od 2014 r. obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych i budowlano-montażowych powstaje w dacie wystawienia faktury - w przypadku świadczenia usługi na rzecz innego podatnika.

Fakturę z tytułu usług budowlanych i budowlano – montażowych wystawić będzie można w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi.

Gdy podatnik nie wystawił faktury lub wystawił ją z opóźnieniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminów wystawienia faktury, a w przypadku gdy nie określono takiego terminu - z chwilą upływu terminu płatności.

Uzyskanie zaliczki za usługi budowlane spowoduje powstanie obowiązku podatkowego w tej części. Zgodnie z przepisem ustawy o VAT, jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. W tym zakresie nie ma znaczenia, że podatnik nie wystawił jeszcze faktury lub faktury zaliczkowej.

Jeżeli przed wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, fakturę wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy.

W odniesieniu do przyjmowanych częściowo usług, usługę uznaje się również za wykonaną, w przypadku wykonania części usługi, dla której to części określono zapłatę. W tym zakresie obowiązek podatkowy powstawac będzie nie tyle z tytułu wykonania usługi, co ewentualnego wystawienia faktury za częściowe wykonanie usłuigi.

 

Stare zasady Nowe zasady

Podatnik wykonał usługę budowlaną 2.V. Termin płatności strony ustaliły na 30 dni po zakończeniu usługi. Płatność nastąpiła 10 dnia po jej wykonaniu, 12 V.

Obowiązek podatkowy powstał w dniu uzyskania płatności w miesiącu V (maju).

Podatnik nie uzyskał zaliczki, lecz płatność po dokonaniu usługi. Obowiązek podatkowy powstał zatem w okresie wystawienia faktury. Podatnik wystawił fakturę 2 czerwca, obowiązek podatkowy został przesunięty na miesiąc czerwiec.

 

W przypadku świadczenia usługi na rzecz osoby nie będącej podatnikiem - obowiązek podatkowy powstaje na zasadach ogólnych - w dacie wykonania usługi lub w związku z otrzymaniem zaliczki.

 

 

Piotr Szulczewski

VAT.pl

 


Komentarze

Autor: antyhejt (13-07-2015 14:01:16)
Temat: antyhejt
Stop hejterom!
Autor: hubert (09-02-2015 11:31:29)
Temat: podziękowania
a może warto podziękować za za odnalezienie błędów...pokaż całą treść
a może warto podziękować za za odnalezienie błędów zwiń
Autor: Magnolia (28-12-2014 19:57:37)
Temat: Skupmy się na istocie
Pani Anno, odnośnie języka polskiego polecam wnikliwą lekturę aktów prawnych... "Niby poważne" akty, a tam to dopiero kwiatki można znaleźć. Proponuję zatem skupić się na merytoryce :)
Autor: Iza (05-12-2014 14:27:24)
Temat: Re: Polski - trudna język :-)
Wspaniały komentarz...Jeszcze więcej jadu poprosimy, a wszystkim będzie się żyło przyjemniej...:)...pokaż całą treść
Wspaniały komentarz...Jeszcze więcej jadu poprosimy, a wszystkim będzie się żyło przyjemniej...:) zwiń
Autor: Anka (04-12-2014 09:15:09)
Temat: Polski - trudna język :-)
Niby poważna strona z poradami prawnymi, a takie błędy językowe... Żenada. "W miesiącu maju", "na miesiąc czerwiec" . Śmiechu warte. Wagarowało się na jęz. polskim, co?
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz