Aktualności podatkowe

23.11 Limity zwrotu VAT za materiały budowlane w I kwartale 2013 roku

22 listopada 2012 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za III kwartał 2012 r. wyniosła 3915 zł. Oznacza to, że od 1 stycznia 2013 roku zaczną obowiązywać nowe - niższe limity zwrotu VAT za materiały budowlane.


Na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej przez GUS oblicza się limity dla ulgi - zwrot VAT za materiały budowlane obowiązujące w I kwartale 2013 roku, przy czym na jej podstawie obliczamy wysokość 5-letniego limitu kwot zwrot różnicy podatku VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych.


Dla osób fizycznych składających wniosek po raz pierwszy w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 roku limity zwrotu wyniosą:

 

Wniosek złożony w I kwartale 2013
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 3.915 zł = 274.050 zł * 12,195 % = 33.420,40 zł 30m2 * 3.915 zł =117.450 zł* 12,195 % = 14.323,03 zł
Wniosek złożony w I kwartale 2013 na FV:
22% VAT 3.915 zł 68,18 % łącznie limit w I kw. łącznie limit w I kw.
23% VAT 3.915 zł 65,22 % 33.420 zł 14.323 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 3.915 zł = 274.050 zł * 9,959 % = 27.292,64 zł 30m2 * 3.915 zł = 117.450 zł * 9,959 % = 11.696,85 zł
22% VAT 3.915 zł 55,23 % 27.293 zł 11.697 zł
23% VAT 3.915 zł 55,23 % 27.293 zł 11.697 zł

 

 

Limity nieznacznie spadły w porównaniu z kwotami z IV kwartału 2012.
 

Iwona Karkus
VAT.pl

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz