newsPIT

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco w podatkach.
Zamów bezpłatny biuletyn podatkowy.

Aktualności podatkowe


30.03 Sprzedaż za pośrednictwem podmiotu zagranicznego a podatek VAT w Polsce

Sprzedaż osobie fizycznej za granicę do krajów Unii Europejskiej rozliczana jest z reguły jako tzw. sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Sprzedaż taka początkowo opodatkowana pozostaje w kraju, a po przekroczeniu określonych limitów ustalonych przez kraje Wspólnoty, może być rozliczana za granicą. Inaczej rozliczyć ją należy, gdy towary kupuje podatnik VAT z innego kraju Unii, a towar wysyłany jest przez niego bezpośrednio do klienta, z pominięciem własnego zakładu w innym kraju Wspólnoty.

Wysyłkę towaru bezpośrednio do osoby fizycznej (w naszym przypadku niech będzie to podmiot C) z pominięciem nabywcy pośredniego (podmiotu B) rozpoznać należy jako element transakcji łańcuchowej. W jej ramach, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich (podmiot A) wydaje ten towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, przy czym towar ten jest wysyłany lub transportowany, to wysyłka lub transport tego towaru jest przyporządkowana tylko jednej dostawie. Oznacza to, że dostawy dokonywane poza tą jedną dostawą, z którą związany jest transport będą uznawane za dostawy krajowe – czyli nieruchome – w kraju rozpoczęcia lub zakończenia transportu.

Sprzedaż wysyłkowa - wskaźniki VAT

Przyporządkowanie transportu do odpowiedniej transakcji jest zatem najistotniejszą częścią rozliczenia takiej czynności. Od niego zależy bowiem, gdzie - w którym kraju - zostaną rozliczone pozostałe czynności w ramach dokonywanego łańcucha dostaw. Ustawa o VAT wskazuje w tym zakresie, że jeżeli towar jest wysyłany lub transportowany przez nabywcę, który dokonuje również jego dostawy, przyjmuje się, że wysyłka lub transport jest przyporządkowana dostawie dokonanej dla tego nabywcy (WDT u zbywcy – podmiotu A, WNT u nabywcy – podmiotu B), chyba że nabywca ten udowodni, że wysyłkę lub transport towaru należy zgodnie z zawartymi przez niego warunkami dostawy przyporządkować jego dostawie (WDT u zbywcy  podmiotu B, WNT u nabywcy – podmiotu C, a dostawa krajowa między A i B). W podejmowanym przypadku WNT rozpozna zatem podmiot, który wysyła lub transportuje towary, a następnie który dalej dokonuje dostawy. By w Polsce zastosowana została stawka 0% przez podmiot A – należy dopełnić wszystkich warunków uznania czynności za WDT (m.in. podmiot B powinien podać swój NIP-UE, ponadto posiadać dokumentację dowodzącą, że towar opuścił terytorium kraju).

W zakresie transakcji trójstronnej dostawę towarów, która:  

  • poprzedza wysyłkę lub transport towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów (w naszym przypadku dostawa z transportem ma miejsce bezpośrednio na początku, więc nie ma transakcji ją poprzedzającej); 
  • następuje po wysyłce lub transporcie towarów, uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów (w naszym przykładzie jest nią wydanie towaru między podmiotem B a osobą fizyczną – podmiotem C – przy czym rozlicza się wówczas dostawę krajową w kraju miejsca zamieszkania C, a nie sprzedaż wysyłkową z kraju B do kraju C). 

Konsekwencją rozliczania transakcji w ten sposób jest obowiązek monitorowania przez B statusu podatnika podatku VAT w kraju C oraz – na zasadach wskazanych w kraju C – możliwe będzie rozliczenie w nim WNT. Możliwe jest również, że podmiot B będzie zobowiązany, ze względu na przepisy VAT obowiązujące w kraju C, do zapłaty podatku z tego tytułu w tym kraju i przedstawienie zaświadczenia w tym zakresie w kraju B, w którym jest zarejestrowany dla celów czynności wewnątrzwspólnotowych.

Dodajmy jeszcze, że jeśli podmiot B działa z pomocą pośrednika, który dokonuje czynności przewozu i transportu do kraju C, to działania we własnym imieniu i na rzecz podmiotu w zakresie czynności pomocniczych (transportu) na rzecz B nie zmienią zasad rozliczania podatku VAT. Nadal dochodzi bowiem do transakcji łańcuchowej.

 

Piotr Szulczewski
Analityk VAT.pl

 

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz