Aktualności podatkowe

30.05 ZUS: Sprawdź jak obliczyć wysokość chorobowego

Idziesz na zwolnienie lekarskie i masz wątpliwości jakie świadczenie otrzymasz za czas choroby? Możesz to policzyć sam. Sprawdź co stanowić będzie podstawę wynagrodzenia bądź zasiłku chorobowego.

W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie za pracę w stałej miesięcznej wysokości, do ustalenia podstawy wymiaru świadczenia chorobowego (wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy lub świadczenie rehabilitacyjne) należy przyjąć wynagrodzenie pracownika określone w umowie o pracę lub w innym dokumencie nawiązującym stosunek pracy. Jeżeli natomiast dana osoba pobiera pensję zmienną, do wyliczenia podstawy wymiaru przyjmuje się ją w przeciętnej miesięcznej wysokości wypłaconej pracownikom, zatrudnionym na takim samym lub podobnym stanowisku.

Przy wyliczeniu podstawy wymiaru zasiłku uwzględnia się tylko to wynagrodzenie, które pracownik uzyskał u danego pracodawcy. Wynagrodzenie to musi pochodzić z okresu nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Obliczając podstawę wymiaru świadczenia chorobowego należy uwzględnić przychód pracownika stanowiący podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne. W przypadku, gdy pracownik nie osiągnął w danym okresie pełnego wynagrodzenia z przyczyn usprawiedliwionych, to przy ustaleniu podstawy wymiaru wyłącza się wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował mniej niż połowę obowiązującego go czasu pracy. Wówczas do obliczenia podstawy wymiaru przyjmuje się - po uzupełnieniu - wynagrodzenie za miesiące, w których przepracował co najmniej połowę obowiązującego czasu pracy. Nie wszystkie jednak składniki wynagrodzenia podlegają uzupełnieniu. Nie uzupełnia się składników pensji otrzymanych za dodatkowy czas pracy, np. wynagrodzenia za godziny nadliczbowe lub z tytułu umowy-zlecenia, czy innej umowy o świadczenie usług. Zaistnieć może też taka sytuacja, w której to w miesiącach poprzedzających udanie się pracownika na zwolnienie następuje zmiana wymiaru jego czasu pracy. Wówczas podstawę wymiaru świadczenia chorobowego należy ustalić z wynagrodzenia odnoszącego się do nowego wymiaru czasu pracy.

Ustalając podstawę wymiaru zasiłku lub wynagrodzenia chorobowego uwzględnia się wszystkie składniki wynagrodzenia, których wysokość, zgodnie z zasadami wypłaty określonymi w układach zbiorowych pracy lub przepisach o wynagrodzeniu, ulega zmniejszeniu za okres pobierania świadczenia chorobowego. Dotyczy to zarówno składników wynagrodzenia za okresy miesięczne, jak też tych, które przysługują pracownikowi za okresy kwartalne i roczne. W podstawie wymiaru nie uwzględnia się tych składników wynagrodzenia, które wypłacane są pracownikami w pełnej wysokości pomimo nieobecności w pracy.

Redakcja: Rzecznik Prasowy ZUS

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz