newsPIT

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco w podatkach.
Zamów bezpłatny biuletyn podatkowy.

Aktualności podatkowe


30.03 Umowa spółki jawnej podpisana e-podpisem

data: 2016-03-30

Podstawowy koszt założenia spółki jawnej w KRS-ie to 600 zł. Jeśli wniosek zostanie złożony przez internet, procedura jest tańsza i zamyka się w 24 godziny. Wystarczy, że przyszli wspólnicy mają Profile Zaufane lub bezpieczne podpisy elektroniczne z certyfikatem. E-rejestracja ma niestety ograniczenia ...

29.03 Rozliczamy wielkanocne upominki wręczone kontrahentom

data: 2016-03-29

Wielu przedsiębiorców poza składaniem swoim kontrahentom życzeń z okazji świąt Wielkiej Nocy, obdarowuje ich także świątecznymi upominkami. Zakup ekskluzywnych prezentów zobowiąże wręczającego nie tylko do zapłaty VAT-u, ale i uniemożliwi rozliczenie zakupu w kosztach firmowych ...

22.03 ZUS ZSWA do 31 marca

data: 2016-03-22

31 marca 2016 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA czyli zgłoszenia / korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2015 rok ...

17.03 Wydatki na premie i nagrody dla pracowników można wrzucić w koszty

data: 2016-03-17

Naczelny Sąd Administracyjny nie wycofał się z opinii, że premie i nagrody wypłacane pracownikom z dochodów spółki po jej opodatkowaniu, stanowią koszt uzyskania przychodu. W uchwale z lutego 2016 roku podtrzymał korzystną dla przedsiębiorców interpretację przepisów wedle której są to wydatki obniżające dochód ...

17.03 Problem z opodatkowaniem zwrotów za jazdy lokalne pracowników

data: 2016-03-17

Choć dominującym wśród organów podatkowych pozostaje pogląd, że zwroty pracownikom kwot za używanie prywatnych samochodów podlegają opodatkowaniu, pojawiać się zaczynają poglądy, że kwoty tych zwrotów nie stanowią w ogóle przychodu, a w konsekwencji, nie powinno się od nich pobierać podatku ...

15.03 Udogodnienia podatkowe rozwiną przemysł stoczniowy w Polsce

data: 2016-03-15

W Szczecinie podczas wspólnej konferencji prasowej ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka i ministra finansów Pawła Szałamachy został podany do publicznej wiadomości projekt tzw. „ustawy stoczniowej". Zawiera on szereg udogodnień podatkowych dla podmiotów produkujących statki. Celem tych rozwiązań jest wsparcie przemysłu stoczniowego w Polsce...

14.03 Czy prowadzenie przez przedsiębiorcę książki kontroli jest jego obowiązkiem?

data: 2016-03-14

Swoboda działalności gospodarczej w swojej istocie zakłada wolne i równe dla każdego przedsiębiorcy podejmowanie oraz wykonywanie działalności gospodarczej. Wolność ta nie jest jednak nieograniczona i podlega kontrolom jej zgodności z obowiązującymi przepisami. W tym celu ustawodawca nałożył określone obowiązki nie tylko na organ kontroli, ale również na samego przedsiębiorcę. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia organowi kontrolującemu prowadzonej przez siebie książki kontroli. Czy przedmiotowa książka kontroli może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej...

11.03 Etat i działalność - który PIT wypełnić!?

data: 2016-03-11

To, że zakładasz własną działalność gospodarczą, nie musi oznaczać, że porzucisz pracę na etacie. Jak pokazuje przykład wielu osób, te dwie formy działania na rynku nie muszą się wykluczać. Problemy może nastręczać rozliczenie z urzędem skarbowym. Jak to zrobić? Który PIT złożyć, by prawidłowo uiścić podatek dochodowy...

10.03 Istotne elementy sprawozdania finansowego za rok 2015

data: 2016-03-10

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok kończący się w grudniu 2015 r., rok obrotowy, jednostka musi pamiętać o terminowym i prawidłowym sporządzeniu sprawozdania finansowego. Prawidłowe sprawozdania powinny zawierać szereg informacji nakazanych ustawą o rachunkowości...

07.03 Dziś pospiesz się do ZUS

data: 2016-03-07

Chcesz dziś załatwić jakąś sprawę w ZUS? To pośpiesz się, bo popołudniu pracownicy będą udzielali tylko informacji ogólnych, bez dostępu do indywidualnych informacji. Przyczyną jest planowana przerwa techniczna systemu informatycznego ZUS ...

07.03 Słowacja rajem podatkowym?

data: 2016-03-06

Aby odnaleźć raj podatkowy nie trzeba wybierać się wcale w daleką podróż. Doskonałym przykładem jest Słowacja. Co można zyskać rejestrując spółkę u naszego południowego sąsiada ...

07.03 Kary pracownicze (nagana, upomnienie) - co powinien wiedzieć pracodawca?

data: 2016-03-06

Kara nagany i upomnienia uregulowana jest w Kodeksie pracy. Pracodawca może nałożyć na pracownika jedną z tych kar w sytuacji, gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP i p.poż., a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności ...

Program PKPiR dla firm i księgowych
Tylko teraz pełna wersja za 19 zł netto
Dołącz do tysięcy zadowolonych użytkowników
Korzystaj ZA DARMO: www.Ksiega-Podatkowa.pl


Komentarze

Autor: Maria (26-03-2016 19:14:14)
Temat: druku deklaracji
Proszę o deklarację na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie gazów od samochodu służbowego. dzk
Dodaj swój komentarz