Aktualności podatkowe

Umowa spółki jawnej podpisana e-podpisem

data: 2016-03-30

Podstawowy koszt założenia spółki jawnej w KRS-ie to 600 zł. Jeśli wniosek zostanie złożony przez internet, procedura jest tańsza i zamyka się w 24 godziny. Wystarczy, że przyszli wspólnicy mają Profile Zaufane lub bezpieczne podpisy elektroniczne z certyfikatem. E-rejestracja ma niestety ograniczenia ...

Rozliczamy wielkanocne upominki wręczone kontrahentom

data: 2016-03-29

Wielu przedsiębiorców poza składaniem swoim kontrahentom życzeń z okazji świąt Wielkiej Nocy, obdarowuje ich także świątecznymi upominkami. Zakup ekskluzywnych prezentów zobowiąże wręczającego nie tylko do zapłaty VAT-u, ale i uniemożliwi rozliczenie zakupu w kosztach firmowych ...

Zmiany w Kodeksie Pracy dotyczące kobiet w ciąży

data: 2016-03-24

Zmiana przepisów Kodeksu pracy podyktowana jest koniecznością prawidłowego wykonania regulacji ujętych w dyrektywie 2006/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady. Chodzi o zasadę równości szans oraz równego traktowania kobiet i ...

Ułatwienia w VAT dla małych przedsiębiorców

data: 2016-03-24

Resort finansów rozważa podniesienie limitu, po przekroczeniu którego przedsiębiorca staje się podatnikiem VAT. Innym pomysłem jest wprowadzenie uproszczonej formy rozliczania się z VAT dla małych firm ...

Zmiany w delegowaniu pracowników 2016

data: 2016-03-23

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o delegowaniu pracowników, której celem jest lepsza ochrona praw pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług ...

Prezentacja RZiS nie wymaga już wyszczególniania zdarzeń nadzwyczajnych

data: 2016-03-23

Od 23 września 2015 r. zmieniona została kwalifikacja rachunkowa zysków i strat nadzwyczajnych, ujmowanych w rachunku zysku i strat. W efekcie zmieniono wzór sprawozdania, w tym wzór rachunku zysku i strat. Sporządzając sprawozdanie należy szczególnie uważnie przyjrzeć się prezentacji tych zdarzeń ...

Kierunki zmiany VAT według ministerstwa finansów

data: 2016-03-22

Analizy przeprowadzane w Ministerstwie Finansów wykazują, że przedsiębiorcy o przychodach do 150 tysięcy PLN rocznie stanowią aż 51% liczby podatników VAT (880 tysięcy), ale generują jedynie 0,84% łącznego obrotu ...

ZUS ZSWA do 31 marca

data: 2016-03-22

31 marca 2016 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA czyli zgłoszenia / korekty danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2015 rok ...

Za sprawozdanie finansowe po terminie grożą kary

data: 2016-03-21

Do końca marca przygotować należy sprawozdanie finansowe za 2015 r. Dokument musi zostać podpisany i przedstawiony do zatwierdzenia organom podmiotu. Nieterminowe przedstawienie dokumentów podlega karze ...

Wydatki na premie i nagrody dla pracowników można wrzucić w koszty

data: 2016-03-17

Naczelny Sąd Administracyjny nie wycofał się z opinii, że premie i nagrody wypłacane pracownikom z dochodów spółki po jej opodatkowaniu, stanowią koszt uzyskania przychodu. W uchwale z lutego 2016 roku podtrzymał korzystną dla przedsiębiorców interpretację przepisów wedle której są to wydatki obniżające dochód ...

Problem z opodatkowaniem zwrotów za jazdy lokalne pracowników

data: 2016-03-17

Choć dominującym wśród organów podatkowych pozostaje pogląd, że zwroty pracownikom kwot za używanie prywatnych samochodów podlegają opodatkowaniu, pojawiać się zaczynają poglądy, że kwoty tych zwrotów nie stanowią w ogóle przychodu, a w konsekwencji, nie powinno się od nich pobierać podatku ...

Udogodnienia podatkowe rozwiną przemysł stoczniowy w Polsce

data: 2016-03-15

W Szczecinie podczas wspólnej konferencji prasowej ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka i ministra finansów Pawła Szałamachy został podany do publicznej wiadomości projekt tzw. „ustawy stoczniowej". Zawiera on szereg udogodnień podatkowych dla podmiotów produkujących statki. Celem tych rozwiązań jest wsparcie przemysłu stoczniowego w Polsce...

Czy prowadzenie przez przedsiębiorcę książki kontroli jest jego obowiązkiem?

data: 2016-03-14

Swoboda działalności gospodarczej w swojej istocie zakłada wolne i równe dla każdego przedsiębiorcy podejmowanie oraz wykonywanie działalności gospodarczej. Wolność ta nie jest jednak nieograniczona i podlega kontrolom jej zgodności z obowiązującymi przepisami. W tym celu ustawodawca nałożył określone obowiązki nie tylko na organ kontroli, ale również na samego przedsiębiorcę. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest zobowiązany do przedstawienia organowi kontrolującemu prowadzonej przez siebie książki kontroli. Czy przedmiotowa książka kontroli może być prowadzona wyłącznie w formie elektronicznej...

Etat i działalność - który PIT wypełnić!?

data: 2016-03-11

To, że zakładasz własną działalność gospodarczą, nie musi oznaczać, że porzucisz pracę na etacie. Jak pokazuje przykład wielu osób, te dwie formy działania na rynku nie muszą się wykluczać. Problemy może nastręczać rozliczenie z urzędem skarbowym. Jak to zrobić? Który PIT złożyć, by prawidłowo uiścić podatek dochodowy...

Istotne elementy sprawozdania finansowego za rok 2015

data: 2016-03-10

Po zamknięciu ksiąg rachunkowych za rok kończący się w grudniu 2015 r., rok obrotowy, jednostka musi pamiętać o terminowym i prawidłowym sporządzeniu sprawozdania finansowego. Prawidłowe sprawozdania powinny zawierać szereg informacji nakazanych ustawą o rachunkowości...

Dziś pospiesz się do ZUS

data: 2016-03-07

Chcesz dziś załatwić jakąś sprawę w ZUS? To pośpiesz się, bo popołudniu pracownicy będą udzielali tylko informacji ogólnych, bez dostępu do indywidualnych informacji. Przyczyną jest planowana przerwa techniczna systemu informatycznego ZUS ...

Słowacja rajem podatkowym?

data: 2016-03-06

Aby odnaleźć raj podatkowy nie trzeba wybierać się wcale w daleką podróż. Doskonałym przykładem jest Słowacja. Co można zyskać rejestrując spółkę u naszego południowego sąsiada ...

Kary pracownicze (nagana, upomnienie) - co powinien wiedzieć pracodawca?

data: 2016-03-06

Kara nagany i upomnienia uregulowana jest w Kodeksie pracy. Pracodawca może nałożyć na pracownika jedną z tych kar w sytuacji, gdy pracownik nie przestrzega ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów BHP i p.poż., a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności ...

Kontrole PIP bez zapowiedzi niezgodne z prawem

data: 2016-03-01

Państwowa Inspekcja Pracy może teraz przeprowadzać kontrole bez zapowiedzi u wszystkich przedsiębiorców. Taka zmiana jest niezgodna z obowiązującym stanem prawnym – uważa Konfederacja Lewiatan ...

 


Komentarze

Autor: Maria (26-03-2016 19:14:14)
Temat: druku deklaracji
Proszę o deklarację na rzecz ochrony środowiska za wprowadzanie gazów od samochodu służbowego. dzk
Dodaj swój komentarz