newsPIT

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco w podatkach.
Zamów bezpłatny biuletyn podatkowy.

Aktualności podatkowe


30.06 Czy motocykl to samochód? Zdania są podzielone

data: 2016-06-30

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach uznał, że motocykl nie jest pojazdem samochodowym. Ale to stanowisko nie spodobało się Ministrowi Finansów, który właśnie zmienił interpretację wydaną przez katowicką izbę. Wg nowej wykładni, motocykl to zdecydowanie pojazd samochodowy ...

29.06 Zmiany w delegowaniu pracowników

data: 2016-06-29

Zagwarantowanie odpowiedniej ochrony pracowników delegowanych w ramach świadczenia usług oraz rozszerzenie zadań Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) to najważniejsze zmiany z czerwca 2016 roku ...

29.06 Prawo celne uchwalone przez Sejm

data: 2016-06-29

Ułatwienia w korzystaniu z procedury TIR czy wprowadzenie samoobsługi celnej to niektóre ze zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy - Prawo celne, uchwalona przez Sejm 22 czerwca 2016 r. Nowe przepisy ...

24.06 ZUS: Miliony na dofinansowanie bezpieczeństwa w pracy rozdane

data: 2016-06-24

Przedsiębiorcy gremialnie chcą poprawiać bezpieczeństwo w pracy. Już dziś złożone przez nich projekty dotyczące utrzymania zdolności pracowników do pracy pokrywają pełną pulę, blisko 48 mln zł, którą ZUS ma do rozdysponowania w tym roku. ZUS nie zaprzestaje jednak przyjmowania wniosków ...

24.06 Czy opłata za odwołaną rezerwację lub zgubiony klucz objęta jest VAT-em?

data: 2016-06-24

Wkrótce wakacje, czyli na całego ruszy sezon turystyczny. Przedsiębiorcy prowadzący hotele i pensjonaty jak zwykle będą mieli do czynienia z klientami, którzy w ostatnim momencie rezygnują z rezerwacji, gubią klucze albo zostawiają pokoje w fatalnym stanie. Wielu hotelarzy nie wie, jak rozliczyć związane z takim zachowaniem opłaty karne ...

23.06 JPK a podmioty niebędące przedsiębiorcami - interpretacja ogólna MF

data: 2016-06-23

Do podmiotów, które nie posiadają statusu przedsiębiorcy prowadzącego księgi rachunkowe przy użyciu programów komputerowych, należy odpowiednio zastosować okres przejściowy, jaki został przewidziany dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców. Tak wynika z interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego, wydanej 20 czerwca 2016 r. przez ministra finansów ...

21.06 Utrata prawa do zwolnienia w VAT

data: 2016-06-21

Za przedsiębiorcami już połowa roku. Ci, którzy korzystają ze zwolnienia w VAT, powinni zacząć uważniej monitorować wartość sprzedaży. Przekroczenie 150 000 zł spowoduje u nich utratę prawa do zwolnienia, a co za tym idzie, zrodzi obowiązek rozliczania VAT-u ...

16.06 Składki ZUS dla nowych firm w 2017 roku

data: 2016-06-16

Zaproponowana przez rząd podwyżka wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2 tys. zł brutto w 2017 roku spowoduje wyraźną podwyżkę preferencyjnych składek ZUS dla nowych firm od 1 stycznia 2017 roku ...

15.06 Pakiet zmian w CEIDG

data: 2016-06-15

Wykreślanie i dokonywanie sprostowań w rejestrze CEIDG bez wszczynania postępowania administracyjnego czy negatywne konsekwencje dla przedsiębiorców, którzy nie aktualizują wpisów – to tylko niektóre ze zmian, jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej ...

14.06 Warunki otrzymania zasiłku macierzyńskiego

data: 2016-06-14

O zasiłek macierzyński mogą starać się nie tylko rodzice biologiczni i adopcyjni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem koniecznym jest ...

14.06 Płaca minimalna w 2017 roku

data: 2016-06-14

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów rząd dyskutował nad wysokością płacy minimalnej w 2017 roku. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska chce, aby wynagrodzenie minimalne wzrosło do poziomu ...

13.06 JPK - prawdziwa rewolucja nie w lipcu, ale w grudniu

data: 2016-06-13

Od lipca 2016 roku duże firmy są zobligowane do przekazywania danych podatkowych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Jednak prawdziwa rewolucja nastąpi na przełomie roku. Dlaczego? Otóż wiele dużych przedsiębiorstw funkcjonuje w przestrzeni gospodarczej jako grupy kapitałowe złożone ze średnich i małych spółek ...

10.06 Mniejsze obniżenie wpłaty do PFRON-u od lipca

data: 2016-06-10

Wpłaty do PFRON należne za lipiec 2016 r. będzie można obniżać o maksymalnie 50% wartości wpłaty. Skróci się też okres, jaki pozostaje przedsiębiorcom na wykorzystanie przysługującego im obniżenia – z 12-stu na 6 miesięcy. To wszystko za sprawą nowelizacji przepisów, które wchodzą w życie 1 lipca br. ...

09.06 Kolejna przerwa w PUE ZUS

data: 2016-06-09

W nocy z 9 na 10 czerwca br. ZUS ogłosił kolejną przerwę w dostępie do PUE ZUS z powodu prac serwisowych. Oby nie przeszkodziło ona przedsiębiorcom w terminowym złożeniu deklaracji ZUS DRA w programie PŁATNIK ...

08.06 Jakie prawa ma mama?

data: 2016-06-08

Czy kobieta w ciąży, zatrudniona na umowę o pracę, może zostać zwolniona? Od momentu zajścia w ciążę do dnia porodu, a także później przez cały okres urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego ...

07.06 Projekt ustawy o Rzeczniku Praw Przedsiębiorcy

data: 2016-06-07

Rzecznik Praw Przedsiębiorcy ma zostać powołany w celu wzmożonej ochrony interesów przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. To kolejny projekt PSL. Pierwszy złożyli 3 lata temu, jeszcze w 2013 roku ...

07.06 Konsekwencje niewykorzystania urlopu

data: 2016-06-07

Niewykorzystany urlop nie może tak po prostu przepaść. W przypadku stałych pracowników dni niewykorzystanego urlopu przechodzą na następny rok. Jeżeli dochodzi do rozwiązania stosunku pracy, pracownik może z niego skorzystać tuż przed odejściem lub pracodawca może wypłacić mu ekwiwalent pieniężny ...

03.06 Ile urlopu należy się nowemu pracownikowi?

data: 2016-06-03

Pracownikowi przysługuje albo 20 dni, albo 26 dni urlopu w trakcie roku. Mniej dni wypoczynku mają ci, których staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, a więcej ci, którzy mają za sobą co najmniej 10 lat stażu pracy. Do stażu pracy, oprócz przepracowanych lat na umowie o pracę (także za granicą), zalicza się również i lata nauki ...

02.06 Fałszywe kontrole PIP

data: 2016-06-02

PIP ostrzega, że powiadomienia o planowanej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, jakie zostały rozesłane do wielu firm mailem w godzinach wieczornych 26 maja br., nie zostały wysyłane przez Państwową Inspekcję Pracy ...

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz