Aktualności podatkowe

Po spłatę długu spółki z o.o. nie prędko do członka zarządu

data: 2016-07-28

Sprzedaż usług czy produktów na rzecz spółki z o. o. niesie ze sobą zawsze pewne ryzyko. Mianowicie w przypadku zalegania przez takiego kontrahenta z zapłatą i znacznego pogorszenia się jego sytuacji finansowej, sprzedawcy ciężko będzie wyegzekwować należne mu pieniądze od członków zarządu.

Prawo celne podpisane przez Prezydenta

data: 2016-07-27

Ułatwienia w korzystaniu z procedury TIR czy wprowadzenie samoobsługi celnej to niektóre ze zmian, które wprowadza nowelizacja ustawy – prawo celne, uchwalona przez Sejm 22 czerwca 2016 r., przyjęta 6 lipca przez Senat i podpisana 26 lipca przez Pana Prezydenta Andrzeja Dudę...

Upały a obowiązki pracodawcy względem pracowników

data: 2016-07-27

Upały mogą zdezorganizować funkcjonowanie firmy, a na pewno mają wpływ na sposób i jakość pracy zatrudnionych w niej osób. Jak można usprawnić działanie przedsiębiorstwa w lecie, a więc jak zorganizować pracę w trakcie upałów?

Dodatkowa opłata za brak sieci zbierania pojazdów – wydatek, który nie jest kosztem podatkowym

data: 2016-07-26

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wewnątrzwspólnotowego nabycia lub importu pojazdów lub będący producentem pojazdów obowiązany jest zapewnić sieć zbierania pojazdów do recyclingu. Brak spełnienia tego obowiązku zmusza go do samonaliczenia opłaty. Jeśli tego nie uczyni opłata zostanie powiększona o 20% a nadwyżka nie będzie stanowiła w całości kosztu uzyskania przychodów...

Stałe obciążenie karty kredytowej lub polecenie zapłaty zwalnia z kasy fiskalnej

data: 2016-07-25

Standardowe płatności za pomocą karty kredytowej nie pozwalają bez dodatkowego ich ewidencjonowania zindywidualizować przedmiotu transakcji, a w konsekwencji nie dają możliwości na korzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej. Taka możliwość pojawia się jednak w przypadku stałych obciążeń takiej karty lub przy ustalonych przez klienta poleceniach zapłaty...

Odzyskaj VAT w ramach ulgi na złe długi

data: 2016-07-20

Od każdej sprzedaży VAT-owiec musi zapłacić podatek od towarów i usług. Momentem powstania tego obowiązku jest wyświadczenie usługi lub dokonanie dostawy towaru. Kiedy nabywca nie reguluje należności za zakup przez ponad 150 dni, sprzedawca ma prawo ...

Nie da się amortyzować zrujnowanego lokalu

data: 2016-07-19

Jednym ze sposobów na nabycie tańszego mieszkania jest zainwestowanie w lokale w budynku o złym stanie technicznym. To wiąże się jednak z dużymi wydatkami na remont, np. organizowany przez wspólnotę zamieszkującą gmachem. Czy zwiększone wpłaty na fundusz remontowy mogą stanowić koszt uzyskania przychodu ...

Cashpooling bez PCC

data: 2016-07-18

Od przepływu „wspólnej” gotówki w ramach cash poolingu nie zapłacimy podatku od czynności cywilnoprawnych. Izba skarbowa odróżnia umowę cash poolingu od umowy pożyczki...

Jak księgować faktury korygujące od 2016 roku?

data: 2016-07-18

Księgowanie faktur korygujących jeszcze do niedawna nastręczało przedsiębiorcom sporo problemów. Do końca roku 2015 dla celów podatku dochodowego przepisy nakazywały cofać się do okresu pierwotnego, co powodowało wiele trudności ...

Paliwo na kartę flotową

data: 2016-07-14

Nabycia na karę flotową powodują szereg problemów co do terminu oraz zasad odliczenia podatku VAT od nabycia paliwa silnikowego. Jednocześnie jednak powstać może poważniejszy problem - czy prawo odliczenia podatku od zakupów flotowych w ogóle istnieje?

Czy kara umowna jest kosztem podatkowym dla ukaranego

data: 2016-07-13

W wielu umowach zapisuje się kary umowne na wypadek ich niedotrzymania. Zdarzają się i takie kary, które dotyczą odstąpienia od umowy przed rozpoczęciem jej realizacji. Kary bywaj wysokie, toteż wielu przedsiębiorców liczy, że można je wpisać do kosztów uzyskania przychodów. Czy mają rację?

Aktualizacja programu Płatnik

data: 2016-07-12

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2016 r. przepisów rozporządzenia eIDAS w zakresie podpisu elektronicznego, program Płatnik ...

Podczas zawieszenia działalności nie płacimy ZUS-u

data: 2016-07-12

Każde przedsiębiorstwo bez względu na to czy generuje przychód czy nie, stale generuje koszty. Jeśli biznes nie idzie, przedsiębiorcy decydują się zawiesić działalność. Pozwala to na redukcję stałego finansowego obciążenia firmy, wstrzymując przede wszystkim stale ściągane składki ZUS-owskie ...

Nowy limit płatności gotówkowej wpłynie na szybszy zwrot podatku VAT

data: 2016-07-11

Od 2017 r. przedsiębiorcy muszą być gotowi na niższy niż do tej pory limit transakcji, które mogą być prowadzone gotówką. Konsekwencją będzie nie tylko odnoszący się do podatku dochodowego brak rozliczeń w kosztach podatkowych płatności dokonanej ponad limit, ale również inny niż do tej pory termin zwrotu podatku VAT ...

Voucher w VAT-cie i PIT-cie

data: 2016-07-08

Voucher to potwierdzenie opłacenia z góry zakupu. Wpłatę za wydanie vouchera nie trzeba traktować jako zaliczki, jeśli za voucher klient może sobie wybrać produkt czy usługę. W takim przypadku wystawca vouchera swoje zobowiązania podatkowe ureguluje dopiero w momencie wymiany vouchera na towar lub świadczenie ...

Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji VAT

data: 2016-07-08

Sejm uchwalił w ostatecznej wersji nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. pakietu paliwowego). Zmiany mają na celu zapobieganie wyłudzaniu podatku VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie paliwami ciekłymi ...

Od 1 stycznia 2017 r. minimalna stawka godzinowa 12 zł brutto

data: 2016-07-08

Uchwalona wczoraj przez Sejm nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw wprowadza minimalną stawkę godzinową dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych ...

Zerowa stawka VAT dla przemysłu okrętowego

data: 2016-07-07

6 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, zawierającą rozwiązania ekonomiczne, które służą wspieraniu przemysłu stoczniowego. Przewiduje ona m.in. korzystne przepisy dotyczące podatku VAT oraz specjalnych stref ekonomicznych ...

ZUS: jak rozporządzenie eIDAS wpływa na obecny e-podpis

data: 2016-07-06

W związku z wejściem w życie od 1 lipca 2016 r. przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych (tzw. rozporządzenie eIDAS) w zakresie podpisu elektronicznego, ZUS informuje, że ...

Błędy w programie Płatnik

data: 2016-07-05

Po aktualizacji komponentów i słowników w programie Płatnik - występują błędy przy tworzeniu i wysyłaniu dokumentów ubezpieczeniowych ...

Urlopy wypoczynkowe pracowników a prawa pracodawców

data: 2016-07-05

Lipiec i sierpień to gorące miesiące w wielu firmach i to nie tylko ze względu na temperaturę. W tym okresie pracownicy najczęściej korzystają z dłuższego urlopu, który zaplanowali już w styczniu. Ale czy pracodawca musi go udzielić zgodnie z planem?

Elektroniczne ewidencje VAT tylko z e-podpisem?

data: 2016-07-05

JPK wpłynie na powszechne stosowanie e-podpisu. Bez niego działać będą mogły tylko najmniejsze podmioty. Jedynie bowiem ewidencja sprzedaży VAT podmiotów korzystających ze zwolnienia podmiotowego, nie wymaga nabycia drogiego e-podpisu. Powyższa reguła zawiera jednak wyjątki lub … luki.

Nie poprawisz już na brudno ewidencji VAT. Tak samo będzie z KPiR i innymi ewidencjami

data: 2016-07-04

Zarówno księgowym, jak i przedsiębiorcom zdarza się, że obowiązki sporządzania kompletnych i prawidłowych ewidencji przesuwa się na okres późniejszy, niż tego wymagają przepisy. Niektórzy podatnicy decydują się wręcz na to, by ewidencji nie prowadzić a deklaracje VAT lub zaliczki na podatek dochodowy obliczać na podstawie wyliczeń na brudno. Takie sytuacje ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz