Aktualności podatkowe

Opodatkowanie kart podarunkowych

data: 2016-08-31

W zakresie przedmiotu opodatkowania podatkiem od towarów i usług wątpliwości podatników budzi kwestia podlegania pod przepisy ustawy przekazywania kart podarunkowych. Czy przekazanie kart podarunkowych stanowi czynność podlegającą regulacji podatku VAT?

Krajowy Standard Rachunkowości Nr 10

data: 2016-08-30

W Dzienniku Urzędowym Ministra Finansów został opublikowany Krajowy Standard Rachunkowości Nr 10 Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi ...

Aneks do umowy - co można nim zmienić

data: 2016-08-29

Aneks do umowy, to zmiana warunków umowy na podstawie porozumienia pomiędzy stronami, które taką umowę zawarły. Przy pomocy aneksu można wprowadzić zmiany nawet dla pracownika, który podlega szczególnej ochronie np. kobiecie, która jest w ciąży ...

Czy małe firmy łatwiej odzyskają wierzytelności?

data: 2016-08-26

Minister rozwoju przedłożył do konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności. Konfederacja Lewiatan pozytywnie ocenia ten projekt, ale proponuje też pewne poprawki ...

Od 1 września ZUS czynny do godz. 18

data: 2016-08-26

Nie masz czasu na załatwienie spraw nawet w wydłużonych godzinach pracy urzędów? ZUS wychodzi naprzeciw Twoim oczekiwaniom i zaprasza na swoje sale obsługi aż do godziny 18.00 ...

MF wyjaśnia: amortyzacja dokonywana sezonowo

data: 2016-08-25

Odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się wyłącznie w okresie ich wykorzystywania. Wysokość odpisu miesięcznego może zostać ustalona na dwa sposoby ...

Opieka nad dzieckiem daje status bezrobotnego

data: 2016-08-25

Osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli spełniają warunki określone. Jeżeli nie spełniają tych warunków, a sprawują taką opiekę, podlegają tylko ubezpieczeniu emerytalnemu ...

MF wyjaśnia - przedsiębiorco rozlicz podróże służbowe w kosztach

data: 2016-08-24

Podróż służbową odbywać może nie tylko pracownik, ale również przedsiębiorca. Wydatki związane z takim wyjazdem można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów. Stosować należy jednak określone reguły, o których przypomina Ministerstwo Finansów w wydanej w tej sprawie informacji...

MF wyjaśnia: Przedłużenie terminu składania JPK_VAT

data: 2016-08-23

Ministerstwo Finansów informuje, że w związku ze zgłaszanymi przez podmioty realizujące istotne zadania publiczne trudnościami w dostosowaniu się od 1 lipca 2016 r. do wymogu obligatoryjnego składania informacji o prowadzonej ewidencji w VAT (plik JPK_VAT)...

Będzie można łatwiej podzielić się zleceniem

data: 2016-08-23

Rozporządzenie MRPiPS w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań zostało opublikowane 19 sierpnia w Dzienniku Ustaw. Wchodzi w życie 3 września...

Obowiązek raportowania ewidencji VAT jednak przesunięty?

data: 2016-08-22

Choć w najbliższych dniach mija termin przesyłania miesięcznych deklaracji VAT, a łącznie z nim dla części podatników – termin raportowania w formie JPK treści ewidencji prowadzonych dla celów tego podatku, to wszystko wskazuje, że obowiązek ten zostanie w niektórych przypadkach przesunięty w czasie...

Rewolucja w cenach transferowych od 2017 r.

data: 2016-08-18

Zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych już niedługo staną się rzeczywistością. Nowe przepisy i wspólne zasady dokumentowania cen transferowych, wypracowane w ramach inicjatywy OECD ...

25 lat więzienia nie tylko za oszustwa w VAT

data: 2016-08-17

Zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zwiększenie kar za oszustwa w podatku VAT, mogą mieć zastosowanie także dla przedsiębiorców nie działających w celu dokonania wyłudzenia podatku. Maksymalna kara ma wynieść 25 lat więzienia ...

16 sierpnia startuje system AIS/ICS

data: 2016-08-12

AIS/ICS umożliwi elektroniczne przesyłanie przywozowych deklaracji skróconych dla towarów przywożonych na obszar celny Unii Europejskiej z krajów trzecich ...

Ponad 445 tys. rodziców na urlopach

data: 2016-08-12

Od stycznia do czerwca 2016 r. z urlopów przeznaczonych dla rodziców (urlop macierzyński i rodzicielski) skorzystało 445,7 tys. osób - 374,1 tys. kobiet oraz 71,7 tys. mężczyzn ...

Moment rozliczenia VAT-u przy WNT

data: 2016-08-11

Konsekwencją zrobienia zakupów u kontrahenta z innego państwa UE jest nietypowy przy zakupach obowiązek zapłaty VAT-u. Obowiązek podatkowy determinujący rozliczenie VAT-u z tej transakcji powstaje zasadniczo w dniu wystawienia faktury sprzedażowej. Inaczej będzie, jeśli zamiast faktury unijny kontrahent wręczy nam jedynie paragon ...

W 2017 roku 13 zł za godzinę pracy

data: 2016-08-10

Prezydent podpisał ustawę o minimalnej stawce godzinowej. Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ...

ZUS szczegółowo kontroluje zwolnienia lekarskie

data: 2016-08-09

Jeśli masz zwolnienie lekarskie może cię odwiedzić kontrola z ZUS-u. Kontroler sprawdzi czy zwolnienie zostało wystawione zasadnie, czyli czy chory jest rzeczywiście chory oraz w jaki sposób wykorzystuje czas zwolnienia ...

Jaki VAT od budowy przydomowego basenu

data: 2016-08-05

Jednym z najistotniejszych składników kosztu budowy jest podatek VAT. Jego wysokość zależy od tego, czy basen jest ściśle związany z podłożem, czy też przenośny ...

Prezydent podpisał ustawę o zerowym VAT

data: 2016-08-05

Prezydent podpisał ustawę z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych, która pozwala na zastosowanie zerowej stawki podatku VAT ...

Obowiązek wydania paragonu lub faktury

data: 2016-08-04

Wydanie paragonu lub faktury (na żądanie) klientowi, który nie prowadzi działalności gospodarczej, jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Przypominamy o tym przede wszystkim przedsiębiorcom z branży gastronomicznej ...

Zasady obsługi nowego wzoru deklaracji VAT-14

data: 2016-08-01

Ministerstwo Finansów przedstawia zasady obsługi nowego wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych VAT-14 ...

Wymagania BHP a praca przy komputerze

data: 2016-08-01

Pracodawca zobowiązany jest do stosowania się do przepisów BHP i zapewnienia podwładnym godnych i bezpiecznych warunków pracy. Dotyczy to nie tylko ciężkich i niebezpiecznych prac fizycznych - także praca przy komputerze podlega ochronie ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz