Aktualności podatkowe

Otrzymany rabat a podatek dochodowy

data: 2016-10-31

Rabat posprzedażowy uzyskany od kontrahenta za np. korzystne wyniki dalszej sprzedaży. Brzmi jak premia, a jak premia to przychód, ale w rzeczywistości podatkowej rabat przychodem nie jest. Jest korektą kosztów. Trzeba wiedzieć, w którym momencie takiej korekty dokonać ...

Czas pracy w listopadzie

data: 2016-10-28

Końcówka października to czas, kiedy przekręcamy zegarki o godzinę do tyłu, z kolei za chwilę w listopadzie będziemy mieć dwa długie weekendy, czyli wypadające blisko niedzieli Święto Wszystkich Świętych i Narodowy Dzień Niepodległości. Obydwa zdarzenia wpływają na czas pracy pracowników ...

W 2017 r. deklaracje VAT złożysz wyłącznie elektronicznie

data: 2016-10-28

Od 1 stycznia 2017 r. nie będzie już możliwości dostarczenia deklaracji VAT do urzędu skarbowego za pomocą poczty polskiej - listem poleconym lub złożenia jej osobiście w urzędzie skarbowym. Każdy podatnik podatku od towarów i usług będzie musiał rozliczeń podatku dokonać elektronicznie ...

Od stycznia nowe zasady kontroli podatkowej w MSP

data: 2016-10-27

Od 1 stycznia 2017 roku już nie tylko największe firmy, lecz także małe i średnie będą miały obowiązek przekazywania w formie elektronicznej informacji o prowadzonej ewidencji VAT poprzez Jednolity Plik Kontrolny (JPK) ...

Rząd przyjął projekt nowelizacji VAT

data: 2016-10-26

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Zawarte w nim rozwiązania przyczynią się do ograniczenia nadużyć w podatku VAT oraz spowodują uszczelnienie systemu jego poboru ...

ZUS ma już 82 lata. Świętuje Dzień Pracownika ZUS

data: 2016-10-24

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został powołany do życia przez prezydenta Ignacego Mościckiego równo 82 lata temu, 24 października 1934 r. Stąd też to właśnie 24 października funkcjonuje w kalendarzu jako Dzień Pracownika ZUS ...

Sposobem na zatrudnienie niani jest umowa uaktywniająca

data: 2016-10-24

Na podstawie umowy uaktywniającej pracuje w Polsce prawie 8 tys. niań. Umowa z nianią nie jest skomplikowana. Jeśli wynagrodzenie nie przekracza minimalnego, obowiązkowe składki finansuje budżet państwa. Przy wyższych zarobkach od kwoty nadwyżki opłaca je rodzic ...

Najpierw zmiana w działalności, potem wydatki na szkolenia

data: 2016-10-21

Przedsiębiorca, który zamierza poszerzyć działalność firmy, często musi się doszkolić i zdobyć nowe kompetencje. Ci, którzy chcieliby wydatki na ten cel doliczyć do kosztów uzyskania przychodu, powinni pamiętać, że nie każde takie odliczenie fiskus uzna za uprawnione. Dlatego ...

Zatrudnianie cudzoziemców - praca sezonowa na nowych zasadach 2017

data: 2016-10-20

Polska musi wdrożyć unijne przepisy dotyczące zatrudniania pracowników sezonowych z państw trzecich. Odpowiedni projekt nowelizacji przygotowało MPiPS. Można spodziewać się skomplikowania procedur związanych z zatrudnianiem w Polsce cudzoziemców i zwiększeniem obciążeń dla pracodawców ...

Nowe zasady w egzekucji z wynagrodzenia

data: 2016-10-19

Od 8 września 2016 r. obowiązują nowe przepisy, regulujące zbieg egzekucji i pierwszeństwo wpłat. Pracodawcy muszą zwrócić szczególną uwagę na kwestię potrąceń z wynagrodzenia pracowników w przypadku zbiegu egzekucji sądowej i administracyjnej ...

Proporcja w VAT

data: 2016-10-18

Prowadzący działalność mieszaną przedsiębiorca inaczej odlicza VAT z faktur zakupowych, jeśli tego, co kupuje, używa zarówno do czynności opodatkowanych, jak i do zwolnionych. Będzie tak z fakturą np. za internet czy usługi księgowe ...

Rezydencja na Malcie dla spółek

data: 2016-10-14

Ostatnie zmiany legislacyjne spowodowały, iż działalność gospodarcza prowadzona za pośrednictwem spółek zagranicznych może powodować coraz większe problemy administracyjne i formalne. Zmiany wprowadzone sukcesywnie na gruncie prawa podatkowego sprawiają, iż prowadzenie biznesu w formie spółki zarejestrowanej w tzw. raju podatkowym nie daje już tak dużych korzyści jak w ostatnich latach...

Centralny Rejestr Faktur – czemu tak naprawdę ma służyć?

data: 2016-10-14

System będący swoistym centralnym rejestrem faktur działa już w niektórych krajach UE, m.in. w Portugalii. Czy ma on jednak rację bytu i nie jest przekroczeniem uprawnień i pogwałceniem swobody przedsiębiorczości, będącej jedną z zasad państwa prawa...

Obowiązkowa aktualizacja "płatnika" ZUS - komunikat

data: 2016-10-13

W dniu 22 października 2016 r. wygasa obecny certyfikat ZUS "PE-2-ZUS-EWD". W związku z tym Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina o konieczności jego aktualizacji w programie Płatnik lub innych programach służących do przesyłania dokumentów do ZUS ...

Czy niezapłacone podatki mogą być kosztem?

data: 2016-10-12

Do kosztów prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się niektóre podatki, np. od nieruchomości. Ci, którzy płacą je na bieżąco, nie mają problemu z przypisaniem wydatku do roku podatkowego. Ale co z tymi, którym brakuje pieniędzy na podatek od nieruchomości ...

Kontenery jednak bez podatku od nieruchomości

data: 2016-10-12

W ostatnich latach spore problemy interpretacyjne budziła kwestia opodatkowania przenośnych kontenerów, które są wykorzystywane np. na dużych placach budowy. Spór rozstrzygnął dopiero niedawny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego ...

Minimalne 13 zł za zlecenie nie dla wszystkich zleceń

data: 2016-10-11

W 2017 r. za zlecenie przedsiębiorca będzie musiał zapłacić przynajmniej 13 zł za godzinę. Nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę zawiera jednak wyłączenia spod stosowania tego minimalnego limitu w przypadku specyficznych zleceń czy usług ...

Będzie 43 nowych dyrektorów w ZUS

data: 2016-10-10

ZUS w sposób otwarty i transparentny zamierza zweryfikować kompetencje swojej kadry kierowniczej. Właśnie został ogłoszony konkurs na stanowiska 43 dyrektorów oddziałów ZUS w całej Polsce ...

Choroba czy święta zahaczające o dni wolne od pracy

data: 2016-10-06

Jeśli w dzień wolny od pracy wypada święto, pracodawca musi wyznaczyć zastępczy dzień wolny - czyli oddać to święto pracownikom. Choroba pracownika w zastępczym dniu wolnym nie uniemożliwia pracownikowi wykorzystanie dnia wolnego, stąd rekompensacja w postaci tego dnia wyznaczonego przez szefa jako wolny nie traci znaczenia ...

Formularz CIT-TP: czy firmy powinny się go obawiać?

data: 2016-10-05

Sprawozdanie w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi jest nowym obowiązkiem, który będzie spoczywał na szerokiej grupie podmiotów od 1 stycznia 2017 r. Obowiązek złożenia CIT-TP (analogicznie PIT-TP w przypadku osób fizycznych) będzie ...

Limity podatkowe 2017

data: 2016-10-04

Średni kurs euro ustalony przez NBP na pierwszy dzień roboczy października 2016 roku spowoduje podwyższenie szeregu limitów podatkowych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku m.in. amortyzacji de minimis, rozliczeń jako tzw. mały podatnik czy na obowiązek stosowania pełnej rachunkowości ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz