Aktualności podatkowe

Jak zaplanować urlop w 2017 roku?

data: 2016-12-30

Kalendarz w 2017 roku układa się bardzo łaskawie dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę - aż 15 dni wolnych i zaledwie 250 dni pracy w skali roku ...

Kolejny krok w stronę e-paragonów

data: 2016-12-30

Ministerstwo Rozwoju oraz Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji podpisały list intencyjny w sprawie uruchomienia platformy paragonów elektronicznych z kas fiskalnych, umożliwiającej dystrybuowanie ich bezpośrednio do konsumentów ...

Prezydent podpisał dużą nowelizację VAT

data: 2016-12-20

Prezydent podpisał ustawę z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w podatku VAT wejdą 1 stycznia 2017 roku ...

Oskładkowanie umów o dzieło jest bliskie

data: 2016-12-20

Eksperci przewidują, że ustawodawca, zachęcony wysokimi wpływami ze składek nałożonych na umowy zlecenia, obciąży nimi również umowy o dzieło. W ten sposób zmniejszy braki w kasie ZUS-u. Zmiany mogą być przeprowadzone pod sztandarem przyszłego zabezpieczenia emerytalnego. W konsekwencji podrożeją ceny niektórych usług ...

Cash pooling z obowiązkiem sporządzenia dokumentacji TP

data: 2016-12-19

Nowelizacje ustaw o CIT i PIT wprowadzą wiele zmian w regulacjach dotyczących cen transferowych. Co istotne wprowadzają do katalogu czynności objętych obowiązkiem dokumentacyjnym, oprócz transakcji z podmiotami powiązanymi, także tzw. inne zdarzenia o charakterze ...

JPK póki co z wymogiem bezpiecznego e-podpisu

data: 2016-12-19

Kolejna tura przedsiębiorców zmierzy się z cyfryzacją fiskusa. Następne będą mikrofirmy. Standardem staje się przesyłka przez internet danych o VAT. Warto się przyjrzeć, jak powinien wyglądać ten standard, czyli jak tworzyć pliki JPK, które od 2018 r. będą obowiązkowe już dla wszystkich przedsiębiorców ...

Zmiany w prawie pracy 2017

data: 2016-12-16

1 stycznia 2017 roku wejdzie w życie nowelizacja Ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zmianie ulegną zasady zatrudniania na podstawie umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, w tym również z samozatrudnionymi (B2B) ...

Czy są szanse na wzrost stawek kilometrówki w 2017 roku?

data: 2016-12-15

W piątek 16 grudnia br. na posiedzeniu Komisji do Spraw Petycji zostanie rozpatrzona petycja zawierająca projekt ustawy wyprowadzającej nowe wyższe stawki tzw. kilometrówki. Przypomnijmy, że od 10 lat stawki te nie zmieniały się mimo wzrostu kosztów ...

Zmiany w ustawie o rachunkowości

data: 2016-12-15

Nowelizacja wprowadza obowiązek ujawniania przez niektóre duże jednostki oraz grupy kapitałowe w sprawozdaniu z działalności (w formie oświadczenia) lub w odrębnym sprawozdaniu ważnych informacji niefinansowych dotyczących kwestii: środowiskowych; spraw społecznych i pracowniczych; poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i łapownictwu ...

Przedsiębiorcy nie chodzą na zwolnienia

data: 2016-12-15

Z danych statystycznych wynika, że zaledwie 9,9 proc. wszystkich zwolnień to te, na których w 2015 r. przebywały osoby prowadzące własną działalność. Właściciele firm twierdzą, że chorowanie im się nie opłaca, bo zasiłek jest niewielki, a na wizytę u lekarza i wysyłanie formularzy do ZUS, nie mają czasu. Jest także inny powód braku zwolnień wśród przedsiębiorców. Wielu z nich nie jest ubezpieczonych na wypadek choroby ...

Kogo PIP skontroluje w 2017 roku?

data: 2016-12-14

Inspektorzy pracy przeprowadzą w 2017 r. 79 tys. kontroli. Do udziału w przedsięwzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym inspekcja zaprosi ponad 100 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej, rolników indywidualnych. Tak zakłada program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 rok ...

Pliki JPK do pobrania (Jednolite Pliki Kontrolne)

data: 2016-12-13

Od stycznia 2017 obowiązek comiesięcznego przekazywania pliku JPK_VAT spoczywać będzie na małych i średnich podmiotach, od stycznia 2018 r. do obowiązku przekazywania Jednolitych Plików Kontrolnych będą również zobligowani mikroprzedsiębiorcy ...

Pracownik w delegacji a obowiązki pracodawcy

data: 2016-12-13

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych na terytorium Polski, zasady współpracy z właściwymi organami innych państw członkowskich, zadania i uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy związanych z delegowaniem pracowników ...

Podwyżka płacy minimalnej a świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego

data: 2016-12-09

Podwyżka pensji minimalnej, która nastąpi od nowego roku, nie jest uznawana za uzyskanie dochodu w przypadku osób, którym przyznano świadczenie z funduszu alimentacyjnego. W związku z tym, od stycznia 2017 r. sytuacja tych osób nie ulegnie zmianie i nie utracą prawa do tych świadczeń z uwagi na podwyższenie otrzymywanej pensji minimalnej ...

Nowe przepisy dla ułatwienia dochodzenia wierzytelności

data: 2016-12-07

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, który poprawi płynność finansową przedsiębiorstw, a tym samym będzie przeciwdziałać zatorom płatniczym, uznawanym za jedną z podstawowych barier rozwoju gospodarczego ...

Zmiany korzystne dla firm ubiegających się o fundusze unijne

data: 2016-12-07

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło projekt zmian upraszczających proces wykorzystania środków z Unii Europejskiej. Urzędnicy wsłuchali się w głosy przedsiębiorców i zaproponowali rozwiązania, które są dla nich korzystne, nawet jeśli zwiększają obciążenia po stronie instytucji publicznych ...

Rozliczenie kompensaty i barterów powyżej 15.000 zł będzie kosztem podatkowym

data: 2016-12-07

Zmiana przepisów prawa i obniżenie limitu dopuszczalnych płatności gotówkowych między przedsiębiorcami z 15.000 euro do 15.000 zł wprowadza wątpliwości co do tego, czy możliwym jest rozliczanie zapłaty w formie innej niż przelew bankowy. Do takich należą m.in. kompensaty czy świadczenia barterowe (usługa za usługę, towar za usługę) ...

Ankieta badająca Krajowe Standardy Rachunkowości

data: 2016-12-05

Komitet Standardów Rachunkowości (KSR) przygotował ankietę adresowaną do jednostek prowadzących księgi rachunkowe i stosujących Krajowe Standardy Rachunkowości oraz stanowiska wydane przez Komitet. KSR chce w ten sposób uzyskać informacje o potrzebie wprowadzenia uproszczeń w ustawie o rachunkowości ...

Kwestionowanie wypowiedzenia możliwe nawet po kilku latach

data: 2016-12-02

Jeżeli pracownik uważa, że przyczyna wypowiedzenia albo rozwiązania z nim umowy o pracę była dyskryminująca, to – nawet jeżeli nie wniósł odwołania, odpowiednio od wypowiedzenia albo rozwiązania umowy – może wystąpić z powództwem o odszkodowanie ...

ZUS: Zasady opieki nad chorym w rodzinie

data: 2016-12-02

Zasiłek na opiekę nad chorymi dziećmi do lat 14 można pobierać przez maksymalnie 60 dni w roku kalendarzowym. Kiedy zwolnienie dotyczy starszego dziecka lub innego członka rodziny, to limit jest niższy i wynosi 14 dni w roku ...

40 tys zł kary? Zmiany w ustawie o VAT

data: 2016-11-30

Obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej od stycznia 2017 r. pod groźbą sankcji administracyjnych. Niedochowanie takiej formy grozi karą jak za wykroczenie skarbowe, czyli ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz