Aktualności podatkowe

Deklaracje CIT złóż do końca stycznia

data: 2017-01-31

Ostatni dzień stycznia to dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych ostateczny termin na złożenie szeregu deklaracji podatkowych. Dotyczy on podmiotów, które wybrały rok podatkowy równy rokowi kalendarzowemu ...

10 lat APA w Polsce. Czemu służą uprzednie porozumienia cenowe?

data: 2017-01-30

Uprzednie porozumienia cenowe (APA) zawierane z Ministerstwem Finansów są instrumentem zapewniającym podatnikowi najwyższy poziom bezpieczeństwa w zakresie cen transferowych. APA mają bowiem na celu zabezpieczenie podatników przed ryzykiem zakwestionowania przez organy kontroli podatkowej warunków transakcji z podmiotami powiązanymi ...

Pobierz kalkulator odsetkowy

data: 2017-01-25

Nowy, zaktualizowany kalkulator odsetkowy do obliczania zaległości podatkowych i ustawowych dostępny do pobrania w aktywnym formacie MS Excel ...

Zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

data: 2017-01-25

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Podniesienie standardów pracy tymczasowej, polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych i bezpieczeństwa prawnego pracodawców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej, a także poprawa skuteczności kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy ...

Kobiety stracą na zmianie ustawy o pracy tymczasowej

data: 2017-01-24

Zgodnie z projektem ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych wszystkie umowy o pracę z kobietami w ciąży, nawet bardzo krótkie (kilkudniowe a nawet kilkugodzinne), które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży przedłużą się do dnia porodu ...

Usługi podwykonawcy… czyli jakie?

data: 2017-01-23

Odwrotnym obciążeniem od 1 stycznia 2017 r. opodatkowane są usługi budowlane wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT, o ile świadczone są one przez podwykonawców. Problem w tym, że trudno ustalić, kiedy roboty budowlane świadczy się właśnie na tych zasadach ...

Jeden druk VAT zamiast ośmiu różnych deklaracji

data: 2017-01-20

Do Sejmu trafił projekt ustawy, który ma na celu uproszczenie zasad rozliczenia VAT przez polskie firmy. Kluczowa zmiana, którą wprowadza niniejszy projekt nowelizacji ustawy o VAT to uproszczenie obecnego wzoru deklaracji VAT ...

Sejm zajmie się podwyżką kilometrówki

data: 2017-01-20

26 stycznia 2017 roku, podczas posiedzenia Komisji Infrastruktury, odbędzie się pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym dotyczącego sposobu ustalania oraz wysokości kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy. Projekt zakłada wzrost stawek kilometrówki oraz wprowadzenie mechanizmu ich waloryzacji ...

Najważniejsze zmiany VAT 2017

data: 2017-01-18

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 roku to m. in. rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, zmiana w zakresie stosowania instytucji odpowiedzialności podatkowej (solidarnej) oraz zmiana w zakresie dokonywania zwrotu podatku VAT ...

Wątpliwości pracodawców do zmian w ustawie o biegłych rewidentach

data: 2017-01-17

Okres rotacji firm audytorskich dla jednostek zainteresowania publicznego powinien być wydłużony do 10 lat, badanie wspólne sprawozdań finansowych w określonych jednostkach, tzw. joint audit, nie powinno być obligatoryjne, a zakaz świadczenia innych usług niż badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie oraz jednostki z nimi powiązane będzie barierę dla rozwoju sektora MŚP ...

Zwrot VAT – podstawowe informacje

data: 2017-01-17

Podatnik VAT jest zobowiązany prowadzić rejestry zakupu oraz sprzedaży VAT i na ich podstawie na koniec okresu rozliczeniowego (może się rozliczać miesięcznie bądź kwartalnie) sporządzić deklarację VAT, w której wykaże podatek należny i naliczony ...

Najważniejsze zmiany CIT 2017

data: 2017-01-16

Zmiana definicji spółki niebędącej osobą prawną, wprowadzenie definicji rzeczywistego właściciela, zmiany w przepisach o podmiotach powiązanych oraz obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej - te i wiele innych zmian w podatku CIT obowiązują od 1 stycznia 2017 roku ...

Od 2017 r. niższe stawki CIT

data: 2017-01-16

Nowelizacja ustawy o CIT obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku, w którym ją rozpoczęli ... ..

Darmowe Jednolite Pliki Kontrolne JPK

data: 2017-01-12

Od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. obowiązuje promocja na w pełni funkcjonalne wersje plików, które bezpłatnie generują JPK przez pierwsze 3 miesiące 2017 r. ...

Propozycja nowej ulgi dla przedsiębiorców

data: 2017-01-12

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zmianami w ustawach o PIT i CIT, które mają umożliwić przedsiębiorcom jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 tys. do 100 tys. zł., z wyłączeniem samochodów osobowych ...

Nowe deklaracje VAT 2017

data: 2017-01-09

Do pobrania nowe deklaracje dla podatku od towarów i usług: VAT-7 (17), VAT-7K (11), VAT-8 (8), VAT-9M (7) oraz VAT-27 i VAT-28 i VAT-UE i VAT-UEK Informacja (korekta informacji) podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach ...

Zmiany ZUS w 2017 w pigułce

data: 2017-01-05

Wysokość składek ZUS, ale także kwota potrącenia komorniczego emerytur i rent czy grono osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych ...

Nowe zasady wydawania świadectwa pracy

data: 2017-01-05

Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy. Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami w Kodeksie pracy, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 r. ...

Jak ustalić status przedsiębiorcy JPK

data: 2017-01-04

Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK od 1 stycznia 2017 r. Mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r. Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorców ...

W 2017 r. kasy fiskalne bez 2-miesięcznego okresu wyczekiwania

data: 2017-01-03

Kasa fiskalna nie jest obowiązkowa m. in. przy obrocie do 20.000 zł rocznie na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych. W przypadku niektórych czynności limitu tego nie można stosować, niemniej po ich wykonaniu przedsiębiorcy mieli jeszcze dwa miesiące na ...

Upoważnienia od stosujących kasy fiskalne nie będą jednak konieczne

data: 2017-01-02

Tylko Ci przedsiębiorcy, którzy do końca 2016 r. złożyli upoważnienia na rzecz organów skarbowych do informacji o transakcjach na swoim rachunku, mogą korzystać ze zwolnień z kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej lub przy usługach, za które płatność odbywa się przelewem ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz