Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

newsPIT

Jeżeli chcesz być zawsze na bieżąco w podatkach.
Zamów bezpłatny biuletyn podatkowy.

Aktualności podatkowe


Jeden druk VAT zamiast ośmiu różnych deklaracji

data: 2017-01-20

Do Sejmu trafił projekt ustawy, który ma na celu uproszczenie zasad rozliczenia VAT przez polskie firmy. Kluczowa zmiana, którą wprowadza niniejszy projekt nowelizacji ustawy o VAT to uproszczenie obecnego wzoru deklaracji VAT ...

Najważniejsze zmiany VAT 2017

data: 2017-01-18

Najważniejsze zmiany w podatku od towarów i usług od 1 stycznia 2017 roku to m. in. rozszerzenie zakresu towarów objętych mechanizmem odwróconego obciążenia, zmiana w zakresie stosowania instytucji odpowiedzialności podatkowej (solidarnej) oraz zmiana w zakresie dokonywania zwrotu podatku VAT ...

Wątpliwości pracodawców do zmian w ustawie o biegłych rewidentach

data: 2017-01-17

Okres rotacji firm audytorskich dla jednostek zainteresowania publicznego powinien być wydłużony do 10 lat, badanie wspólne sprawozdań finansowych w określonych jednostkach, tzw. joint audit, nie powinno być obligatoryjne, a zakaz świadczenia innych usług niż badanie sprawozdań finansowych przez firmy audytorskie oraz jednostki z nimi powiązane będzie barierę dla rozwoju sektora MŚP ...

Zwrot VAT – podstawowe informacje

data: 2017-01-17

Podatnik VAT jest zobowiązany prowadzić rejestry zakupu oraz sprzedaży VAT i na ich podstawie na koniec okresu rozliczeniowego (może się rozliczać miesięcznie bądź kwartalnie) sporządzić deklarację VAT, w której wykaże podatek należny i naliczony ...

Najważniejsze zmiany CIT 2017

data: 2017-01-16

Zmiana definicji spółki niebędącej osobą prawną, wprowadzenie definicji rzeczywistego właściciela, zmiany w przepisach o podmiotach powiązanych oraz obowiązku prowadzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej - te i wiele innych zmian w podatku CIT obowiązują od 1 stycznia 2017 roku ...

Od 2017 r. niższe stawki CIT

data: 2017-01-16

Nowelizacja ustawy o CIT obniża stawkę podatku dochodowego od osób prawnych z 19% do 15% dla grupy małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność - w roku, w którym ją rozpoczęli ... ..

Darmowe Jednolite Pliki Kontrolne JPK

data: 2017-01-12

Od 1 stycznia do 31 marca 2017 r. obowiązuje promocja na w pełni funkcjonalne wersje plików, które bezpłatnie generują JPK przez pierwsze 3 miesiące 2017 r. ...

Propozycja nowej ulgi dla przedsiębiorców

data: 2017-01-12

Ministerstwo Rozwoju pracuje nad zmianami w ustawach o PIT i CIT, które mają umożliwić przedsiębiorcom jednorazowe zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup maszyn i urządzeń o wartości od 10 tys. do 100 tys. zł., z wyłączeniem samochodów osobowych ...

Nowe deklaracje VAT 2017

data: 2017-01-09

Do pobrania nowe deklaracje dla podatku od towarów i usług: VAT-7 (17), VAT-7K (11), VAT-8 (8), VAT-9M (7) oraz VAT-27 i VAT-28 i VAT-UE i VAT-UEK Informacja (korekta informacji) podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach ...

Zmiany ZUS w 2017 w pigułce

data: 2017-01-05

Wysokość składek ZUS, ale także kwota potrącenia komorniczego emerytur i rent czy grono osób uprawnionych do świadczeń przedemerytalnych ...

Nowe zasady wydawania świadectwa pracy

data: 2017-01-05

Od 1 stycznia zmieniają się zasady wydawania świadectw pracy oraz zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie ws. świadectw pracy. Nowe rozporządzenie jest związane ze zmianami w Kodeksie pracy, które wchodzą w życie od 1 stycznia 2017 r. ...

Jak ustalić status przedsiębiorcy JPK

data: 2017-01-04

Ministerstwo Finansów wyjaśnia wątpliwości związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy na potrzeby obowiązku JPK od 1 stycznia 2017 r. Mali i średni przedsiębiorcy są obowiązani składać JPK_VAT począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2017 r. Nie dotyczy to mikroprzedsiębiorców ...

W 2017 r. kasy fiskalne bez 2-miesięcznego okresu wyczekiwania

data: 2017-01-03

Kasa fiskalna nie jest obowiązkowa m. in. przy obrocie do 20.000 zł rocznie na rzecz konsumentów oraz rolników ryczałtowych. W przypadku niektórych czynności limitu tego nie można stosować, niemniej po ich wykonaniu przedsiębiorcy mieli jeszcze dwa miesiące na ...

Upoważnienia od stosujących kasy fiskalne nie będą jednak konieczne

data: 2017-01-02

Tylko Ci przedsiębiorcy, którzy do końca 2016 r. złożyli upoważnienia na rzecz organów skarbowych do informacji o transakcjach na swoim rachunku, mogą korzystać ze zwolnień z kasy fiskalnej przy sprzedaży wysyłkowej lub przy usługach, za które płatność odbywa się przelewem ...


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz