Aktualności podatkowe

Ostatni rok papierowych zwolnień lekarskich

data: 2017-02-28

Od 1 stycznia 2018 r. jedyną obowiązującą formą zaświadczenia lekarskiego, dokumentującego czasową niezdolność do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny będzie ...

VAT-7 za styczeń – do dziś termin na VAT-JPK

data: 2017-02-27

Mali i średni przedsiębiorcy po raz pierwszy muszą do 27 lutego złożyć bez wezwania organu podatkowego, informację za styczeń 2017 r. o prowadzonej ewidencji zakupu i sprzedaży VAT (JPK_VAT). Comiesięcznej wysyłki ewidencji VAT nie muszą obecnie stosować wyłącznie mikroprzedsiębiorcy ...

Od 1 marca nowy druk P-KOP/RG oraz P-KOP/MS

data: 2017-02-24

Ministerstwo Rozwoju i Finansów opublikowało rozporządzenie wprowadzające nowe wzory deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin. Nowe wzory druków będą obowiązywały od 1 marca 2017 roku ...

Split payment czyli nowy pomysł na podatek VAT

data: 2017-02-24

Kto zapłaci podatek VAT po rewolucji, jaka nastąpić ma w zakresie obciążenia tym podatkiem? Zapowiadane zmiany wpłyną na rozliczenia podatkowe – w efekcie zupełnie inaczej niż do tej pory będzie wyglądało opłacanie podatku VAT oraz faktur od kontrahentów ....

Rzecznik praw przedsiębiorców – nowy organ w Państwie Prawa

data: 2017-02-23

Ze względu na możliwe naruszenia praw grupy podatników, będących najważniejszymi płatnikami budżetu państwa oraz zatrudniających inne osoby, powołany ma być Rzecznik ich praw. Powoływany na 5 letnią, nieodnawialną kadencję, ma być organem stojącym na straży praworządności i bezpieczeństwa prowadzących działalność gospodarczą ...

Kary w VAT za czynności do 2016 r. nie będą naliczane

data: 2017-02-22

Zmiany przepisów ustawy o VAT powodują po stronie podatników odpowiedzialność sanacyjną za błędy w rozliczeniach podatkowych. Przepisy przejściowe wskazują, że błędy występujące w okresach rozliczeniowych do 2017 r. spowodują wyłącznie naliczenie odsetek za zwłokę nawet jeśli ...

Zmiany wysokości odpisów na ZFŚS w 2017 roku

data: 2017-02-20

W 2017 roku po raz pierwszy od kilu lat odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ulegną zmianie. Wynika to z zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2017 rok ...

Małe i średnie firmy otrzymają 1 mld zł na innowacje

data: 2017-02-17

W tegorocznych konkursach szybkiej ścieżki Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do firm może trafić 2,5 mld zł. To pieniądze, które mają wesprzeć badania przemysłowe i rozwojowe. 1 marca rozpocznie się nabór wniosków w konkursie szybkiej ścieżki ...

Odliczenie straty z lat ubiegłych

data: 2017-02-16

Podatnik, który w roku podatkowym poniósł stratę, tj. u którego przychód z danego źródła przychodów był niższy od kosztów poniesionych w celu jego uzyskania, ma możliwość obniżenia osiągniętego z tego źródła dochodu w ciągu najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych ...

Nowe zasady składania deklaracji VAT

data: 2017-02-15

1 stycznia 2017 roku weszły w życie nowe przepisy zmieniające sposób i termin składania informacji podsumowujących dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych, ich korekty oraz informacji podsumowujących dotyczących obrotu krajowego ...

Biura rachunkowe w 2017 r. z wyższym OC?

data: 2017-02-15

Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez biuro rachunkowe jest obowiązkiem, który odnawia się każdego roku. W 2017 r. umowy ubezpieczenia będą musiały być zawierane na wyższą niż przed rokiem sumę gwarancyjną ...

Leasing napędza inwestycje mikro- i małych firm

data: 2017-02-15

Branża leasingowa sfinansowała w ubiegłym roku aktywa warte 58,1 mld zł. Popularność tej formy finansowania inwestycji rośnie, a leasing jest wybierany najczęściej przez mikro- i małe przedsiębiorstwa. Oprócz samochodów czy ciężkich maszyn można nim objąć również komputery, notebooki, serwery, urządzenia mobilne i oprogramowanie ...

Roczna korekta VAT - czas do 27 lutego

data: 2017-02-09

Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną, tzn. zarówno zwolnioną z opodatkowania VAT, jak i opodatkowaną mają obowiązek w terminie złożenia deklaracji za styczeń lub pierwszy kwartał 2017 r. dokonać rocznej korekty podatku VAT z roku 2016 ...

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop 2017 – jak wyliczyć?

data: 2017-02-08

Pracownik, któremu wypowiedziano umowę o pracę, a który nie wykorzystał wszystkich dni przysługującego mu urlopu wypoczynkowego ma prawo do ekwiwalentu pieniężnego za każdy dzień urlopu. Sprawdź, w jaki sposób wyliczyć wysokość tego dodatku ...

Mama i tata na urlopie rodzicielskim

data: 2017-02-07

Urlopy rodzicielskie coraz bardziej popularne. Od stycznia do grudnia 2016 r. z urlopów przeznaczonych dla rodziców skorzystało ponad 669 tys. osób – 507,7 tys. kobiet oraz 161,3 tys. mężczyzn ...

TSUE: opłata reprograficzna poza opodatkowaniem VAT

data: 2017-02-06

Opłata ponoszona w związku ze sprzedażą urządzeń elektronicznych np. kserokopiarek, drukarek, nagrywarek DVD, skanerów jako rekompensata dla twórców za legalne kopiowanie ich utworów na własny użytek nabywców takich urządzeń nie jest objęta podatkiem VAT. Tak wskazał TSUE ...

Czas pracy pracowników w 2017 roku

data: 2017-02-06

Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę w 2017 roku będą pracowali mniej niż w dwóch ostatnich latach kalendarzowych. Wszystko za sprawą mniejszej liczby dni będących zwykłymi dniami pracy ...

Kontrola zwolnień lekarskich po 2016 r.

data: 2017-02-03

Aż 203,8 mln zł wstrzymanych lub cofniętych świadczeń - to efekt kontroli zwolnień lekarskich prowadzonej przez ZUS. Rok wcześniej była to kwota o 8 mln zł mniejsza ...

Jakie zmiany w KRS?

data: 2017-02-03

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało założenia zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje zmiany m.in. w postępowaniu przymuszającym, obowiązek składania wniosków do KRS w postaci elektronicznej ...

Współczynnik urlopowy 2017

data: 2017-02-01

Od stycznia 2017 roku obowiązuje nowa wysokość współczynnika urlopowego służącego obliczaniu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop pracownika w 2017 roku. Wartość ta jest zmienna i ustalana odrębnie dla każdego roku kalendarzowego ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz