Aktualności podatkowe

Nowe formularze ZUS od kwietnia w całej Polsce

data: 2017-03-30

Od kwietnia zaczną obowiązywać nowe formularze ZUS. Są bardziej czytelne i mniej w nich pisania – to jedno z głównych spostrzeżeń klientów, po pilotażu nowych formularzy wprowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ...

Nowelizacja ustawy VAT

data: 2017-03-29

Do Sejmu trafił poselski projekt nowelizacji ustawy o VAT. Przewiduje on zrównanie stawek podatku VAT na e-booki i książki oraz gazety i ich e-wydania, poprzez obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne ...

e-zwolnienia na platformie ZUS

data: 2017-03-27

Bardzo powoli przebiega przestawianie się lekarzy z wystawiania tradycyjnych, papierowych zaświadczeń o niezdolności do pracy na elektroniczne ...

Zbliża się termin przekazywania JPK_VAT

data: 2017-03-24

27 marca 2017 r. upływa termin przekazywania informacji JPK_VAT za luty 2017 r. o prowadzonej ewidencji. Dane te przekazuje się Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej bez wezwania organu podatkowego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej ...

ZUS: Informacja dla płatników składek

data: 2017-03-24

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że 31 marca 2017 r. upływa termin na złożenie dokumentu ZUS ZSWA - Zgłoszenie / korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za 2016 rok ...

Rząd o zakazie handlu w niedziele

data: 2017-03-23

Tematem dzisiejszego posiedzenia Rady Ministrów był m.in. obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele. Rząd pozytywnie zaopiniował projekt, przekazując jednak uwagi do zmian ...

ECOFIN o obniżaniu VAT na książki i prasę

data: 2017-03-23

Na spotkaniu ECOFIN doszło do rozmów na temat możliwości obniżenia VAT na czasopisma i książki. Warto zwrócić uwagę na realne szanse i zagrożenia płynace z tego typu działań ...

Łatwiejsza wymiana informacji podatkowych z innymi krajami

data: 2017-03-21

Rząd przygotował projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Reguluje ona zasady i tryb wymiany informacji podatkowych z innymi państwami, obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych ...

Krótszy termin przedawnienia roszczeń

data: 2017-03-20

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad rządowym projektem ustawy, zmieniającej przepisy regulujące instytucję przedawnienia. Planowana regulacja, znana na obecnym etapie wyłącznie z doniesień prasowych i komunikatów Ministerstwa, wywołuje dużo emocji w środowisku ...

Przedsiębiorcy łatwiej odzyskają długi

data: 2017-03-16

Sejm przyjął tzw. pakiet wierzycielski, czyli ustawę, która daje firmom narzędzia do lepszego badania wiarygodności płatniczej kontrahentów, pozwoli szybciej odzyskiwać długi oraz ułatwi przeciwdziałanie powstawaniu zatorów płatniczych ...

Rozlicz CIT za 2016 r. do końca marca, złóż CIT-8

data: 2017-03-13

Rozliczenie roku podatkowego kończącego się 31 grudnia 2016 r. powinno nastąpić w terminie 3 miesięcy od tej daty. W efekcie podatnicy podatku CIT mają obowiązek rozliczyć podatek i złożyć deklarację CIT-8 wraz z załącznikami do końca marca 2017 r. ...

Komornicy podatnikami VAT?

data: 2017-03-10

6 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę rozstrzygającą często ostatnio dyskutowane wątpliwości odnośnie tego, czy komornik sądowy jest podatnikiem VAT ...

Sprawozdanie finansowe za 2016 r. musi być podpisane do końca marca 2017 r.

data: 2017-03-08

Po zamknięciu ksiąg podatkowych za rok 2016 i ustaleniu stanu inwentarzowego, przyszedł czas na podsumowanie działalności spółek i przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych. Złożenie podpisu przez kierownika jednostki i osobę sporządzającą rozpoczyna etap zatwierdzania sprawozdania przez organy podmiotu ...

Do 31 marca złóż ZUS ZSWA

data: 2017-03-08

31 marca upływa ostateczny termin złożenia deklaracji ZUS ZSWA. Obowiązek sporządzenia tego druku ciąży na przedsiębiorcach, którzy w 2016 roku zatrudniali pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach i o szczególnym charakterze ...

Uwaga! Oszuści wciąż aktywni

data: 2017-03-02

Informujemy, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi pocztą elektroniczną wezwaniami do zapłaty za potwierdzenie wpisu do Rejestru. To próba wyłudzenia pieniędzy ...

Zatrudnienie tymczasowe nie na stałe

data: 2017-03-01

W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zmiany posłużą poprawie warunków zatrudnienia i podniesieniu standardów pracy tymczasowej ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz