Aktualności podatkowe

Obrót nową elektroniką w procedurze VAT-marża

data: 2017-07-28

W wyniku monitoringu informacji zawartych w Internecie, w szczególności na popularnych platformach aukcyjnych, stwierdzono rozpowszechnioną praktykę stosowania procedury VAT-marża przy obrocie nowymi towarami ...

Konsultacje podatkowe ws. należytej staranności w VAT

data: 2017-07-27

W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim ...

Od 2018 roku zmiany w pracy sezonowej

data: 2017-07-26

Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r. Jednocześnie - do końca 2018 r. – będzie możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców, także prac sezonowych, na podstawie „starych” oświadczeń zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy w 2017 r. ...

Zwrot podatku VAT a projekt podzielonej płatności

data: 2017-07-25

Ministerstwo Finansów proponuje kolejne zmiany legislacyjne, które mają doprowadzić do uszczelnienia systemu podatku od towarów i usług w Polsce. W tym celu MF opublikował projekt nowelizacji ustawy o VAT, przewidujący wprowadzenie nowego mechanizmu split payment, czyli tzw. podzielonej płatności ...

Zmiany w TAX FREE od 1 sierpnia

data: 2017-07-24

Z dniem 1 sierpnia obniżeniu ulegnie minimalna wartość zakupów uprawniających podróżujących spoza krajów UE, do ubiegania się o zwrot podatku VAT w tzw. systemie TAX FREE ...

Korekta podatku naliczonego przez dłużników

data: 2017-07-18

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o terminowym regulowaniu należności. Przypominamy o korygowaniu podatku naliczonego. Przestrzegamy przed skutkami, jakie mogą wyniknąć z nieuregulowania należności ...

Urlop wypoczynkowy 2017

data: 2017-07-18

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę przysługuje kilka dni wolnego od pracy. Dni tych pracownik nie może się zrzec ani przekazać na inną osobę. Sprawdź, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje Ci w 2017 roku, do kiedy wykorzystać zaległy urlop oraz czy ...

Split payment zachwieje polską gospodarką

data: 2017-07-17

Zgodnie z planami Ministerstwa Finansów, Polska, jako pierwszy kraj na świecie, ma wprowadzić do swojego systemu podatkowego model podzielonej płatności podatku VAT (ang. split-payment) na wszystkie towary i usługi ...

Nowy projekt uszczelniania podatku CIT

data: 2017-07-14

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw podatkowych, który zakłada m.in. odbudowanie źródeł dochodów w CIT. Upowszechnienie opodatkowania związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej zwiększy wpływy do budżetu państwa ...

Podwyższenie jednokrotnej amortyzacji dla przedsiębiorców

data: 2017-07-11

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z opisem ...

Zwrot VAT a dysponowanie zwrotem

data: 2017-07-07

Urząd skarbowy musi poczekać z zaliczeniem nadwyżki podatku od towarów i usług na poczet zaległości podatnika bądź na poczet przyszłych zobowiązań do czasu, aż rozstrzygnie, czy jej zwrot rzeczywiście się należy ...

Okresy rozliczeniowe czasu pracy w 2018 roku

data: 2017-07-06

W 2018 roku podobnie jak w latach ubiegłych zmianie ulegnie czas pracy w poszczególnych okresach rozliczeniowych. Sprawdź, jak będzie wyglądał wymiar czasu pracy w 2018 roku dla 1-, 2-, 3-, 4-, 6- i 12 miesięcznego okresu rozliczeniowego ...

Outsourcing pracowniczy - ZUS ostrzega

data: 2017-07-04

Firmy zamierzające skorzystać z outsourcingu pracowniczego powinny zwrócić szczególną uwagę na skutki zawierania tego rodzaju umów. W wielu przypadkach na podstawie tych umów, nie dochodzi do faktycznego przejęcia pracowników ...

Należyta staranność w VAT - MF planuje zmiany

data: 2017-07-03

W ostatnich latach, zarówno w Polsce, jak i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, obserwuje się niepokojące zjawisko wykorzystywania mechanizmów konstrukcji podatku VAT do uzyskiwania niezgodnych z prawem korzyści. Dotyczy to przede wszystkim ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz