Aktualności podatkowe

Renta a działalność gospodarcza - zmiany w 2008 - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-29

Renta a prowadzenie działalności gospodarczej Zmiany w przepisach ubezpieczeniowych od 1 stycznia 2008r. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 stycznia 2008r. obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności do czasu ustalenia prawa do emerytury...

Szkolenia z PŁATNIKA i e-podpisu - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-26

W dniach od 28 listopada do 18 grudnia 20007 pracownicy Oddziału Wojewódzkiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Opolu oraz Inspektoratów ZUS w Oleśnie i w Nysie bezpłatnie przeszkoli przedsiębiorców oraz pracowników biur rachunkowych w zakresie nowej wersji programu PŁATNIK 7.01.001., wyjaśniali również zasady uzyskania podpisu elektronicznego.

Zwolnienie VAT 2008: komunikat MF - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-24

Czy od 2008 r. zwolnienie od podatku od towarów i usług, o którym mowa w znowelizowanym art. 113 ust. 1 ustawy ma zastosowanie do podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w 2007 r. nowego limitu uprawniającego do tego zwolnienia, określonego w kwocie 50.000 zł pomimo przekroczenia kwoty 39.700 zł?

Przerwy w e-ZUS Warszawa - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-21

W związku ze zmianą sposobu konserwacji oraz optymalizacji infrastruktury techniczno-systemowej służącej do przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 20 września 2007 roku wprowadza okresowe przerwy technologiczne...

Odliczenie VAT przy fakturze korygującej - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-20

Zaskarżony przepis rozporządzenia uzupełnia przepis ustawy o podatku od towarów i usług, określający podstawę opodatkowania tym podatkiem o dodatkowy element - wymóg posiadania przez podatnika-sprzedawcę potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez podatnika-nabywcę. Przesuwa to w czasie możliwość odliczenia podatku, a w sytuacji niemożności uzyskania potwierdzenia - w ogóle wyłącza gwarantowane przez ustawę prawo do odliczenia.

Przerwy w e-ZUS Wrocław - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-18

W związku ze zmianą sposobu konserwacji oraz optymalizacji infrastruktury techniczno-systemowej służącej do przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 20 września 2007 roku wprowadza okresowe przerwy technologiczne...

Przerwy w e-ZUS Gdańsk - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-18

W związku ze zmianą sposobu konserwacji oraz optymalizacji infrastruktury techniczno-systemowej służącej do przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych w zakresie niezawodności, wydajności i bezpieczeństwa, Zakład Ubezpieczeń Społecznych od dnia 20 września 2007 roku wprowadza okresowe przerwy technologiczne...

Czas na ZUS IWA - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-18

31 stycznia 2008r. mija termin na złożenie "Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe" ZUS IWA za 2007 r. Obowiązek złożenia tej informacji dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki...

Preferencyjne stawki VAT - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-13

Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć stosowanie niektórych preferencyjnych stawek VAT. Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Papierosy droższe - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-12

Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w rozporządzeniu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.). Będą one polecać na podwyższeniu akcyzy. ...

Zwrot akcyzy start? - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-10

Ministerstwo Finansów przedłożyło ponownie projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, przewiduje moŜliwość zwrotu części podatku akcyzowego nabywcy wewnątrzwspólnotowemu albo importerowi samochodu osobowego.

VAT do 2010r. - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-06

W dniu 4 grudnia 2007 r. na posiedzeniu Rady ds. Ekonomiczno Finansowych (ECOFIN) Polska uzyskała zgodę na przedłużenie stosowania derogacji przyznanych w Traktacie Akcesyjnym. Ministrowie Finansów krajów Unii Europejskiej wyrazili akceptację dla projektu dyrektywy przedłużającej do końca 2010 roku ...

Nowa infolinia ZUS 24h - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-02

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom informacyjnym swoich klientów, uruchomił automatyczny, telefoniczny system informacyjny dostępny z sieci operatorów stacjonarnych i komórkowych ...

Bezpłatne szkolenia ZUS dla pracodawców - Aktualności VAT.pl

data: 2007-12-02

Oddział Wojewódzki ZUS w Warszawie jak co roku, w okresie maj-grudzień, zorganizował bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane do pracodawców z województwa mazowieckiego, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą lub zatrudniają małą ilość pracowników.

31.12 Renta a działalność gospodarcza - zmiany w 2008

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które mają ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy od 1 stycznia 2008r. obowiązkowo podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności ...

31.12 Dziś ZUS do godz.15

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w dniach 24 i 31 grudnia 2007 r. terenowe jednostki organizacyjne oraz infolinie ZUS będą dostępne dla klientów do godziny 15.00 ...

31.12 Przerwy w e-ZUS Warszawa

W dniach 2-4 styczeń 2008 r. nastąpi przerwa technologiczna w węźle internetowym Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji (SDWI) Warszawa. Wynika ona ze zmiany sposobu konserwacji oraz optymalizacji infrastruktury techniczno-systemowej służącej do przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych.

28.12 51 lat zwolnienia PIT

MF wydał rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów, w którym praktycznie zwolnił z podatku dochodowego na ponad 51 lat nierezydentów. Dotyczy to dochodu z odsetek od obligacji. ..

27.12 Szkolenia z PŁATNIKA i e-podpisu

W szkoleniach wzięło udział 100 przedstawicieli różnych przedsiębiorstw - począwszy od jednoosobowych firm, których właściciele chcą rozszerzyć swoją działalność, poprzez duże przedsiębiorstwa, które jeszcze nie wystąpiły o wydanie podpisu kwalifikowanego.

27.12 Zwolnienie VAT 2008: komunikat MF

Ministerstwo Finansów wydało komunikat w sprawie zwolnienia od podatku od towarów i usług w 2008 r. u podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w 2007 r. nowego limitu uprawniającego do tego zwolnienia, określonego w kwocie 50.000 zł pomimo przekroczenia kwoty 39.700 zł.

24.12 Przerwy w e-ZUS Wrocław

W dniach 27-28 grudnia nastąpi przerwa technologiczna w węźle internetowym Systemu Dwustronnej Wymiany Informacji (SDWI) Wrocław. Wynika ona ze zmiany sposobu konserwacji oraz optymalizacji infrastruktury techniczno-systemowej służącej do przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych.

24.12 1% dla OPP: komunikat MF

Zmiana zasad zasilania kont organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego wynikającego z zeznań podatkowych składanych przez osoby fizyczne obowiązuje od 1 stycznia 2007 r.  Jej celem było uproszczenie mechanizmu alokacji 1% przez darczyńców polegające na tym, aby to urząd skarbowy a nie podatnik dokonywał wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego...

21.12 Program PITy roczne 2007

PIT.pl zaprasza do pobrania programu PITy 2007. W ocenie zespołu ekspertów PIT.pl jest to zdecydowanie najwygodniejszy program do sporządzania rozliczeń rocznych PIT. Autor programu udostępnia go bezpłatnie wszystkim wypełniającym deklaracje podatkowe dla siebie lub osób bliskich...

21.12 Dochody nieopodatkowane

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2007r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 233, poz. 1713) zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu ...

21.12 Odpowiedzialność karna za przestępstwo skarbowe

Henryk S. i Mariusz K. popełnili przestępstwo skarbowe ponieważ nie prowadzili ksiąg rachunkowych przez dwa lata. Naczelnik urzędu skarbowego złożył w sądzie rejonowym wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. Jednocześnie ...

20.12 Odliczenie VAT przy fakturze korygującej

Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku wystawienia przez podatnika-sprzedawcę faktury korygującej. Zaskarżony przepis przesuwa w czasie możliwość odliczenia podatku, a w sytuacji niemożności uzyskania potwierdzenia - w ogóle wyłącza gwarantowane przez ustawę prawo do odliczenia ...

20.12 Nie daj się wylosować!

31 stycznia 2008 r. ZUS przeprowadzi kolejne losowanie przydziału członków otwartych funduszy emerytalnych (OFE). Kto nie chce być wylosowany, powinien jak najszybciej sam wybrać swój fundusz. Losowanie przydziału do OFE obejmuje osoby, które ...

19.12 Przerwy w e-ZUS Gdańsk

W związku ze zmianą sposobu konserwacji oraz optymalizacji infrastruktury techniczno-systemowej służącej do przyjmowania elektronicznych dokumentów ubezpieczeniowych, ZUS w grudniu 2007 wprowadza okresowe przerwy technologiczne...

18.12 Czas na ZUS IWA

31 stycznia 2008r. mija termin na złożenie \"Informacji o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe\" ZUS IWA za 2007 r. Obowiązek złożenia tej informacji dotyczy płatników składek, którzy spełniają łącznie następujące warunki ...

17.12 Zmiana właściwości US

Ministerstwo Finansów wprowadzi nowe zasady właściwości urzędów skarbowych w przypadku spadków i darowizn oraz poboru zaliczek PIT. Dotychczasowe przepisy określały właściwość w sposób zbyt ogólnikowy, zwłaszcza w sprawach dotyczących opodatkowania nabycia spadku ...

14.12 Nowa 13 wersja OPT!MA CDN

Comarch wypuścił nową 13 już wersję oprogramowania CDN OPT!MA. Nowa edycja CDN OPT!MA systemu do zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami zawiera szereg innowacyjnych zmian i funkcjonalności ...

13.12 Preferencyjne stawki VAT

Ministerstwo Finansów zamierza przedłużyć stosowanie niektórych preferencyjnych stawek VAT. Przygotowano projekt rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług ...

12.12 Papierosy droższe

Ministerstwo Finansów przygotowuje zmiany w rozporządzeniu z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego (Dz. U. Nr 87, poz. 825, z późn. zm.). Będą one polecać na podwyższeniu akcyzy. Projekt rozporządzenia przewiduje ...

11.12 Bezpłatne szkolenia ZUS dla pracodawców

Oddział Wojewódzki ZUS w Warszawie zorganizował bezpłatne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy skierowane do pracodawców z województwa mazowieckiego, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą lub zatrudniają małą ilość pracowników. Ostanie szkolenie obędzie się w dniach 14-15 grudnia 2007 r. ...

10.12 Zwrot akcyzy start?

Ministerstwo Finansów przedłożyło ponownie projekt ustawy o zwrocie części podatku akcyzowego zapłaconego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego albo importu samochodu osobowego, przewiduje możliwość zwrotu części podatku akcyzowego nabywcy wewnątrzwspólnotowemu albo importerowi samochodu osobowego.

07.12 Ulga prorodzinna dla rolników i rencistów?

Posłowie PSL chcą jeszcze w grudniu skierować do Sejmu projekt ustawy w sprawie ulgi w wysokości 1200 złotych na każde dziecko, która przysługiwałaby drobnym przedsiębiorcom, rolnikom i rencistom. Drobni przedsiębiorcy już wyliczają, ile zaoszczędzą ...

06.12 VAT do 2010r.

W dniu 4 grudnia 2007 r. na posiedzeniu Rady ds. Ekonomiczno Finansowych (ECOFIN) Polska uzyskała zgodę na przedłużenie stosowania derogacji przyznanych w Traktacie Akcesyjnym. Ministrowie Finansów krajów Unii Europejskiej wyrazili akceptację dla projektu dyrektywy przedłużającej do końca 2010 roku możliwość stosowania preferencyjnych stawek podatku VAT ...

04.12 Upoważnienie a VAT

11 grudnia 2007 r. o godz. 10.00 Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący upoważnienia ustawowego. Obowiązek obliczenia VAT z tytułu obrotu towarem czy usługą, pobranie tego podatku i odprowadzenie na rachunek budżetu państwa spoczywa na sprzedającym towar lub usługę...

03.12 Nowa infolinia ZUS 24h

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom informacyjnym swoich klientów, uruchomił automatyczny, telefoniczny system informacyjny dostępny z sieci operatorów stacjonarnych i komórkowych pod numerami ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz