Aktualności podatkowe

Wyższy ZUS dla nowych firm

data: 2010-12-30

Wyższe wynagrodzenie minimalne w 2011 roku skutkuje wzrostem składek ZUS dla przedsiębiorców korzystających z dwuletniej ulgi ZUS dla nowozałożonych firm ...

Usługi medyczne bez VAT?

data: 2010-12-30

PKPP Lewiatan domaga się utrzymania zwolnienia z VAT usług medycznych, bez względu na to, czy są one świadczone przez zakłady opieki zdrowotnej, czy przez inne podmioty. W przeciwnym wypadku, wiele zakładów opieki zdrowotnej zostanie narażona na dodatkowe koszty, a co za tym idzie - nadmierne zadłużenie ...

Nowe druki VAT 2011

data: 2010-12-30

Rządowe Centrum Legislacji opublikowało najnowsze Dzienniki Ustaw, które zawierają dwa rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług: VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M, VAT-IM ...

Odliczenie VAT 2011 z leasingu auta zakupionego w grudniu 2010

data: 2010-12-29

Okres przejściowy dotyczy samochodów użytkowanych na zasadach umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze - które zostały zawarte jeszcze w roku 2010. Jeśli w 2010 r. przysługiwałoby ci pełne prawo odliczenia podatku VAT z tytułu takiej umowy i zgłosisz zawarcie umowy do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia 2011 r., to z rat płaconych w 2011 r. odliczasz będziesz nadal 100% podatku VAT ...

eFaktura 2011 bez ePodpisu

data: 2010-12-29

Od 1 stycznia 2011 roku przedsiębiorcy będą mogli wysyłać faktury drogą elektroniczną bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, czy drukowania. 17 grudnia 2010 r. minister finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ...

Wizja firmy w 2020

data: 2010-12-28

Aby założyć firmę, wystarczy kilka minut i internetowy wniosek on-line. Ponad 8 lat temu zniknął REGON. NIP to obecnie jedyny numer identyfikacyjny przedsiębiorcy. Jeszcze nigdy założenie firmy nie było tak proste, czego nie można powiedzieć o jej prowadzeniu ...

Ile zarobił inwestor amator w 2010?

data: 2010-12-28

W 2010 roku prawie każdy laik giełdowy wziął udział we wszystkich trzech wielkich prywatyzacjach. Kowalski zapisuje się w ofertach PZU, Tauronu i GPW. Kupiony maksymalny pakiet akcji ...

Prawo jazdy z VAT?

data: 2010-12-27

Usługi szkół nauki jazdy obecnie są zwolnione od podatku od towarów i usług. Czy od 1 stycznia 2011 roku coś się zmieni? Czy nadal kursy prawa jazdy będą zwolnione od podatku VAT? Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienie w tej sprawie na stronie internetowej ...

Zaświadczenie ZUS bez pięczątki

data: 2010-12-27

ZUS poinformował, że od dnia 1 grudnia 2010 r. wydawane przez Zakład zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek nie są opatrywane pieczęcią urzędową z godłem państwowym. Powoduje to, że ...

Ubezpieczenia pracownicy na macierzyńskim

data: 2010-12-27

Pracownica, która w okresie urlopu wychowawczego urodzi dziecko, nabywa prawo do zasiłku macierzyńskiego. Jest on tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych ...

Polskie odliczenie VAT w ETS

data: 2010-12-23

Europejski Trybunał Sprawiedliwości dnia 22 grudnia 2010 r. wydał wyrok dotyczący polskich zasad odliczenia podatku VAT z faktur wystawianych przez osoby niezarejestrowane dla potrzeb VAT ...

Wynajem średnioterminowy dla firm

data: 2010-12-23

Atrakcyjna cena najmu oraz łatwość rozpoczęcia i zakończenia umowy, to kluczowe zalety usługi średnioterminowego wynajmu samochodów dla firm. Elastyczne dopasowanie rozwiązania transportowego dla firm jest możliwe dzięki połączeniu najlepszych cen wynajmu krótko oraz długoterminowego ...

Interpretacje indywidualne a zmiana VAT

data: 2010-12-23

Zagadnieniem mogącym wzbudzić wątpliwości, związanym ze zmianą od 1 stycznia 2011 r. wysokości stawek VAT, jest moc interpretacji indywidualnych. Stwierdzają one m.in. prawidłowość stosowania określonej stawki ...

KE likwiduje transgraniczne bariery podatkowe

data: 2010-12-23

20 grudnia Komisja Europejska opublikowała informacje dotyczące barier podatkowych jakie napotykają obywatele Unii przeprowadzający się za granicę w poszukiwaniu nowej pracy lub dokonania różnorakich inwestycji. ...

Nowe określenie zwolnień w ustawie o VAT

data: 2010-12-23

Jedną z poważniejszych zmian ustawy o VAT, która ma zacząć obowiązywać od 2011 r., jest nowe określenie zwolnień w ustawie. Chodzi tutaj głównie o zmianę systematyki art. 43 ustawy o VAT ...

Zobacz, czy już bez przeszkód możesz przesyłać faktury drogą elektroniczną

data: 2010-12-22

NSA w wyroku z 20 maja 2010 r. rozpatrywał sprawę w zakresie często poruszanego ostatnio zagadnienia, dotyczącego możliwości odliczania podatku z faktury przesłanej drogą elektroniczną, a następnie wydrukowanej przez podmiot dokonujący odliczenia. W wyroku tym sąd przychylił się do stanowiska i uznał je za dopuszczalne. Czy zatem możemy już bez przeszkód przesyłać faktury drogą elektroniczną?

Nowa opłata za egzamin na doradcę podatkowego

data: 2010-12-22

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego informuje, iż 17 grudnia 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie w sprawie wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego ...

Parkowanie samochodu w garażu pracownika

data: 2010-12-21

Nasza spółka ma kilka samochodów osobowych. Chcemy, aby te samochody na noc znajdowały się w garażu zamkniętym. Czy jeżeli wynajmiemy garaż od pracownika lub od osoby obcej, ale w pobliżu miejsca zamieszkania pracownika, to poniesione wydatki wolno nam będzie zaliczyć w koszty uzyskania przychodu?

Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek w 2011 roku

data: 2010-12-21

15 grudnia 2010 roku zostało podpisane Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w roku 2011 oraz przyjętej kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia ...

ZUS nie taki straszny ...

data: 2010-12-20

Każdy, kto uważa, że złowrogi ZUS bezdusznie odebrał mu rentę, powinien zajrzeć do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dzięki temu dowie się, że istnieją prawnie ustalone warunki ustania prawa do świadczenia ...

Rząd osładza podwyżkę podatku VAT

data: 2010-12-20

PKPP Lewiatan ma nadzieję, że prace nad ustawą deregulacyjną będą kontynuowane. Organizacja podkreśla, że w projektach wciąż brakuje wielu istotnych dla przedsiębiorców zmian, ale i tak można oceniać je jako krok w dobrym kierunku ...

Zbycie wierzytelności trudno-ściągalnych a VAT

data: 2010-12-20

Istotą przelewu wierzytelności jest umowa zawierana przez wierzyciela z osobą trzecią, na mocy której osoba ta nabywa od wierzyciela przysługującą mu wierzytelność. Czy zatem czynności te podlegają opodatkowaniu VAT?

Biuro rachunkowe bez licencji?

data: 2010-12-17

Chcę otworzyć biuro rachunkowe, jednakże sam nie posiadam licencji MF (zabrakło mi parę punktów, żeby go zdać) . Czy w związku z tym, jeśli zatrudnię pracownika na umowę o pracę na część etatu, który posiada wymienioną licencję MF, będę mogła otworzyć biuro? Dodam, że jak na razie to będą to tylko klienci na podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ryczałt ...

Czy skarbówka usprawni jedno okienko?

data: 2010-12-17

Szumnie zapowiadane jedno okienko miało sprawić, że przyszły przedsiębiorca nie będzie już musiał biegać od instytucji do instytucji, aby założyć firmę. Miało być szybciej i prościej - wyszło jak zwykle. Jedno okienko okazało się całkową klapą ...

Dłuższy okres składania wniosków o zwrot VAT

data: 2010-12-16

Komisja Europejska przyjęła 15 lipca 2010 roku wniosek dotyczący przesunięcia terminu składnia wniosku o zwrot podatku VAT za 2009 rok. Wcześniej obowiązujący wrześniowy termin możliwości składnia wniosków został przesunięty na marzec 2011 roku ...

Zmiany w projekcie rozporządzenia o VAT

data: 2010-12-16

Uzasadnienie do projektu z 9 grudnia 2010 r. dotyczy zmian w brzmieniu przepisów rozporządzenia Ministra Finansów o VAT. Mowa w nim o zwrocie podatku niektórym podatnikom, wystawianiu faktur i sposobie ich przechowywania, a także liście towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od VAT ...

Nowe druki PITów rocznych za 2010

data: 2010-12-16

Znamy już wzory deklaracji PIT rocznych za 2010 rok składanych do końca kwietnia 2011 r. 10 grudnia Ministerstwo Finansów opublikowało PIT-36, PIT-36L, PIT-16A, PIT-37, PIT-38, PIT-39 ...

Prezenty świąteczne nie zawsze w koszty

data: 2010-12-15

Przed świętami wiele firm wysyła swoim kontrahentom kartki i prezenty świąteczne. To podziękowanie za rok dobrej współpracy, a jednocześnie forma przywiązania danej instytucji do przedsiębiorstwa. Jak taki wydatek rozliczyć w firmie?

Od stycznia zmiana proporcji przekazywania środków na PFRON i ZFRON

data: 2010-12-15

Dnia 29 października 2010 roku Sejm przegłosował ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wśród licznych zmian zaproponowanych przez rząd, dotyczących w szczególności wysokości oraz stopnia dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych występuje zmiana związana z proporcją przekazywania środków na ZFRON/PFRON - wchodząca w życie z początkiem roku ...

Czy za 2010 r. wyślemy PIT przez Internet?

data: 2010-12-15

Ministerstwo Finansów opublikowało już projekt deklaracji wysyłanych drogą elektroniczną bez konieczności posługiwania się bezpiecznym podpisem elektronicznym. Zmianie podlega ilość deklaracji wysyłanych za 2010 r przez Internet ...

Obcokrajowiec tańszym pracownikiem?

data: 2010-12-14

Rząd planuje od przyszłego roku uprościć zasady zatrudniania obcokrajowców zza wschodniej granicy przez polskie firmy. Co jednak z polskimi pracownikami? Czy nie obawiają się oni, że tańsi robotnicy wyprą ich z rynku?

Faktoring - co to jest i czy się opłaca?

data: 2010-12-14

W Polsce usługi faktoringowe stają się coraz bardziej popularne. Niestety pomimo tego ciągle niewielu przedsiębiorców wie co to jest i czy się opłaca? Z tego względu, o wiele częściej decydują się na kredyt w koncie firmowym, chociaż w wielu przypadkach lepiej by było, gdyby skorzystali z usług faktora ...

Wigilia firmowa przychodem pracownika

data: 2010-12-13

W okresie przedświątecznym wielu pracodawców decyduje się na zorganizowanie swoim pracownikom firmowej wigilii. Taka uroczystość ma być swoistym podziękowaniem dla pracowników za rok ich ciężkiej pracy, a także okazją do zintegrowania się załogi. Jest także okazją dla fiskusa do uzyskania dodatkowych pieniędzy ...

Świąteczny wystrój firmy a koszty podatkowe

data: 2010-12-13

Firma postanowiła w tym roku udekorować świątecznie siedzibę oraz należące do niej sklepy. W tym celu zakupiła artykuły dekoracyjne, a ponadto planuje zakup stroju Świętego Mikołaja. Czy wydatki na wystrój świąteczny firmy stanowią koszt podatkowy?

Roboty konserwacyjne z niższym VAT

data: 2010-12-10

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawił się projekt rozporządzenia w sprawie wykonania ustawy o VAT. Wśród najciekawszych propozycji znalazła się obniżona stawkę podatku VAT dla robót konserwacyjnych wykonywanych w obiektach budownictwa mieszkaniowego ...

Świąteczne paczki bez podatku

data: 2010-12-09

W związku z nadchodzącymi świętami część pracodawców organizuje paczki świąteczne dla dzieci swoich pracowników. Dzieci z pewnością ucieszą się z otrzymanych podarunków. Czy jednak ich rodzice będą musieli zapłacić podatek od paczek? ...

Jakie konto firmowe wybrać?

data: 2010-12-09

Decyzja o wyborze konta firmowego wbrew pozorom nie należy do łatwych. Aby wybrać odpowiednie rozwiązanie, przedsiębiorca musi przebrnąć przez gąszcz ofert, promocji i zestawień. Wybór konta firmowego nie zadecyduje o powodzeniu biznesu, ale może ułatwić jego prowadzenie ...

Słaby ruch w interesie? Zawieś działalność

data: 2010-12-08

Zima to okres, w którym część przedsiębiorców myśli o zawieszeniu swojej działalności. Zwłaszcza ci, których działalność gospodarcza ma wyraźny charakter sezonowy. Zima to dla nich okres znacząco ograniczonych przychodów ...

Numer rejestracyjny auta na FV

data: 2010-12-08

Czy na fakturach dotyczących nabycia klocków hamulcowych, świec, paliwa - w każdym przypadku numer rejestracyjny auta musi być wpisany przez wystawiającego fakturę?

Wyższy limit zwolnienia podmiotowego VAT

data: 2010-12-07

W 2011 r. podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży opodatkowanej w 2010 r. była wyższa niż 100.000 zł i nie przekroczyła 150.000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia podmiotowego, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia ...

Wzrośnie składka rentowa?

data: 2010-12-07

Rząd rozważał podwyższenie składki rentowej, którą za pracowników opłacają pracodawcy. Pracodawcy są przeciwni. Zdają sobie sprawę, że nie da się uniknąć podwyżki, ale uważają, że powinna ona także dotyczyć pracowników ...

Droższe egzaminy na doradcę podatkowego

data: 2010-12-06

16 grudnia wzrosną opłaty za egzamin na doradcę podatkowego. Ponadto w związku z uchwaleniem ustawy o PKE ds. Doradztwa Podatkowego zmianie ulegają również wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnej ...

Wygrać z kryzysem i przegrać z Fiskusem

data: 2010-12-06

Business Center Club z niepokojem przygląda się sytuacji licznych przedsiębiorstw, które w ostatnim czasie stoczyły ostrą walkę z kryzysem, a teraz taką samą muszą stoczyć z fiskusem ...

Zwrot VAT naliczonego w krajach UE

data: 2010-12-03

Podstawy prawne przewidują dwie odrębne procedury rozpatrywania wniosków o zwrot podatku w zależności, czy wniosek będzie składany przez polskich podatników, czy też będzie otrzymywany z administracji podatkowej innego kraju członkowskiego Wspólnoty Europejskiej, złożonego w kraju swojej siedziby przez podatnika zagranicznego i rozpatrywanego w tej sytuacji w polskim urzędzie ...

UOKIK: Banki stosowały bezzasadne opłaty

data: 2010-12-03

Z najnowszego raportu opublikowanego przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wynika, że spośród dwunastu skontrolowanych banków, każdy dopuszczał się nadużyć m.in. w wysokości stosowanych opłat, czy długości rozpatrywania reklamacji ...

Zmiany w egzaminach na doradcę podatkowego

data: 2010-12-03

Państwowa Komisja Egzaminacyjna do Spraw Doradztwa Podatkowego przypomina, że 9 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego i przeprowadzania egzaminu na doradcę podatkowego ...

Ostatnia szansa, aby zaoszczędzić na VAT

data: 2010-12-02

Grudzień to miesiąc ostatniej szansy dla przedsiębiorców chcących zaoszczędzić na podatku od towarów i usług. Od stycznia wchodzą w życie znowelizowane przepisy VAT, które zrównują w skutkach podatkowych auta z tzw. kratką z mniej korzystnymi fiskalnie typowymi osobówkami ...

Urzędnik zapłaci za złe decyzje

data: 2010-12-02

BCC, KIG i inne organizacje pozarządowe zwracają uwagę na zwiększenie odpowiedzialności urzędników za podejmowane przez nich decyzje. Obecnie w Sejmie trwają prace nad ustawą o szczególnych zasadach odpowiedzialności urzędniczej za rażące naruszenie prawa ...

Przedsiębiorco odśnieżaj budynki!

data: 2010-12-02

Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego przypomina o odśnieżaniu chodników i dachów. Obowiązek ten spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków ...

Opodatkowanie faktoringu

data: 2010-12-01

Umowa faktoringu jest tak naprawdę umową sprzedaży wierzytelności, a zatem należności otrzymane przez przedsiębiorcę (faktoranta) od nabywcy (faktora) nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jako że przychód wystąpił w momencie sprzedaży na rzecz dłużnika towaru czy też usługi ...

Zmiana VAT 2011 a transakcje z przełomu roku

data: 2010-12-01

W praktyce z pewnością wielu rozliczających VAT stanie na przełomie roku przed pytaniem, jaką stawkę zastosować w sytuacji, gdy dostawa towaru została dokonana pod koniec 2010 r., ale obowiązek podatkowy z jej tytułu powstanie już w 2011 r.? Musisz wiedzieć, iż ustawodawca w projekcie ustawy nowelizującej uptu przewidział możliwość zaistnienia takich sytuacji ...

PKB w trzecim kwartale 2010 r.

data: 2010-12-01

Produkt Krajowy Brutto (PKB) w trzecim kwartale 2010 roku był wyższy o 4,2 proc., w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.2009. To więcej niż oczekiwali analitycy. W okresie październik-grudzień resort prognozuje wzrost gospodarczy na poziomie zbliżonym do III kwartału ...

ZUS tnie koszty

data: 2010-12-01

Ponad 30 mln zł oszczędzi Zakład Ubezpieczeń Społecznych w roku 2011. To efekt wypowiedzenia umowy na obsługę świadczeń przez ZETO Częstochowa oraz zmiany zakresu przetwarzania danych w pozostałych ZETO. W perspektywie najbliższych lat Zakład szykuje kolejne cięcia wydatków w zakresie outsourcingu usług IT. Będzie to możliwe dzięki migracji danych do Kompleksowego Systemu Informatycznego ZUS ...

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz