Archiwum deklaracji VAT

Obowiązujące w 2017 roku

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-7 (17) Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-7D (8) Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-7K (11) Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-8 (8) Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-9M (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-ZD (1) Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego
VAT-10 (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu   - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-11 (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-12 (3) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-13 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-14 (1) Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego
VAT-23 (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-26 (1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
VAT-27 (1) Informacja podsumowująca w obrocie krajowym - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-28 (1) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C i VAT-28/D - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-R (12) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-IM (4) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
VAT-IM/A (2) Informacja o dokonanym imporcie Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
VAT-UE (3) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 objaśnienia
VAT-UE/A (3) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
 objaśnienia
VAT-UE/B (3)

Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
 objaśnienia

VAT-UE/C (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
 objaśnienia
VAT-UEK (3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
 objaśnienia
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Obowiązujące w 2016 roku

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-7 (17) Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-7D (8) Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-7K (11) Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-8 (8) Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-9M (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-ZD (1) Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego
VAT-10 (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu   - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-11 (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-12 (3) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-13 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-14 (1) Deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - obowiązująca od 1 sierpnia 2016 roku
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego
VAT-23 (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-26 (1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
VAT-27 (1) Informacja podsumowująca w obrocie krajowym - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-28 (1) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C i VAT-28/D - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-R (12) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku
VAT-IM (4) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
VAT-IM/A (2) Informacja o dokonanym imporcie Formularz obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 r.
VAT-UE (3) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 objaśnienia
VAT-UE/A (3) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
 objaśnienia
VAT-UE/B (3)

Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
 objaśnienia

VAT-UE/C (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
 objaśnienia
VAT-UEK (3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
 objaśnienia
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Obowiązujące w 2015 roku

 

 >>> Aktualne deklaracje VAT <<<

 

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-7 (15) Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-7D (6) Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-7K (9) Deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-8 (6) Deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-9M (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-ZD (1) Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego
VAT-10 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu
VAT-11 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu - obowiązująca od 18 lutego 2014 roku
VAT-12 (2) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-13 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego
VAT-23 (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-26 (1) Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej
VAT-27 (1) Informacja podsumowująca w obrocie krajowym - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-28 (1) Wniosek w sprawie kaucji gwarancyjnej wraz z załącznikami VAT-28/A, VAT-28/B, VAT-28/C i VAT-28/D - obowiązująca od 1 lipca 2015 roku
VAT-R (11) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-IM (2) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie
VAT-UE (3) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 objaśnienia
VAT-UE/A (3) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
 objaśnienia
VAT-UE/B (3)

Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
 objaśnienia

VAT-UE/C (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
 objaśnienia
VAT-UEK (3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
 objaśnienia
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Obowiązujące w 2014 r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-7 (14)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D

VAT-7D (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D
VAT-7K (8)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7k i VAT-7D

VAT-ZD (1) Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego
VAT-8 (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (miesięczna)
VAT-10 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu
VAT-11 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu - obowiązująca od 18 lutego 2014 roku
VAT-12 (2) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-13 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego
VAT-23 (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 (2) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-25 (2) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-26 (1)
(nowość)
Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej - obowiązująca od 1 kwietnia 2014 roku
VAT-R (11) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-IM (2) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie
VAT-UE (3) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
 objaśnienia
VAT-UE/A (3) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
 objaśnienia
VAT-UE/B (3)

Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
 objaśnienia

VAT-UE/C (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
 objaśnienia
VAT-UEK (3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
 objaśnienia
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Obowiązujące w 2013 r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE

Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE

VAT-7 (14)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług
- obowiązująca od 1 kwietnia 2013 r.
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D

VAT-7D (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
- obowiązująca od 1 kwietnia 2013 r.
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D
VAT-7K (8)

Deklaracja dla podatku od towarów i usług
- obowiązująca od 1 kwietnia 2013r.
Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7k i VAT-7D

VAT-ZD (1) Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego
VAT-8 (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
- obowiązująca od 1 kwietnia 2013 r.
VAT-9M (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (miesięczna)
- obowiązująca od 1 kwietnia 2013 r.
VAT-10 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu
- obowiązująca od 1 kwietnia 2013r.
VAT-11 (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
- obowiązująca od 1 kwietnia 2013r.
VAT-12 (2) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
- obowiązująca od 1 kwietnia 2013 roku
VAT-13 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego
- obowiązująca od 1 kwietnia 2013 roku
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego
- obowiązująca od 21 lipca 2012 roku
VAT-23 (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
- obowiązująca od dnia 25 lipca 2012
VAT-24 (2) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
- obowiązująca od dnia 25 lipca 2012
VAT-25 (2) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
- obowiązująca od dnia 25 lipca 2012
VAT-R (11) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-IM (2) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie
VAT-UE (3) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
- obowiązująca od 1 lipca 2013 r.
 objaśnienia
VAT-UE/A (3) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
- obowiązująca od 1 lipca 2013 r.
 objaśnienia
VAT-UE/B (3)

Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
- obowiązująca od 1 lipca 2013 r.
 objaśnienia

VAT-UE/C (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
- obowiązująca od 1 lipca 2013 r.
 objaśnienia
VAT-UEK (3) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów - obowiązująca od 1 lipca 2013 roku
 objaśnienia
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Obowiązujące w 2011-2012

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
VAT-7 (12) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D
VAT-7D (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D
VAT-7k (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7k i VAT-7D
VAT-8 (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9M (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (miesięczna)
VAT-10 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej nabyciu nowego środka transportu
VAT-10 (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowego środka transportu - obowiązująca od 9 czerwca 2012 r.
VAT-11 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-11 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu - obowiązująca od 9 czerwca 2012 r.
VAT-12 (1) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (1) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
VAT-22 (2) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego - obowiązująca od 21 lipca 2012 roku
VAT-23 (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-23 (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu - obowiązująca od dnia 25 lipca 2012
VAT-24 (1) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-24 (2) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu - obowiązująca od dnia 25 lipca 2012
VAT-25 (1) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-25 (2) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu - obowiązująca od dnia 25 lipca 2012
VAT-R (11)
nowość
Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-IM (2) Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie
VAT-UE (2) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UE/A (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
VAT-UE/B (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
VAT-UE/C (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
VAT-UEK (2) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Obowiązujące w 2011 r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-R (10) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

 

Obowiązujące w 2010 r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
VAT-7 (11) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D
VAT-7D (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D
VAT-7k (5) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7k i VAT-7D
VAT-8 (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-9M Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca (miesięczna)
VAT-10 (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej nabyciu nowego środka transportu
VAT-11 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 (1) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (1) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
VAT-23 (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 (1) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-25 (1) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-R (9) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-IM Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie
VAT-UE (2) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach
VAT-UE/A (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
VAT-UE/B (2) Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
VAT-UE/C (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowych świadczeniu usług
VAT-UEK (2) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

 

Deklaracje VAT obowiązujące w 2009 r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-5 Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT
VAT-5 UE
nowość
Potwierdzenie zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE
VAT-7 (10) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-D
VAT-7D (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-D
VAT-7k (4) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7, VAT-7k i VAT-D
VAT-8 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-10 (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej nabyciu nowego środka transportu
VAT-11 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 (1) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-21 (2) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-22 (1) Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Rzeczpospolitej Polskiej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej
VAT-23 (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu
VAT-24 (1) Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu
VAT-25 (1) Zaświadczenie potwierdzające uiszczenie podatku od towarów i usług lub brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu nabycia środka transportu
VAT-R (9)
nowość
Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R/UE (1) Informacja dotycząca obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych
UWAGA: Formularz VAT-R/UE należy składać łącznie z formularzem VAT-R
VAT-IM Deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług
VAT-IM/A Informacja o dokonanym imporcie
VAT-UE (1) Informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
VAT-UE/A (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów
VAT-UE/B (1) Informacja o wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów
VAT-UEK (1) Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów
VAT-Z (4) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług
Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
VAT-7 (6) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (7) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (8) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-7 (9) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K
VAT-7k (2) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
Uwaga: obowiązuje od rozliczenia za II kwartał (maj-czerwiec)
VAT-7k (3) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
 Objaśnienia do deklaracji VAT-7 i VAT-7K

VAT-7R (2)

Kwartalna deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie działalności rolniczej
VAT-8 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług
VAT-9 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub dostawy, dla której podatnikiem jest nabywca
VAT-10 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej nabyciu nowego środka transportu
VAT-11 (1) Deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu
VAT-12 (1) Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu
VAT-21(1) Wzór zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze miejsca opodatkowania /o rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju
VAT-ID Wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
VAT-ID Kontynuacja Kontynuacja - Wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów z terytorium państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych

VAT-R/AKC-R

Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług/podatku akcyzowego
Załącznik do VAT-7 Załącznik do deklaracji Vat-7 za obliczenie korekty podatku naliczonego od zakupów środków trwałych
VAT-R (7) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług
VAT-R (8) Zgłoszenia rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług

Obowiązujące w 2009 r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
AKC-3/AKC-3zh (3) Deklaracja dla podatku akcyzowego
AKC-3/A (3) Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego
AKC-3/B (3) Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich
AKC-3/C (3) Informacja o podatku akcyzowym od piwa
AKC-3/D (3) Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych
AKC-3/E (2) Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych
AKC-3/F (3) Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych
AKC-3/G (2) Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych
AKC-3/H (2) Informacja o podatku akcyzowym od energii elektrycznej
AKC-3/I (3) Informacja o podatku akcyzowym od olejów opałowych
AKC-3/J (3) Informacja o podatku akcyzowym od gazu
AKC-PR Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego
AKC-R Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
AKC-S (2) Informacja o ilości składów podatkowych, których deklaracja dotyczy
AKC-U (2) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-Z Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej

Obowiązujące w 2010 r.

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
AKC-4/AKC-4zh (1) Deklaracja dla podatku akcyzowego
AKC-4/A (1) Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego
AKC-4/B (1) Podatek akcyzowy od wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich
AKC-4/C (1) Podatek akcyzowy od piwa
AKC-4/D (2) Podatek akcyzowy od paliw silnikowych (z wyłączeniem gazu)
AKC-4/E (1) Podatek akcyzowy od samochodów osobowych
AKC-4/F (1) Podatek akcyzowy od wyrobów tytoniowych
AKC-4/H (1) Podatek akcyzowy od energii elektrycznej
AKC-4/I (1) Podatek akcyzowy od paliw opałowych
AKC-4/J (1) Podatek akcyzowy od gazu
AKC-4/K (1) Podatek akcyzowy od olejów smarowych
AKC-PR Potwierdzenie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku akcyzowego
AKC-EN (1) Deklaracja podatkowa od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej
AKC-PA (1) Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy
AKC-P (1) Deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika
AKC-R (1) Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku akcyzowego
AKC-S (2) Informacja o ilości składów podatkowych, których deklaracja dotyczy
AKC-U (3) Deklaracja uproszczona nabycia wewnątrzwspólnotowego
AKC-Z (1) Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym lub zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej
INF-A (1) Informacja o alkoholu etylowym w składzie podatkowym
INF-B (1) Informacja o winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich w składzie podatkowym
INF-C (1) Informacja o piwie w składzie podatkowym
INF-D (1) Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym (z wyłączeniem gazu
INF-F (1) Informacja o wyrobach tytoniowych w składzie podatkowym
INF-I (1) Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym
INF-J (1) Informacja o gazie w składzie podatkowym
INF-K (1) Informacja o olejach smarowych w składzie podatkowym

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.