Podatek VAT

Odliczenia VAT

Brak prawa odliczenia

Istnieją przypadki, w których nie można odliczać podatku VAT mimo tego, że czynność jest wykonywana w celach opodatkowanych oraz jej miejsce znajduje się na terytorium kraju.

 

Przypadki, gdy odliczenie jest ograniczone
Czynności Niewłaściwe dokumenty

VAT z tytułu usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

sprzedaż została udokumentowana fakturami lub fakturami korygującymi wystawionymi przez podmiot nieistniejący

 

Wszystkie czynności nabywane przez podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, z wyłączeniem przypadków nabycia nowego środka transportu (jednak możliwe jest objęcie spisem z natury towarów znajdujących się w magazynie podatnika w związku z rejestracją dla celów VAT jako podatnik VAT czynny, nabytych przed dniem rejestracji, z tytułu których podatnikowi nie przysługiwało prawo odliczenia).

wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne:

 1. stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane - w części dotyczącej tych czynności,
 2. podają kwoty niezgodne z rzeczywistością - w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
 3. potwierdzają czynności, dokonane dla pozoru lub celem obejścia przepisów prawa

Podatek VAT od benzyny, oleju napędowego oraz gazu nabywanego do pojazdów, które nie pozwalają na pełne odliczanie podatku VAT

w przypadku opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, na terytorium kraju z powodu podania numeru VAT-UE, w sytuacji gdy towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

transakcja udokumentowana fakturą nie podlega opodatkowaniu albo jest zwolniona od podatku

faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego;

wystawiono faktury, w których została wykazana kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku na fakturze - w części dotyczącej tych czynności.

 

Odliczenie nie jest możliwe co do zasady w przypadkach nabycia towarów lub usług dla celów prowadzenia działalności zwolnionej opodatkowaniu lub nie podlegającej w Polsce podatkowi VAT.

Prawo odliczania podatku VAT nie posiadają podatnicy:

 • świadczący usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0), którzy wybrali opodatkowanie tych usług w formie ryczałtu według stawki 4% (do końca 2016 r. stosowanie tej zasady jest wyłączone),
 • stosujący opodatkowanie marżą – sprzedający:
  • dostawy towarów używanych,
  • dostawy dzieł sztuki,
  • dostawy przedmiotów kolekcjonerskich i antyków
 • rolnicy ryczałtowi w zakresie czynności co do których prowadzą działalność z której przysługuje im zryczałtowany zwrot podatku VAT,
 • stosujący zasady marży przy usługach turystyki.

 

Ograniczenie odliczeń

Nabywanie samochodów osobowych oraz niektórych innych pojazdów samochodowych o dopuszczalne masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 T rodzi ograniczenia w zakresie odliczania podatku VAT.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 16-04-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Kamil (24-03-2016 18:22:46)
Temat: Odliczenie paliw
Podane w poście dane są nieaktualne. Od lipa 2015 możliwe jest odliczenie 50% podatku VAT za paliwa.
Dodaj swój komentarz