Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Catering a odliczenie VAT

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się m.in. do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

W praktyce jednak usługi gastronomiczne (restauracyjne) i kateringowe są nabywane przez podatników przy różnego rodzaju okazjach, np. w czasie spotkań z kontrahentami firmy, w czasie spotkań pracowników np. w ramach wigilii pracowniczej, czy też imprezy integracyjnej, w czasie delegacji pracowników itp. Podatek VAT naliczony od takich usług nie może podlegać odliczeniu i sprawa ta nie budzi w zasadzie większych wątpliwości.

Bardzo często podatnicy nie nabywają jednak „usług gastronomicznych”, ale „usługi cateringowe”. Podatnicy mają często wątpliwości, czy przy nabyciu tych drugich przysługuje im prawo do odliczenia VAT.

Do końca 2010 r. organy skarbowe powszechnie uznawały, że tak, opierając się na odmiennej klasyfikacji statystycznej obu usług. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) w dziale 55 „Usługi hoteli i restauracji”, wskazywały pod symbolem PKWiU 55.3 – „usługi gastronomiczne”; natomiast „usługi stołówkowe i usługi dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych” posiadały symbol PKWiU - 55.5. W dziale 55 – „usługi hotelarskie i gastronomiczne” wyróżniający obok usług gastronomicznych również „usługi cateringowe” - PKWiU 55.52.1. Usługa cateringu była sklasyfikowana w PKWiU nie jako usługa gastronomiczna, lecz jako usługa przygotowania i dostarczania posiłków i z uwagi na odmienny charakter usług gastronomicznych i cateringowych, nie można uznać, iż do usług cateringowych znajdzie zastosowanie ograniczenie odliczania podatku naliczonego (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 26 listopada 2006r., 1472/RPP1/443-612/06/SZU; Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 19 września 2006r., III-2/443-36/51116/06/PJ; Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, 24 lipca 2006r., PZ/415-62/06; Urząd Skarbowy w Jarocinie, 8 czerwca 2006r., PP/443-8/06).

Obecnie – od 2011 r. nastąpiła zmiana klasyfikacji statystycznej, a w konsekwencji dla celów VAT stosuje się klasyfikację PKWiU 2008. W dziale 56 („Usługi związane z wyżywieniem”) tej klasyfikacji, pod symbolem PKWiU 56.2 normodawca wskazał „Usługi przygotowania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostałe usługi gastronomiczne”, pod symbolem PKWiU 56.21 – „Usługi przygotowywania i dostarczania żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)”, natomiast pod symbolem PKWiU 56.29 „Pozostałe usługi gastronomiczne”. Pozwala to nadal uznawać, że usługi stanowią odrębne od usług gastronomicznych usługi, a w konsekwencji istnieje możliwość odliczania podatku VAT (IPPP1/443-468/12-3/AW, 2012.07.03, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 19.10.2011, ITPP1/443-1073/11/IK).

W tym miejscu należy jednak wskazać, że samo określenie usługi na fakturze, jako „usługa cateringowa”, a nie „usługa gastronomiczna” nie może przesądzać o tym, że podatnik automatycznie ma prawo do odliczenia VAT naliczonego z takiej faktury. Urząd skarbowy w razie kontroli może bowiem badać, jaki charakter miała w rzeczywistości usługa, która została nabyta przez podatnika.

Podatnik powinien więc potrafić odróżnić usługi cateringowe od usług restauracyjnych i gastronomicznych, co w praktyce może być trudne z uwagi na podobieństwo tych usług. Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego PWN, catering to usługa polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu na zamówienie gotowych potraw lub na organizacji przyjęć (sjp.pwn.pl). W świetle powyższego można uznać, że usługi cateringowe różnią się od usług gastronomicznych praktycznie tylko miejscem spożycia posiłków przygotowanych przez usługodawcę.

W polskiej klasyfikacji Działalności Gospodarczej jako katering rozumie się przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych:

 • przygotowywanie i dostarczanie żywności świadczone w oparciu o zawartą z klientem umowę, na określone uroczystości do miejsc przez niego wyznaczonych,
 • przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych.

Jako usługi restauracyjne klasyfikacja określa przygotowywanie i podawanie posiłków gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, bez względu na to czy spożywają oni przygotowywane posiłki na miejscu, biorą je na wynos czy są im dostarczane, obejmując działalność:

 • restauracji,
 • kawiarni,
 • restauracji typu fast food,
 • barów mlecznych,
 • barów szybkiej obsługi,
 • lodziarni,
 • pizzerii,
 • miejsc z żywnością na wynos,
 • restauracyjną lub barową prowadzoną w środkach transportu, wykonywaną przez oddzielne jednostki.

Usługa restauracyjna polega więc na przygotowaniu i podaniu posiłku w miejscu, w którym jest on przyrządzany (np. restauracja). Catering natomiast obejmuje dodatkowo dostarczenie przygotowanych posiłków w miejsce wskazane przez zamawiającego (np. siedziba firmy).

Przykładowo w przywołanych interpretacjach organy skarbowe uznawały, że prawo do odliczenia przysługuje w odniesieniu do następujących usług:

 • nabywanych do wynajętych sal, siedziby lub na otwartej przestrzeni w celu zapewnienia wyżywienia: na imprezach integracyjnych pracowników Spółki, na imprezach integracyjnych pracowników Spółki oraz pracowników kontrahentów, na szkoleniach organizowanych przez Spółkę, na konferencjach, spotkaniach branżowych, na które zapraszani są kontrahenci oraz które są ogłaszane w prasie ogólnodostępnej, na spotkaniach informacyjnych dla pracowników, na spotkaniach biznesowych z obecnymi lub potencjalnymi kontrahentami (Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 26 listopada 2006r., 1472/RPP1/443-612/06/SZU);
 • dostarczenia przygotowanych posiłków przez wyspecjalizowaną firmę w celu zapewnienia wyżywienia dla ekipy filmowej (Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 19 września 2006r., III-2/443-36/51116/06/PJ);
 • zapewnienia wyżywienia w czasie konferencji, seminariów naukowych i zjazdów (Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku, 24 lipca 2006r., PZ/415-62/06).

W świetle powyższego można uznać, że np. zaproszenie pracowników na obiad do restauracji będzie stanowiło zakup usługi gastronomicznej, nie dającej prawa do odliczenia VAT a zamówienie tego samego posiłku do siedziby firmy będzie stanowiło usługę cateringową dającą prawo do odliczenia VAT. Obecnie nie ma już obowiązku, by odliczenie podatku VAT łączyć z rozliczeniem kosztu, np. w przypadku reprezentacji. O ile wydatek na reprezentację nie będzie mógł być kosztem podatkowym, to jednak odliczenie podatku VAT nadal może przysługiwać. Chodzi tu przede wszystkim o takie formy kateringu, które będą nosić znamiona reprezentacji.

Reasumując powyższe rozważania można stwierdzić, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu nabycia usług cateringowych, nawet jeżeli wydatek na ich nabycie nie może zostać zaliczony do kosztów podatkowych. W praktyce oznacza to, że catering może nosić znamiona reprezentacji, tj. np. wizyty kontrahentów siedzibie firmy, połączonej z wystawnym rautem, na którym dochodzi do kreowania dobrego wizerunku przedsiębiorcy.
 

Remigiusz Fijak

Piotr Szulczewski

Data publikacji 18.07.2007

Data aktualizacji 11.10.2012.

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: Smithb218 (01-09-2016 05:24:16)
Temat: John
Somebody necessarily lend a hand to make significantly posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I...pokaż całą treść
Somebody necessarily lend a hand to make significantly posts I might state. This is the very first time I frequented your website page and thus far? I surprised with the analysis you made to make this actual publish incredible. Magnificent job! kbkeafcgdfcddbdazwiń
Dodaj swój komentarz