W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Czy kwalifikacja prezentów małej wartości jest zgodna z prawem unijnym

Gazeta Prawna z dnia 2008-01-18

EM

Ostatnia nowelizacja ustawy o VAT wprowadziła niekorzystną zmianę, jeśli chodzi o kryteria uznania nieodpłatnie wydanych towarów za prezenty małej wartości. Jerzy Martini, doradca podatkowy Baker & McKenzie, wskazuje, że zgodnie z przepisami unijnymi nieodpłatne wydanie towarów niskiej wartości nie podlega opodatkowaniu VAT. Przepisy unijne nie precyzują jednak, co należy rozumieć pod tym pojęciem i pozostawiają w tym zakresie swobodę państwom członkowskim.

Zdaniem Jerzego Martini znowelizowane przepisy ustawy o VAT naruszają w tym zakresie prawo unijne, a dokładniej zasadę skuteczności (efektywności), zgodnie z którą przepisy krajowe muszą być tak skonstruowane, aby korzystanie z praw wynikających z przepisów wspólnotowych nie było nadmiernie utrudnione lub praktycznie niemożliwe. Aby nie opodatkować wydania towaru o niewielkiej wartości, podatnik zmuszony jest do analizowania, ile na danym rynku musiałaby zapłacić osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, kupując taki lub podobny towar. Stanowi to nadmierne utrudnienie, które często powoduje niemożliwość nieopodatkowywania towarów o niskiej wartości.