Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Deklaracje pozostałe

Obowiązujące w 2016 roku

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
ORD-U

Informacja o umowach zawartych z nierezydentami (wersja 5) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

ORD-TK

Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób (wersja 4) Formularz obowiązujący od dnia 1 stycznia 2016 r.

ORD-OG

Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r.

ORD-OG/A

Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej (wersja 2) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r.

ORD-WS

Wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r.

ORD-WS/A

Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r.

ORD-WS/B

Załącznik do wniosku wspólnego o wydanie interpretacji indywidualnej (wersja 1) Formularz obowiązujący od dnia 5 stycznia 2016 r.

Obowiązujące w latach 2014-2015

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
OPL-1 (3) Zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
UPL-1 (4) Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej
ORD-OG (1) Wniosek o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-OG/A (1) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji ogólnej
ORD-M (2) Oświadczenie małżonka podatnika o pozostawaniu z podatnikiem we wspólności majątkowej
ORD-HZ (2) Oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego
ORD-TK (3) Informacja o umowach mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego innych osób
ORD-U (4) Informacja o umowach zawartych z nierezydentami
ORD-W1 (3) Informacja o wynagrodzeniach wypłacanych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług (wykonania pracy)
ORD-IN (5) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
- obowiązujący do 30 czerwca 2015 r.
ORD-IN (6) Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej
- obowiązujący od 1 lipca 2015 r.
ORD-IN/A (4) Załącznik do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej

 

UWAGA!

  • Masz wątpliwości dotyczące stosowania przepisów podatkowych?
  • Potrzebujesz indywidualnej interpretacji podatkowej?
  • Nie wiesz jak złożyć wniosek o wydanie interpretacji podatkowej?

 

Zapraszamy do  poradnika Interpretacje podatkowe, w którym znajdziesz kompleksową informację oraz odpowiedzi na te i podobne pytania.

Bonnier Business Polska Sp. z o.o. nie ponosi żadnych konsekwencji prawnych związanych z pobranymi i wykorzystanymi formularzami oraz nie prowadzi serwisu udostępnionych programów.