Delegacje pracowników - Diety

Delegacja na terenie kraju

Z tytułu wyjazdu w delegację na terenie kraju pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:

 • przejazdów;
 • noclegów;
 • dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
 • innych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Dieta

Dieta wynosi 30 zł za dobę podróży.

Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:

 • jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

c) ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości;

 • jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,

b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

UWAGA: Delegacja rozpoczyna się wtedy, gdy pracownik faktycznie wyjeżdża, rozpoczyna podróż służbową, a kończy o godzinie, o której pracownik faktycznie powrócił do siedziby przedsiębiorstwa. Problemem będzie ustalenie godziny wyjazdu i powrotu, jeżeli pracownik wyjeżdża i wraca bezpośrednio do mieszkania, a nie do firmy. Wówczas podróż służbowa trwa od godziny faktycznego jej rozpoczęcia (wejścia do samochodu, odjazdu pociągu, autobusu) aż do godziny jej zakończenia (przyjazdu do mieszkania, powrotu pociągu).

Powyższe kwoty zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

 • śniadanie - 25% diety;
 • obiad - 50% diety;
 • kolacja - 25% diety.

Zasadę tę należy stosować w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie. W praktyce przedsiębiorca powinien odebrać od pracownika oświadczenie, czy hotel zapewnił wyżywienie, czy też usługa ta nie obejmowała w sobie posiłków - ewentualnie podłączyć pod delegację voulcher lub zamówienie w którym oferta hotelarska figuruje w opcji full, B&B (bed and breakfast) lub economy.

Dieta nie przysługuje:

 • za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika,
 • jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie (również poza usługą hotelarską, np. gdy pracodawca pokrywa samodzielnie koszty jedzenia),
 • w dniu wolnym od pracy, w którym pracownik, przebywając w delegacji ponad 10 dni, powraca do miejscowości pobytu stałego lub czasowego środkiem transportu określonym przez pracodawcę (zwrot za przejazd należy się odrębnie).

Środek transportu

Środek transportu właściwy do odbycia podróży, a także rodzaj i klasę określa pracodawca. Pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości udokumentowanej:

 • biletami lub
 • fakturami obejmującymi cenę biletu środka transportu,
 • wraz ze związanymi z nimi opłatami dodatkowymi,
 • w tym miejscówkami,
 • z uwzględnieniem posiadanej przez pracownika ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.

Na wniosek pracownika pracodawca może wyrazić zgodę na przejazd w podróży samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem niebędącym własnością pracodawcy. W takim przypadku pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za jeden kilometr przebiegu. Wysokość stawki nie może być wyższa niż:

 • dla samochodu osobowego:

a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 - 0,5214 zł,

b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 - 0,8358 zł,

 • dla motocykla - 0,2302 zł,
 • dla motoroweru - 0,1382 zł.

Dla pracowników i pracodawców najkorzystniejszym podatkowo rozwiązaniem jest ustalenie stawki za jeden kilometr zgodnie z górną granicą limitu - na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088, z późn. zm.).

Dojazdy miejscowe

W miejscowości, do której został delegowany środkiem komunikacji innym niż samochód lub motor/motorower, pracownik porusza się za pomocą środków komunikacji miejscowej. I tu może on albo brać dokumenty księgowe bezpośrednio na pracodawcę, albo też rozliczać się w ramach ryczałtu – 20% diety (6 zł) za każdą dobę pobytu w delegacji. Jeżeli to pracodawca płaci za środki transportu lokalnego lub pozwala na jazdy środkiem wcześniej wykorzystywanym do dojazdu do danej miejscowości, ryczałt dodatkowo nie przysługuje. Ryczałt nie przysługuje również w przypadku, gdy pracownik nie ponosi w ogóle kosztów dojazdu.

Hotel

Za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety (600 zł). W uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej limit.

Za hotel pracownik otrzyma zwrot na podstawie przedłożonego rachunku lub też – w przypadku jego nieposiadania – ryczałtową kwotę 150% diety (45 zł). Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21 i 7. Zwrot kosztów noclegu lub ryczałt za nocleg nie przysługują za czas przejazdu, a także jeżeli pracodawca uzna, że pracownik ma możliwość codziennego powrotu do miejscowości stałego lub czasowego pobytu.

Rozliczenie delegacji

Wyjazd w delegację rozpoczyna się formalnym poleceniem wyjazdu. Jest to dokument (teoretycznie ustne polecenie też jest poprawne, ale dla celów podatkowych – kontroli fiskusa - warto każdorazowo przekazać pisemne polecenie podpisane przez delegowanego i pracodawcę) upoważniający pracownika, zleceniobiorcę, jak i świadczącego na podstawie umowy o dzieło do wyjazdu i wykonania polecenia poza miejscem pracy). Dokument powinien zawierać następujące elementy:

 • termin wyjazdu – oznaczony datą i godziną wyjazdu,
 • miejscowość podróży służbowej, do której pracownik jest delegowany,
 • cel wyjazdu,
 • czas, przez jaki ma trwać delegacja, określony poprzez liczbę dni bądź spodziewaną datę końcową powrotu,
 • środek transportu, jakim pracownik ma prawo udać się w delegację,
 • termin rozliczenia się zgodny z prawem – czyli 14 dni po jej zakończeniu lub krótszy, umowny.

Do rozliczenia kosztów podróży pracownik załącza dokumenty (rachunki) potwierdzające poszczególne wydatki; nie dotyczy to diet oraz kwot objętych ryczałtami. Pracownik powinien też złożyć oświadczenie o ponoszenie kosztów jazd lokalnych w miejscu oddelegowania oraz oświadczenie o usłudze hotelowej obejmującej posiłki (ora o ich zakresie), podwyższonej wartości kosztów hotelowych.

Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie jest możliwe, pracownik składa pisemne oświadczenie o dokonanym wydatku i przyczynach braku jego udokumentowania. Zwrot w takim przypadku przysługuje na podstawie złożonego oświadczenia. Rozliczenie delegacji następuje w terminie 14 dni od dnia zakończenia podróży. Przed wyjazdem na wniosek pracownika pracodawca przyznaje zaliczkę na niezbędne koszty podróży krajowej w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Po powrocie kwota zaliczki zostaje odpowiednio rozliczona zgodnie z przedstawionymi dokumentami.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 15-07-2010
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Autor: Artur (12-10-2017 16:23:55)
Temat: Dieta i posilek
Czy nalezy mi sie cala dieta i posilek jezeli pracuje powyzej 8 godz np 12-14?
Autor: ja (16-08-2017 13:05:10)
Temat: pytanie
Jeśli jestem na delegacji należy mi się moja wynagrodzenie (pensja) dziwna + dieta. Szukam przepisu w kodeksie i mam problem.
Autor: Romek (10-04-2016 09:39:59)
Temat: Delegacja
Jeżeli jestem w delegacji ponad miesiąc i nie zjeżdżam na koniec miesiąca , jak wypełnić druk ?
Autor: Krzysztof (13-02-2016 09:13:30)
Temat: Delegacje
Prowadzę firmę Budowlaną wykonuję prace hydroizolacyjne, które wykonujemy na terenie całego kraju. Są to prace specjalistyczne i w kraju jest niewiele firm o takim profilu. Zajmujemy się...pokaż całą treść
Prowadzę firmę Budowlaną wykonuję prace hydroizolacyjne, które wykonujemy na terenie całego kraju. Są to prace specjalistyczne i w kraju jest niewiele firm o takim profilu. Zajmujemy się odtwarzaniem izolacji metodą iniekcji doszczelnianiem budowli. Przez cały rok wystawiałem delegacje pracownik i wczoraj będąc u księgowego dowiedziałem się, że nie mogę wystawiać delegacji, bo pracownikom budowlanym nie przysługuje delegacja, ja w delegacjach rozliczałem tylko koszty noclegów i dietę w wysokości 30 zł. Proszę o odpowiedz czy mogę rozliczać dietę, bo przepisy są tak zagmatwane. Pozdrawiam Krzysztof zwiń
Autor: Adam (30-11-2015 15:23:41)
Temat: pytanie o rozliczenie czsu pracy w delegacji
witam, od razu nasuwa mi się pytanie; czyli osobie pracującej jako przedstawiciel handlowy powiedzmy 4 doby, w tym 12 godzin dziennie za kierownica (z przystankami w obsługiwanych...pokaż całą treść
witam, od razu nasuwa mi się pytanie; czyli osobie pracującej jako przedstawiciel handlowy powiedzmy 4 doby, w tym 12 godzin dziennie za kierownica (z przystankami w obsługiwanych firmach) przysługuje mu tylko 4*(8h+dieta) ? czy dodatkowo powinien otrzymać wynagrodzenie za wykonane nadgodziny? zwiń
Autor: ja (11-08-2015 19:02:57)
Temat: pytanie
A jeżeli pracuje 12 dni pod rząd zaczynając od poniedziałku to czy za 1 jedną. Niedzielę należy mi się dieta?
Autor: Paulina (16-07-2015 12:10:47)
Temat: Delegacje
Program ok, bardzo intuicyjny. Super jest to, że dostaję wiadomości mail na jakim etapie znajduje się mój dokument. Bez problemu można w nim rozliczyć wszystkie koszty.
Autor: Edyta (16-07-2015 11:11:52)
Temat: Delegacje
Zgadam się z wcześniejszymi opiniami. Program bardzo dobry. Rozlicza delegacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Duży plus to to, ze system obsługuje kody kreskowe. W naszej firmie bardzo...pokaż całą treść
Zgadam się z wcześniejszymi opiniami. Program bardzo dobry. Rozlicza delegacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. Duży plus to to, ze system obsługuje kody kreskowe. W naszej firmie bardzo usprawniło to pracę.zwiń
Autor: mirek (25-09-2014 06:59:17)
Temat: pytanie
jeśli firma przyznaje limit delegacyjny w kwocie 140 zł. biorę hotel w kwocie 110 zł + obiad 20 zł. biorę rachunek usługa hotelowa w kwocie 130...pokaż całą treść
jeśli firma przyznaje limit delegacyjny w kwocie 140 zł. biorę hotel w kwocie 110 zł + obiad 20 zł. biorę rachunek usługa hotelowa w kwocie 130 zł. pytanie : czy w tej sytuacji pracodawca może obciążyć mnie zwrotami kosztów za ten obiad ?zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz