Pomoc eksperta

Diety - podróże krajowe

Stawki Obowiązuje od
Dieta Ryczałt za nocleg Ryczałt za dojazdy
30,00 zł 45,00 zł 6,00 zł 1.03.2013

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie MPiPS z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. 2013 poz. 167).

§ 6. 1. Miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży krajowej określa pracodawca. 2. Pracodawca może uznać za miejscowość rozpoczęcia lub zakończenia podróży krajowej miejscowość pobytu stałego lub czasowego pracownika.

§ 7. 1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży.


2. Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób: 1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:

a) mniej niż 8 godzin - dieta nie przysługuje,

b) od 8 do 12 godzin - przysługuje 50% diety,

jeżeli podróż trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:

a) do 8 godzin - przysługuje 50% diety,

b) ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.

3. Dieta nie przysługuje:

1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika oraz w przypadkach, o których mowa w § 10;

2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

4. Kwotę diety, o której mowa w ust. 1, zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

1) śniadanie - 25% diety;

2) obiad - 50% diety;

3) kolacja - 25% diety.

 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2000r., Nr 14, poz.176 z późn. zm.):
"Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są:
16) diety i inne należności za czas:

a) podróży służbowej pracownika,
b) podróży osoby niebędącej pracownikiem

- do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju, z zastrzeżeniem ust. 13."

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Autor: Bertka (18-11-2015 15:45:32)
Temat: j..w
Mój partner wyjeżdża o 4,30 na delegacje i jest w domu po 22, ma płacone za 8 godzin, Bo fakt, że siedzi za kierownica mu się nie...pokaż całą treść
Mój partner wyjeżdża o 4,30 na delegacje i jest w domu po 22, ma płacone za 8 godzin, Bo fakt, że siedzi za kierownica mu się nie wlicza, bo nie ma stanowiska "kierowcy". Najlepiej było jak pojechał na 5 dni i oprócz prac serwisowych musiał dojeżdżać do innych miejscowości od Wielkopolski po pomorze, pełno godzin samej jazdy ...i zaś popłynął na kasie. I tak paręnaście razy w roku!!! Ale pracodawca to niby z tych "uczciwych".Nie zaproponował mu tego kolejnego stanowiska,wiedząc o powyższym. Szkoda słów!!!!zwiń
Autor: krycha (26-08-2015 17:59:21)
Temat: delegacje krajowe
mój mąż pracuje w delegacji 2 i pół miesiąca i nie dostał zwrotu delegacji. co tydzień musi dojeżdżać 4 godziny gdzie sprawiedliwość. paliwo i wyżywienie swoje .
Autor: antek (25-06-2015 12:43:34)
Temat: delegacje krajowe
no co za przepisy
Autor: Rafał (22-03-2015 19:30:24)
Temat: delegacje krajowe
po PL 30zł na SK ponad 100zł jest sprawiedliwość...pokaż całą treść
po PL 30zł na SK ponad 100zł jest sprawiedliwość zwiń
Autor: dawid (31-12-2014 10:28:26)
Temat: delegacje krajowe
co tu komentować 30zl delegacji za dobe kto to wymyslil...pokaż całą treść
co tu komentować 30zl delegacji za dobe kto to wymyslil zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj