Wskaźniki
Pomoc eksperta

Kadry

Dni wolne od pracy - Wymiar czasu pracy

Wymiar czasu pracy w 2014 roku

Miesiąc Święta Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

168

21

10

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

168

21

10

Kwiecień

- 20 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
- 21 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

168

21

9

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe

160

20

11 - w tym 1 dzień wolny
za święto przypadające w sobotę

Czerwiec

- 8 czerwiec - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek
- 19 czerwiec - Boże Ciało

160

20

10

Lipiec

brak

184

23

8

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

160

20

11

Wrzesień

brak

176

22

8

Październik

brak

184

23

8

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

144

18

12 - w tym 1 dzień wolny
za święto przypadające w sobotę

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

168

21

10

Łącznie:

13 dni świątecznych
( 9 przypadających w ciągu tygodnia, 4 przypadające w weekendy)

2000

250

115

 


* Uwaga ! W 2014 roku występują dwa dni świąteczne przypadające w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 2 dni wolne od pracy. Oznacza to, że w 2014 roku:

 • liczba godzin pracy wyniesnie 2000,
 • liczba dni pracy wyniesie 250 dni,
 • liczba dni świątecznych wyniesie 115.

 

Liczba niedziel w 2014 roku Święta przypadające w niedzielę
Łącznie 52 niedziele

20 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej Nocy

8 czerwca - Pierwszy dzień Zielonych Świątek

 

Wymiar czasu pracy w 2015 roku

Miesiąc Święta Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

160

20

11

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

176

22

9

Kwiecień

- 5 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy
- 6 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

168

21

9

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe
- 24 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

160

20

11

Czerwiec

- 4 czerwiec - Boże Ciało

168

21

9

Lipiec

brak

184

23

8

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

160

20

11 - wliczono 1 dzień wolny
za święto przypadające w sobotę

Wrzesień

brak

176

22

8

Październik

brak

176

22

9

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

160

20

10

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

168

21

10 - wliczono 1 dzień wolny
za święto przypadające w sobotę

Łącznie:

13 dni świątecznych
( 7 przypadających w ciągu tygodnia, 6 przypadających w weekendy)

2016*

252*

113*

 

* Uwaga ! W 2015 rokuwystępują dwa dni świąteczne przypadające w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 2 dni wolne od pracy. Oznacza to, że w 2015 roku:

 • liczba godzin pracy wyniesnie 2016,
 • liczba dni pracy wyniesie 252 dni,
 • liczba dni świątecznych wyniesie 113.

 

Liczba niedziel w 2015 roku Święta przypadające w niedzielę
Łącznie 52 niedziele

5 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej Nocy

3 maja - Święto Narodowe

24 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

1 listopad - Wszystkich Świętych

 

Podstawa prawna

 • art. 130 § 1-3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.1 9 7 4 Nr 24 poz. 141)

§1. Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, ustalany zgodnie z art. 129 § 1, oblicza się:

 1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozlicz eniowym, a następnie
 2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

§ 2. Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

§ 3. Wymiar czasu pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ustalony zgodnie z art. 129 § 1, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nie obecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

 • art. 151 (9) § 1-2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku - Kodeks pracy (Dz.U.1 9 7 4 Nr 24 poz. 141)

§ 1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy.

§ 2. Za pracę w niedzielę i święto uważa się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu, chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.

 • Wykaz dni ustawowo wolnych od pracy zawiera ustawa z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 1951r., 4, poz.28, z późn. zm.),

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj Dodaj komentarz